Een dagje Apenheul A day in Apenheul

orang oetan met baby                                                     orang utan with baby

Apenheul in Apeldoorn is een bijzondere dierentuin. Niet alleen omdat er (bijna) alleen apen leven. Hij is ook bijzonder omdat de dieren zoveel mogelijk in hun natuurlijke omgeving leven.

Apenheul in Apeldoorn is a special zoo. Not only because it is a zoo but for apes and monkeys. It is also special because the animals live in a natural environment where they can be theirselves.

doodshoofdaap squirrel monkey

doodshoofdaap                          squirrel monkey

Apenheul is het leefgebied van de apen. Als mens ben je bij hen te gast en moet je rekening met hen houden. Je tas wordt vervangen door een “aap-vrije tas”. De eerste die je tegen komt zijn de doodshoofdaapjes die vrolijk over de paden heen en weer lopen en springen. Ook de ringstaart maki kent geen angst en loopt gezellig mee.
De doodshoofdaap leeft oorspronkelijk in Zuid-Amerika, de ringstaartmaki op Madagaskar. De ringstaartmaki is een bedreigde diersoort.

Ringstaartmaki ring-tailed lemur

Ringstaartmaki                                                   ring-tailed lemur

Apenheul is the living area of the monkeys and apes. As a human being you are their guest and you have to take that into account. Your bag has to be a “monkey-free bag”.
The first monkeys you meet are the squirrel monkeys, who cheerfully walk and jump along the lanes. The ring-tailed lemur isn’t afraid either and walks along with you. The ring-tailed lemur is an endangered species.

gorillaDe gorilla’s leven op een eiland. Zo hebben ze vrijheid. Ze zijn zeer bedreigd. In Apenheul worden geregeld gorilla’s geboren.

jone gorilla's aan het spelen/ young gorilla's playing in the water

jone gorilla’s aan het spelen/ young gorilla’s playing in the water

The gorilla’s are living on an island. So they have their freedom. They are extremely endangered. In Apenheul many gorilla’s are born.

orang utan

Borneo orang utan

De Borneo orang oetans leven ook op een eiland. Ook zij krijgen geregeld kinderen. Zie de foto aan het begin van dit blog!
The Borneo Orangutans are living on an island too. They get children as well. See the photo at the beginning of this blogpost.

20160511_Apenheul_471020160511_Apenheul_4702

Er lopen er ook heel wat van het soort homo sapiens rond 🙂
There are also many of the species homo sapiens 🙂

20160511_Apenheul_4690

rode vari                                                                                   red ruffled lemur

De rode vari leeft in Masoali, een klein gebied op Madagaskar.
The red ruffled lemur lives in Masoali, an area on Madagascar.

20160511_Apenheul_4699

kroonsifalia                                                                                                crowned sifalia

De kroonsifalia komt ook van Madagaskar en is net als de rode vari bedreigd.
The crowned sifalia also comes from Madagascar and is endangered too.

20160511_Apenheul_4768

berberapen                                                                             barbary macaque

De berberapen komen voor in Marokko.

20160511_Apenheul_4774

berberaap                                                                                       barbary macaque

The barbary  macacaque is originally from Morocco.

20160511_Apenheul_4803

20160511_Apenheul_4811

slingeraap                                                                           spider monkey

De slingerapen komen uit Midden- en Zuidamerika. De baby is 5 weken oud.
The spider monkeys are from Middle- and South America. The baby is 5 weeks old.

20160511_Apenheul_4793

hanuman langoer                                                                      northern plains gray langur

De hanuman langoer is echt een deftige verschijning, zoals hij er hier bij zit. Hij komt voor in India en Bangladesh. Door Hindoes wordt hij als de god Hanuman vereerd. Vandaar zijn naam.
The northern plains gray langur is really a gentleman, as he is sitting here. He is from India and |Bangladesh. By Hindu people he is worshipped as the god Hanuman.

20160511_Apenheul_4821

De homo sapiens verlaat het apenterritorium.
The homo sapiens leaves the monkey territory.

Meer lezen? Over de apen, geschiedenis, samenwerking wereldwijd, enz.
You want to read more? About the apes and monkeys, history, cooperation worldwide, etc.
Apenheul’s  website is also in English and German:

Apenheul Nederlands
Apenheul English
Apenheul Deutsch

Meer foto’s/ More photos

 

BeeldSpraak Imagery

50 BeeldSpraak

Het is al weer even geleden dat ik een blog post schreef. Een van de belangrijkste redenen: ik was met iets anders bezig…..
Een paar maanden geleden vroeg de parochie in Apeldoorn of ik voor hun nieuwe website een rubriek wou verzorgen, samen met Kees Pannekoek.
Wie Kees is, is te lezen op zijn website: www.keespannekoek.nl

It is quite a while ago that I wrote a post for this blog. One of the reasons: I was busy with something else…..

A few months ago the parish in Apeldoorn asked me to make a column for its new website, together with Kees Pannekoek. Who’s Kees? You can read it here: www.keespannekoek.nl

Elke week een foto van mij, met een tekst van Kees.

Kees en ik zijn er de afgelopen tijd druk mee geweest: foto’s uitzoeken, teksten schrijven, bijschaven, foto’s maken van beelden in ons hoofd……
We hebben er nu al meer dan 50. En we gaan nog door…

Every week a photo I took, and a text Kees wrote.
Kees and I have been busy…. : selecting photos, writing texts, polishing, take pictures of things living in our heads…
We already have more than 50. And we still go on…

19 BeeldSpraak

Sinds begin maart is de website van de parochie (voorlopig) klaar en kan ik ook hier iets laten zien van ons werk.

De toelichting op de site:

Op deze vernieuwde website verzorgen ‘Beeld’ en ‘Spraak’ een wekelijkse meditatie. Achter deze bijdrage gaan fotografe Edith Klinkhamer en tekstschrijver Kees Pannekoek schuil. Edith heeft als fotografe een scherp oog voor het dubbelzinnige van het alledaagse. Kees heeft zichzelf de verplichting opgelegd om beknopt, dat wil zeggen met 24 woorden, deze diepere laag uit het beeld op te diepen. BeeldSpraak geeft te denken.

At the beginning of March the website was (provisional) ready. Now I can show something of our work here. The introduction on the site :

On this renewed website ‘Image’ and ‘Language’ make a weekly meditation. Behind this contribution are hiding photographer Edith Klinkhamer and text-writer Kees Pannekoek. Edith has as a photographer a sharp eye for the ambiguity of the everyday things of life. Kees commited himself briefly, in 24 words, to explore the deeper level of the image. “BeeldSpraak” lets you think….

61 BeeldSpraak

I didn’t translate Kees’ texts in english… it is a bit tricky:) but you might use Google translate….

De website van de Emmausparochie is te vinden op:

The website of the Emmausparish:

http://www.emmaus-apeldoorn.nl/

Bomenwandeling landgoed Brinkgreven/ Trees on Brinkgreven Estate Deventer

_DSC1668web

In Deventer ligt Brinkgreven, een oud landgoed dat in 1874 door de Stichting Elisabeth Gasthuis werd gekocht om er een “buitengesticht”te vestigen.
De psychiatrische patiënten van het Gasthuis in de binnenstad konden zo naar een gezondere omgeving verhuizen.

een van de oudste bomen/ one of the oldest trees/ een eik/ an oak

een van de oudste bomen/ one of the oldest trees/ een eik/ an oak

Brinkgreven, an old estate, is situated in Deventer. In 1874 it is bought by the Elisabeth Foundation to make it an outward hospital for mental patients. So the patients who lived in the center of the city could move to a more healthy environment.

_DSC1652web

De tuinarchitect Leonard Springer werd gevraagd een ontwerp te maken voor de tuin. In 1892 deed hij dat en hij stelde veel bijzondere bomen voor. Zo ontstond een parkachtig landschap met 2000 bomen en 70 verschillende soorten.

vleugelnootboom/ Caucasian Wingnut

vleugelnootboom/ Caucasian Wingnut

The garden architect Leonard Springer was asked to make a design for the garden. He finished it in 1892 and proposed a lot of special trees. He shaped a parky scenery with 2000 trees and 70 different species.

Tulpenboom/ Tuliptree

Tulpenboom/ Tuliptree

De IVN-Deventer heeft twee routes ontworpen over het landgoed. Brinkgreven was vroeger verdeeld in een mannen- en een vrouwengedeelte. De foto’s in dit blog zijn genomen op de route door het mannengedeelte. Later volgen foto’s van de route
door het vrouwengedeelte.
IVN-Deventer:www.ivn.nl/afdeling/deventer 

Koreaanse Blauwspar/ Korean Fir

Koreaanse Blauwspar/ Korean Fir

The IVN-Deventer (Institute for Environmental Education) made two routes which lead on the estate. In the past Brinkgreven
was divided in a men part and a women part. Thephotos in this blog are taken on the route through the men part. Later I
will show you photos of the other part.
www.ivn.nl/afdeling/deventer (sorry, only in dutch)

_DSC1654web

In november 2011 maakte ik een blog over een van de oudste bomen op Brinkgreven: een boom die kijkt en luistert 

_DSC1650web

In november 2011 I made a blog post about one of the oldest trees on Brinkgreven: a tree that watches and listens

_DSC1658web

Brinkgreven maakt nu deel uit van Dimence: www.dimence.nl

Brinkgreven is nowadays a part of Dimence: www.dimence.nl (sorry, only in dutch)

Hoog water in de zomer/ High water in summer

DSCN1487awebRegen, regen in Duitsland..en dat komt allemaal hier naar toe

DSCN1489aweb

Rain, rain in Germany…and all that water comes to the Netherlands…

DSCN1494aDe IJssel bij Deventer bereikte deze week een hoogte van meer dan 5 meter NAP. Toen ik deze foto’s nam, op woensdag 12 juni, was dat 5,16 m NAP.

DSCN1502awebThis week the river IJssel near Deventer reached a level of more than 5 meters. On wednesday, when I took this pictures the level was 5,16 meters above sealevel.

Spoorbrug Deventer Railway Bridge Deventer

Spoorbrug Deventer
Railway Bridge Deventer

De foto’s zijn genomen vanaf de Spoorbrug van Deventer. Op zich al een fotoserie waard.
I took the pictures from the railwaybridge of Deventer. The bridge deserves a photoseries itself!

Spoorbrug Deventer Railway Bridge Deventer

Spoorbrug Deventer
Railway Bridge Deventer

Ik zie wat jij niet ziet..? I’m seeing what you aren’t seeing

_DSC1189klein

Op de Vellertheuvel in Apeldoorn-Noord staat een bijzonder kunstwerk: Kooi-met-geen-poema-er-in, gemaakt door Maarten de Reus. Afhankelijk van waar je staat kun je een silhouet van een dier waarnemen…of niet……

_DSC1191klein

On the Vellert Hill in Apeldoorn-North stands a special work of art: Cage-without-a-puma, made by Maarten de Reus. Depending on where you stand you can see a silhouet of an animal…..or not…..

_DSC1193klein

De “poema” is gebaseerd op een verhaal dat speelt in de zomer van 2005. Het gerucht ging dat er op de Veluwe een poema gezien was. De media stonden er vol van en veel journalisten waren er druk mee bezig.

_DSC1195klein

The “puma” is based on a story that took place in the summer of 2005. The rumour went round that a puma was seen on the Veluwe (the woody region around Apeldoorn). The press was occupied with the puma for days.

_DSC1201klein

Communicatie heeft stilte nodig… Communication needs silence…

Hallo Bandoeng, hoort u mij?
Met die woorden van koningin-moeder Emma wordt op  28 februari 1928 de radiotelefoondienst tussen Nederland en Nederlands Indië ( nu Indonesië) geopend.
Vanaf dat moment  kun je vanuit Nederland naar Nederlands Indië bellen. Je moet er wel wat voor doen: naar een telegraafkantoor gaan in een van de vier grote steden waar een Indië-cel  is. Voor drie minuten betaal je 33 gulden – heel wat in die tijd!

De verbinding wordt gelegd vanuit Radio Kootwijk, bij Apeldoorn, naar zendstation Malabar op de hoogvlakte bij Bandung op Java.

Hello Bandoeng, do you hear me?
With these words Queen-mother Emma made the first wireless radio contact with the Dutch East Indies ( now: Indonesia) on February  28th, 1928.
Since that moment it is possible to make a telephone call from the Netherlands to the Dutch East Indies.  Although, it’s quite a job. You have to go to a telegraphoffice in one of the four big cities. And three minutes cost  33 guilders ( about 15 euros) – that’s a lot!

The connection is made from Radio Kootwijk, near Apeldoorn, to the station Malabar on the plateau  near Bandung on Java.

Radio Kootwijk, midden in een onontgonnen gebied: hei, bos, stuifzand. Ver weg van de bewoonde wereld. In de stilte. In de leegte. Geen storingen van buitenaf. Dan alleen is communicatie mogelijk.

Radio Kootwijk, in the middle of a large undeveloped area: heath, woods, drifting sand.  Miles away from  civilization. In silence, in emptiness, no interference from outside. Only then communication is possible.

Het gebouw is ontworpen door Julius Luthmann ( 1890-1973), in Art Deco stijl. Het is een mengvorm van de Amsterdamse en de Berlijnse school. Het is geheel gebouwd van  beton. IJzer en hout mochten niet gebruikt worden.
Luthmann laat zich inspireren door het beeld van de sfinx. Maar al gauw wordt het “de kathedraal van de Veluwe” genoemd. De decoraties zijn van Hendrik van der Eijnde ( 1869-1939)

The building is designed by Julius Luthmann (1890-1973), in Art Deco –style. It’s a mixture of the Amsterdam and Berlin School. It’s completely concrete. He wasn’t allowed to use wood and iron.  Luthmann was inspired by the image of a Sphinx. But soon it is popularly called “the cathedral”. The sculptures are made by Hendrik van der Eijnde(1869-1939).

In 1923 begint de PTT met transoceanische telegrafie, via de lange golf. Maar de grote doorbraak komt in 1928 wanneer een korte golf verbinding wordt aan gelegd.

Het gebouw is onverwoestbaar. De engelse bombardementen tijdens de tweede wereldoorlog richten nauwelijks schade aan.

In 1923 PTT begins with  transoceanic telegraphy, on the long wave. But the breakthrough is in 1928 with the short-wave transmission.

The building is indestructible. The English bombardments during WWII caused hardly any damage.

Met de komst van satellieten en digitale communicatiemogelijkheden wordt het complex in 2004 overbodig. Nieuwe bestemmingen worden gezocht. Er worden films opgenomen, er vinden culturele activiteiten plaats.

Satellites and digital communication possibilities made the complex redundant and it closed in 2004.
Since then it is used for cultural activities.

contrast……

Maar vooral blijft het een plaats van stilte en van uitgestrekte natuur.
Met een gebouw dat je er aan herinnert dat juist voor communicatie stilte nodig is!

But most of all it remains a place of silence and nature.
With a building as a reminder that just communication needs silence!

Kersen en foto’s..verwenzorg……cherries and photos….

Een telefoontje: Kun je fotograferen op de kersenavond van de verwenzorg? Het is de bedoeling dat er van elke cliënt (die dat wil) een portretfoto wordt gemaakt.
Ik hoef er niet over na te denken.. verwenzorg is zo belangrijk, en… ik weet van te voren dat het een heel gezellige avond zal worden!
En dat werd het ook..
De portretten kan ik hier niet laten zien in verband met de privacy..geloof me maar dat het plezier ervan af straalt.

Wat is verwenzorg?
Stel je voor: je hebt een psychiatrische handicap en bent aangewezen op het leven in een instelling. Voor een lange tijd, misschien wel een leven lang. Elke dag ziet er hetzelfde uit. Slapen, eten, koffie drinken. Je bent zelf niet in staat om eens iets leuks te gaan ondernemen. Geld heb je niet. Veel van de activiteiten die er waren op het
terrein van de instelling zijn er niet meer. Weg bezuinigd.
Maar toch: je bent toch iemand, een mens, die mee wil tellen. En interesses heb je nog steeds. Maar hoe geef je daar vorm aan? Hoe kun je weer een beetje genieten? Want dat wil toch iedereen!
In Apeldoorn, bij GGNet , gaat het om zo’n 200 mensen die langdurig opgenomen zijn.

A phone call: Can you take photos on the cherry-evening of the verwenzorg? Can you take a portrait-photo of each client?
I don’t have to think about it.. verwenzorg is so important … and I know in advance that it will be a very pleasant evening!
And it was!

The portraits I can’t show here due to privacy-reasons .. but believe me that they radiate joy.

Kees Lemke ( Board of GGNet) and Rikie van der Veer (coordinator verwenzorg)

What is verwenzorg?
(It’s difficult to translate. Literally verwennen is pampering. But that’s often used in a negative way. It has something to do with tender loving care. I’d better leave it untranslated here)
Imagine you have a psychiatric disability and are depending on living in an institution. For a long time, perhaps a lifetime. Every day looks the same. Sleeping, eating, drinking coffee. You yourself are not able to do something you like. You don’t have money. Many activities in the institution don’t exist any longer due to economy measures.
But still: you’re a human being, someone who wants to matter. You’ve still interests. But how do you realize them? How can you enjoy life a bit? Isn’t that what everybody wants!
In Apeldoorn,at GGNet, the mental hospital, there are about 200 people hospitalized for a such a long time.

smartlappenkoor – “tearjerkers”choir

Verwenzorg heeft veel vormen:

Een wedstrijd bijwonen van AGOVV, een avondje naar de schouwburg, gaan eten in een restaurant, pannenkoeken bakken en eten op de afdeling…..
alles wat het leven weer een beetje mooier, weer menselijker kan maken!
Het is een vorm van zorg die niet in het pakket zit van de zorgverzekeraar. Het geld en vaak ook de mensen die het uitvoeren komen “van buiten”.
Een aantal mensen van de Deutsche bank die de midgetgolfbanen opknappen en ze samen met cliënten weer in gebruik nemen.
Een orkest dat een concert geeft.
Een groenten- en fruithandelaar die kisten kersen ter beschikking stelt voor het jaarlijkse kersenfeest.
Eigenlijk gaat het over heel gewone dingen.
Gezien worden, genieten, je weer mens voelen!
Humanisering van de zorg bij uitstek!

the midgetgolfcourse in use again

En het leuke is: niet alleen de cliënten genieten, de medewerkers en de mensen “van buiten” genieten net zo hard. Ik in elk geval wel!

Meer lezen: verwenzorg bij GGNet

Iets over de geschiedenis van de verwenzorg

Verwenzorg can take many shapes:
Attending a match of the local football club,
going to the theater,
have dinner in a restaurant,
baking pancakes and eating them at the unit …..
everything that makes life a little nicer, more human again!

zomeravondconcert – summerevening concert

It is a form of care that is not included in the package of the insurer. The money and often the people who perform things are “from outside”:
Bank-employees refurbished the minigolfcourse and put it back into use together with clients.
An orchestra gives a concert.
A fruit and vegetable trader gives boxes of cherries for the annual cherry festival.
Actually it’s about very ordinary things. Being seen, enjoying, feeling human again!
Humanization of care par excellence!
And a nice thing is: it not only benefits the clients, employees and people “from outside” have a lot of fun too.
Anyway, I do!

P.R. is belangrijk voor de verwenzorg. Een artikel in een personeelsblad dat door meer dan 10.000 mensen gelezen wordt is een opsteker!
P.R. is very important. An article in a magazine  that is read by 10,000 people is great!

Dag van de architectuur / Day of architecture

Architectuur onder de aandacht brengen van een zo groot mogelijk publiek..
Dat is het doel van de “dag van de architectuur” die elk jaar in het laatste weekend van juni georganiseerd wordt door de Bond van Nederlandse Architecten.
Er zijn rondleidingen, wandelingen, fietstochten enz. Het programma is te vinden
op Dag van de architectuur.

Bringing architecture to the attention of a public at large.
That’s the goal of the “Day of Architecture”, organized every year in the last weekend of June by the Royal Institute of Dutch Architects.There are guided tours, walks, bicycle rides (of course – we’re Dutch…),etc.

Firma Kwakkel Apeldoorn

Kijken naar een mooi of bijzonder gebouw of bouwwerk, ervan genieten …
Of je verbazen…

Looking at a beautiful or unusual building or structure, enjoying it..
or being surprised..

Lissabon vanaf de Elevador Santa Justa/ Lisbon: sight from Elevador Santa Justa

Architectuur is ongelooflijk boeiend, vind ik. Telkens weer gaat het om visies, ideeën, die heel concreet vorm krijgen. Een gebouw is niet zomaar een gebouw. Het weerspiegelt de geschiedenis en de geest van de tijd.
Om maar even op mijn eigen vakgebied te blijven: toen in 1848 er vrijheid van godsdienst kwam in Nederland en de katholieken weer kerken konden bouwen, werd er teruggegrepen naar de gothiek,als tijd en bouwstijl waarin de katholieke kerk dominant was. Katholieke kerken uit die tijd zijn vrijwel allemaal neo-gothische kerken. We zijn er weer…en hoe..lijken die kerken te zeggen…

Gouda: the mosque is mirroring the church/ de moskee weerspiegelt de kerk

Architecture is incredibly fascinating. Every time it’s about visions,ideas getting a concrete shape. A building isn’t just a building. It reflects the history and the spirit of the time.
An example: In 1848 the Constitution of the Netherlands was changed. Since that year there’s freedom of religion. The Catholics could build churches again. One went back to the Gothic, as an age and architectural style of a dominant Catholicism. Catholic churches built in that time are almost all neo-gothic. They seem to say: we’re back..and how!

fa Kwakkel Apeldoorn. Gebouwd als showroom voor een bouwmaterialenhandel. Built as showroom for a supplier of building materials.Architect: Wiel Arets

Meer foto’s van het gebouw van Kwakkel, ontworpen door Wiel Arets

More photo’s of the Kwakkel building, designed by Wiel Arets

Kijkend naar hedendaagse architectuur… het is boeiend om te zien hoe de ideeën van een architect en de visie en eisen van een opdrachtgever vorm krijgen in een heel concreet gebouw. Op dit blog heb ik daar iets overgeschreven bij de verhalen over het Deventer Ziekenhuis. En indirect in het verhaal over de Politieacademie.
Maar dat ben ik… en mijn belangstelling voor de interpretatie en vertaling van visies heeft natuurlijk ook met mijn oorspronkelijke vak te maken. ( voor wie het interesseert: het gaat dan om hermeneutiek)

Het gewoon maar kijken en genieten blijft toch het belangrijkste!

Lissabon/ Lisbon: expo quarter

Looking at contemporary architecture: … it is fascinating to see how the ideas of an architect and the vision and requirements of a client take shape in a very concrete building. On this blog I have written something about it in the posts about the Deventer Hospital. And indirectly in the post about the Police Academy.
That’s me.. and I think my interest in the interpretation and translation of vision has also to do with my original field of study. (For those who are interested: this has to do with hermeneutics)

Just watching and enjoying is still the most important!

Walterboscomplex – Belastingdienst – IRS Apeldoorn

Architectuur fotograferen is iets wat ik steeds leuker en boeiender begin te vinden. Lijnen, patronen,vormen en licht…en ..wat voor invalshoek kies je? Kijk niet gek op als je mij liggend op de grond onderaan een van de gebouwen van de Belastingdienst hier in Apeldoorn vindt…

Architectural photography is something I do love more and more. Lines, patterns, shapes and light … and .. what angle do you choose? Don’t be surprised if you find me lying on the ground underneath one of the IRS-buildings here in Apeldoorn …

Walterboschcomplex- Belastingdienst- IRS – Apeldoorn

De twee nieuwe torens van het Walterboschcomplex zijn ontworpen door Chris de Weijer van DP6 Architectuurstudio. meer op Flickr..
The two new towers of Walterboschcomplex are designed by architect Chris de Weijer, DP6 Architectuurstudio more on Flickr

Walterboschcomplex- Belastingdienst- IRS – Apeldoorn

Lissabon/ Lisbon:

De Santa Justa lift (1902) verbindt de laaggelegen wijk Baxia met het hoger gelegen Carmoplein.
The Santa Justa elevator (1902) connects the lower streets of Baxia with the higher Largo di Carmo.
De lift is ontworpen  door/ the elevator is designed by Raul Mesnier de Ponsard.
Een leerling/ an apprentice of Gustave Eiffel!

Elevador Santa Justa

In 1998 werd in Lissabon de Wereldtentoonstelling gehouden. Er werd een nieuw station gebouwd: het Garo do Oriente, ontworpen door de Spaanse architect Santiago Calatrava.
In 1998 the World Expo was held in Lisbon. A new “multi modal terminal” was built: Garo do Oriente, designed by the Spanish architect Santiago Calatrava.

detail Garo do Oriente

De wijk werd in stijl verder gebouwd.
Een woontoren uit 2000, ontworpen door José Quintela:
After the Expo, buildings got a new destination and new buildings were built in a style according to the quarter. This is a appartmentbuilding from 2000, designed by José Quintela.

meer Lissabon

more Lissabon

Dit waren zomaar wat foto’s uit mijn archief. Wie denkt dat je alleen met een dure spiegelreflex mooie foto’s kan maken: de foto’s in Lissabon zijn allemaal genomen met een compactcamera, de Fujifilm Finepix F30, omdat ik die dure spiegelreflex niet mee  durfde te nemen naar de stad:)

These were just a few archive photos. Who supposes you can only make nice photos with an expensive DSLR: the photos in Lisabon are all taken with a compactcamera, the Fujifilm Finepix F30, cause I was a bit afraid to bring my expensive DSLR into the big city:)

Lente…… Spring….

De temperatuur blijft beneden normaal
het vriest af en toe zelfs  ’s nachts een beetje
en de regen valt met bakken uit de hemel …
en toch….
de natuur is volop in verandering

Temperatures are staying below normal
Sometimes it is freezing a bit at night
Some days it’s pourring
And still
Nature is changing abundantly

bamboo

Vandaag zomaar wat foto’s
uit de Levenstuinen in Teuge
gemaakt in de afgelopen maand
een bloeiende magnolia

Magnolia ( Lensbaby sweet 35 optic)

Today just some photos
taken in the Gardens of Life in Teuge
in the past month
a blooming Magnolia
a Rhododendron

Rhododendron

They’re already gone now

Rododendrons
Het is al weer voorbij

But every time there are new surprises
The colors of the fuchsia

fuchsia

maar er blijven elke keer genoeg nieuwe verrassingen
de kleuren van de fuchsia’s nemen hun plaats in

en er is steeds weer jong groen

young green leaves appear everywhere

meerkoet/ coot

De meerkoet, hier op haar nest, zwemt nu met haar jongen rond.
The coot, here on its nest, is now swimming around with her babies.

peacock

Sommige dingen veranderen niet
de pauw blijft pronken.

pauw/ peacock

And some things don’t change:
the peacock is still showing its beauty.

en de bel roept op tot aandacht en openheid
and the bell says: be open and mindful

Bevrijdingsdag Day of Liberation

Bevrijdingsdag

5 mei
we vieren de bevrijding van 5 mei 1945
we vieren vrijheid
we hopen op een wereld
” waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.”

Day of liberation
May 5th
we celebrate  the liberation of May 5th 1945
we celebrate freedom
we hope for a world
“where people bear their names with honour,
where justice reigns and peace is born.”

bevrijdingsfeest / festival of liberation Beekbergen ( Apeldoorn) 2010

Het carillon

Ik zag de mensen in de straten,
hun armoe en hun grauw gezicht, –
toen streek er over de gelaten
een luisteren, een vleug van licht.

Want boven in de klokketoren
na ’t donker–bronzen urenslaan
ving, over heel de stad te horen,
de beiaardier te spelen aan.

Valerius : – een statig zingen
waarin de zware klok bewoog,
doorstrooid van lichter sprankelingen,
‘Wij slaan het oog tot U omhoog.’

En één tussen de naamloos velen,
gedrongen aan de huizenkant
stond ik te luist’ren naar dit spelen
dat zong van mijn geschonden land.

Dit sprakeloze samenkomen
en Hollands licht over de stad –
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen
zo bitter, bitter liefgehad.

Oorlogsjaar 1941

Ida Gerhardt (1905 – 1997)

bevrijdingsfeest / liberationfestival Beekbergen 2010

The Carillon

I saw the people in the streets,
a poor and plodding, grey–faced sight –
but then a sudden listening
brushed over them, a hint of light.

From in the tower, where a dark
bronze bell had tolled the time of day,
the city filled with floating sounds
the carillonneur began to play.

Valerius – the heavy bell
sang out with solemn majesty
while brighter notes were sprinkled through:
‘We lift our eyes, O Lord, to Thee.’

And one among the nameless many,
I pressed against a house to stand
and listen to this carillon
that sang of my deep–wounded land.

This speechless gathering, the city,
the light of Holland spread above –
I never felt our loss so keenly,
or with such bitter, bitter love.

Anno Belli 1941

Translation: © Myra Scholz, 2011

Lied aan het licht

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, een voor een, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of
ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Tekst: Huub Oosterhuis

Song of light

Light, gently touching in the morning,
untimely light in which we stand,
cold, each alone and without shelter,
light, cover me, your fire command.
Keep me from falling, may we never,
so sad and heavy as we are,
fall out of grace with one another,
aimless and lost for evermore.

Light, of my city guard and ruler,
light that prevails and shall endure.
Dear caring light and steadfast shoulder,
bear me, your watching child secure.
Light, child in me, see through my eyes if
somewhere, somehow, the world may dawn
where people bear their names with honour,
where justice reigns and peace is born.

Translation:Tony Barr and Antoine Oomen

ereveld / field of honour Loenen (Apeldoorn)