Grafeneck: een plaats van herinnering/ a place of remembrance.

Slot Grafeneck gezien vanaf de plek van de gaskamer

Slot Grafeneck gezien vanaf de plek van de gaskamer

In 1940 werden in Grafeneck in Baden-Württemberg 10654 mensen omgebracht door de Nationaal-Socialisten in het kader van een “euthanasie”-plan.
Het ging om verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten: hun leven werd als zinloos en nutteloos gezien.

_DSC1442bewklein

In 1940 in Grafeneck (Baden-Württemberg) 10654 people were murdered by the Natonal Socialists following an “euthanasia”plan.
They were mentally handicapped or psychiatric patients. Their lives were seen as meaningless and useless.

_DSC1440bewklein

plaats van de gaskamer/ place of the gaschambre

Uit 48 instellingen in voornamelijk Zuid-Duitsland werden mensen overgebracht naar Grafeneck om daar in een gaskamer omgebracht te worden.

_DSC1443bewklein

Instellingen waar mensen vandaan kwamen. Institutions where people came from.

From 48 institutions mainly in Southern Germany people were brought to Grafeneck, to be taken to the gaschambres.

In slot Grafeneck werkten vanaf 1939 ongeveer 100 mensen aan de voorbereiding van de moorden.
Voor de buitenwereld was alles gesloten.
Niemand wist wat er plaats vond.

_DSC1438bewklein

Gesloten raam van Slot Grafeneck/ Closed window of Castle Grafeneck

From 1939 on about 100 people were preparing these murders in Grafeneck Castle.For the outside world it was out of bounds.
No one was aware of what was taking place.

_DSC1452bewklein

Het heeft lang geduurd voordat er aandacht werd besteed aan wat er in Grafeneck is gebeurd. Pas in 1990 werd een gedenkplaats gebouwd.

It took a long time before attention was paid to what had taken place In Grafeneck. As late as 1990 a memorialsite was erected.

_DSC1448bewklein
“Zerissen Zivilisation”: verscheurde beschaving, broken civilisation.

_DSC1450bewklein

Een groep jongeren maakte 10654 gedachteniskruisen.
Youngsters made 10654 memorial crosses.

_DSC1444bewklein

Alfabeth-tuin: in een tuin liggen 26 letters. Zij staan symbool voor naamloze slachtoffers.
An Alphabeth-garden: A-Z, 26 letters, symbles for nameless victims.

Voor uitvoerige beschrijving/ For extended information:

Website Gedenkplaats Grafeneck (Deutsch, English)