ss Rotterdam

water
schepen
een haven
varen
Voor mij als kind al een wonderlijke en vertrouwde wereld
De geur van een haven – de lucht van teer –
betekent het “papa komt thuis..”
of gaat hij weer weg
naar die verre landen waar hij later over vertelt.

water
ships
a port
sailing
For me as a child a miraculous and familiar world
the smell of a port – the smell of tar
does it mean
“daddy is coming home” or
is he going away again
to those distant countries
about which he will tell later.

een schip is een wonderlijke wereld
een besloten gemeenschap
met tegelijkertijd zicht op eindeloze verten

a ship is a wonderful world
a closed community
with simultaneously a view on endless horizons

het stampen van de motoren
de beweging van het schip
dat telkens weer vraagt om het vinden van evenwicht

the pitching of the engines
the motion of the ship
demanding again and again to find a balance

graag had ik dat eens gedaan..
meegaan als passagier op een vrachtschip
naar het Verre Oosten
maar die mogelijkheid bestaat niet meer.

I’ve dreamed of
going as a passenger
on a cargo ship to the Far East
but that opportunity doesn’t exist anymore.

Een weekend op de ss Rotterdam
is dan heel wat anders
een schip dat aan de kade ligt
geen motoren, geen deining
maar toch: het is een bijzondere ervaring om te slapen, te eten
en uit te waaien op het dek van de “Grande Dame” van de Holland-Amerika Lijn!

A weekend on the ss Rotterdam
is quite different
a ship at berth
no engines, no swell
yet, it’s a special experience to sleep, eat,
and get a breath of fresh air on the deck of the “Grande Dame” of the Holland-America-Line!

Een stukje geschiedenis:

In september 1958 wordt de ss Rotterdam door koningin Juliana gedoopt. In datzelfde jaar maakt ze haar eerste reis naar New York. Tot aan 1971 zal ze dat telkens weer doen. Dan komt er een einde aan de lijndienst naar Amerika.
De Rotterdam gaat door als cruiseschip.
In 2000 stopt ze met varen en ligt in Freeport op de Bahama’s aan de ketting.
Acht jaar later, op 4 augustus 2008, komt ze terug naar Rotterdam.
Een schip dat een bijzonder hotel is geworden

A short history:
In september 1958 the Rotterdam was named by Queen Juliana.
That year she made her maiden trip to New York. Till 1971 she will sail several times a year to New York. Then the transatlantic service stopped. The Rotterdam started a new life as a cruise ship, till 2000 when she was laid up in Freeport, Bahamas.
On August 4, 2008, she returned to Rotterdam.
A ship that became a wonderful hotel.

de Rotterdam:

lengte/ length: 228,12 m
breedte/ width: 28,65 m
hoogte/ height: 49,8 m
diepgang/ draught: 9 m
aantal passagiers/ number of passengers: 1456

ziekenhuis…hospital again……

early view from behind the window

Weer een longontsteking…
Again a pneumonia….

Early view on the neighbors – the RGC

Ik ben nu een week ( sinds 28-10) in het ziekenhuis ( Gelre Apeldoorn) en ben voorlopig nog niet klaar…..
fotograferen kan ik niet laten… nu met de Coolpix P7000

so cute…

Zomaar een impressie

lines,lines,lines

I’m a week in hospital now ( from october 28th) en have to stay some more time…
And of course I take pictures… with the Coolpix P7000

Just an impression….

self-portrait…weird!

I love lines and colors, even in hospital

I like the color!

Shall I call the nurse… or…. 

my daily life

This is what I really want to know: what are they building on top of the RGC?
Dit wil ik echt weten: wat wordt er gebouwd op het dak van het RGC?

en weer naar bed….