Dag van de architectuur / Day of architecture

Architectuur onder de aandacht brengen van een zo groot mogelijk publiek..
Dat is het doel van de “dag van de architectuur” die elk jaar in het laatste weekend van juni georganiseerd wordt door de Bond van Nederlandse Architecten.
Er zijn rondleidingen, wandelingen, fietstochten enz. Het programma is te vinden
op Dag van de architectuur.

Bringing architecture to the attention of a public at large.
That’s the goal of the “Day of Architecture”, organized every year in the last weekend of June by the Royal Institute of Dutch Architects.There are guided tours, walks, bicycle rides (of course – we’re Dutch…),etc.

Firma Kwakkel Apeldoorn

Kijken naar een mooi of bijzonder gebouw of bouwwerk, ervan genieten …
Of je verbazen…

Looking at a beautiful or unusual building or structure, enjoying it..
or being surprised..

Lissabon vanaf de Elevador Santa Justa/ Lisbon: sight from Elevador Santa Justa

Architectuur is ongelooflijk boeiend, vind ik. Telkens weer gaat het om visies, ideeën, die heel concreet vorm krijgen. Een gebouw is niet zomaar een gebouw. Het weerspiegelt de geschiedenis en de geest van de tijd.
Om maar even op mijn eigen vakgebied te blijven: toen in 1848 er vrijheid van godsdienst kwam in Nederland en de katholieken weer kerken konden bouwen, werd er teruggegrepen naar de gothiek,als tijd en bouwstijl waarin de katholieke kerk dominant was. Katholieke kerken uit die tijd zijn vrijwel allemaal neo-gothische kerken. We zijn er weer…en hoe..lijken die kerken te zeggen…

Gouda: the mosque is mirroring the church/ de moskee weerspiegelt de kerk

Architecture is incredibly fascinating. Every time it’s about visions,ideas getting a concrete shape. A building isn’t just a building. It reflects the history and the spirit of the time.
An example: In 1848 the Constitution of the Netherlands was changed. Since that year there’s freedom of religion. The Catholics could build churches again. One went back to the Gothic, as an age and architectural style of a dominant Catholicism. Catholic churches built in that time are almost all neo-gothic. They seem to say: we’re back..and how!

fa Kwakkel Apeldoorn. Gebouwd als showroom voor een bouwmaterialenhandel. Built as showroom for a supplier of building materials.Architect: Wiel Arets

Meer foto’s van het gebouw van Kwakkel, ontworpen door Wiel Arets

More photo’s of the Kwakkel building, designed by Wiel Arets

Kijkend naar hedendaagse architectuur… het is boeiend om te zien hoe de ideeën van een architect en de visie en eisen van een opdrachtgever vorm krijgen in een heel concreet gebouw. Op dit blog heb ik daar iets overgeschreven bij de verhalen over het Deventer Ziekenhuis. En indirect in het verhaal over de Politieacademie.
Maar dat ben ik… en mijn belangstelling voor de interpretatie en vertaling van visies heeft natuurlijk ook met mijn oorspronkelijke vak te maken. ( voor wie het interesseert: het gaat dan om hermeneutiek)

Het gewoon maar kijken en genieten blijft toch het belangrijkste!

Lissabon/ Lisbon: expo quarter

Looking at contemporary architecture: … it is fascinating to see how the ideas of an architect and the vision and requirements of a client take shape in a very concrete building. On this blog I have written something about it in the posts about the Deventer Hospital. And indirectly in the post about the Police Academy.
That’s me.. and I think my interest in the interpretation and translation of vision has also to do with my original field of study. (For those who are interested: this has to do with hermeneutics)

Just watching and enjoying is still the most important!

Walterboscomplex – Belastingdienst – IRS Apeldoorn

Architectuur fotograferen is iets wat ik steeds leuker en boeiender begin te vinden. Lijnen, patronen,vormen en licht…en ..wat voor invalshoek kies je? Kijk niet gek op als je mij liggend op de grond onderaan een van de gebouwen van de Belastingdienst hier in Apeldoorn vindt…

Architectural photography is something I do love more and more. Lines, patterns, shapes and light … and .. what angle do you choose? Don’t be surprised if you find me lying on the ground underneath one of the IRS-buildings here in Apeldoorn …

Walterboschcomplex- Belastingdienst- IRS – Apeldoorn

De twee nieuwe torens van het Walterboschcomplex zijn ontworpen door Chris de Weijer van DP6 Architectuurstudio. meer op Flickr..
The two new towers of Walterboschcomplex are designed by architect Chris de Weijer, DP6 Architectuurstudio more on Flickr

Walterboschcomplex- Belastingdienst- IRS – Apeldoorn

Lissabon/ Lisbon:

De Santa Justa lift (1902) verbindt de laaggelegen wijk Baxia met het hoger gelegen Carmoplein.
The Santa Justa elevator (1902) connects the lower streets of Baxia with the higher Largo di Carmo.
De lift is ontworpen  door/ the elevator is designed by Raul Mesnier de Ponsard.
Een leerling/ an apprentice of Gustave Eiffel!

Elevador Santa Justa

In 1998 werd in Lissabon de Wereldtentoonstelling gehouden. Er werd een nieuw station gebouwd: het Garo do Oriente, ontworpen door de Spaanse architect Santiago Calatrava.
In 1998 the World Expo was held in Lisbon. A new “multi modal terminal” was built: Garo do Oriente, designed by the Spanish architect Santiago Calatrava.

detail Garo do Oriente

De wijk werd in stijl verder gebouwd.
Een woontoren uit 2000, ontworpen door José Quintela:
After the Expo, buildings got a new destination and new buildings were built in a style according to the quarter. This is a appartmentbuilding from 2000, designed by José Quintela.

meer Lissabon

more Lissabon

Dit waren zomaar wat foto’s uit mijn archief. Wie denkt dat je alleen met een dure spiegelreflex mooie foto’s kan maken: de foto’s in Lissabon zijn allemaal genomen met een compactcamera, de Fujifilm Finepix F30, omdat ik die dure spiegelreflex niet mee  durfde te nemen naar de stad:)

These were just a few archive photos. Who supposes you can only make nice photos with an expensive DSLR: the photos in Lisabon are all taken with a compactcamera, the Fujifilm Finepix F30, cause I was a bit afraid to bring my expensive DSLR into the big city:)

Nederland kleurt oranje…. the Netherlands is turning orange…

Europese kampioenschappen voetbal 2012( in Polen-Oekraine)
European Championship Football 2012 (in Poland and Ukraine)

Nederland heeft de eerste wedstrijd tegen Denemarken verloren. Wie had dat kunnen denken?
De hoop is nog niet verloren. Ook in 1988 verloor Nederland zijn eerste wedstrijd, tegen de Sovjet-Unie. Later, in de finale, stond Nederland weer tegen de Sovjet-Unie in het veld. En won. Europees kampioen!

The Dutch team lost their first match against the Danish team. Something nobody expected.
Anyway, hope is not lost. In 1988 the Dutch lost their first match against the Sovjet-Union. Later on, in the final match, the Dutch had to play again against the Sovjet-Union. They won. They became European Champion 1988.

De afgelopen weken is Nederland oranje gekleurd. Reden om de camera mee te nemen  stad in…
Hoe lang alles oranje zal blijven? Tot en met woensdag als Nederland tegen Duitsland voetbalt? Of toch nog langer…..

In the past weeks the Netherlands has turned  orange. Reason enough to take my camera with me into town…
How long will everything be orange? Up till wednesday when the Netherlands have to play against Germany? Or longer….

Nederland is een nuchter land. Maar wanneer het om voetbal gaat lopen de emoties hoog op.
We kennen ook nauwelijks nationalisme. “God, Nederland en Oranje” goldt nooit voor het hele land.Het was wat de protestanten ( m.n. de Hervormden) bondt. De anderen,of het nu katholieken, joden en later ook gereformeerden en socialisten waren, hoorden er eigenlijk niet bij. Zij maakten hun eigen emancipatieproces door ( de verzuiling) en waren eerder gericht op de eigen kring dan op de natie. De Tweede Wereldoorlog en de jaren die volgden maakten daar een einde aan. Maar een nationaal gevoel kent Nederland nog steeds niet…
Behalve als het om voetbal gaat?
Oranje werd van de naam van ons koningshuis ook tot naam van het Nederlands elftal….

The Netherlands is a rather sober country. But when it comes to football emotions are rising high.
We hardly know nationalism. History tells us why. “God, the Netherlands and Orange (the name of our royal family)” didn’t concern the whole nation. It was what the Protestants ( the Hervormde Kerk in particular) bound. The others, whether they were catholics, jews, and later on also the little reformed churches and the socialists, didn’t actually belong to “the nation”. They had to fullfill their own process of emancipation ( de verzuiling) and were more directed on their own circle than on the nation as a unity. WWII and the years that followed brought that to a end.
But still the Netherlands doesn’t know a national feeling….
Except when it comes to football!!!
Oranje ( Orange) as the name of our royal family also became the name of our national team…..

En ik dan?
Ik volg de Nederlandse voetbalcompetitie nauwelijks…
Maar nu….
Vanmorgen vroeg stuurde ik een mail naar een Duitse penpal om haar te feliciteren met de overwinning van gisteren. We kijken beide uit naar de wedstrijd van woensdag.
Oranjekoorts is besmettelijk!!

And what about me?
I hardly follow the Dutch football competition…
But now…
Early this morning I sent an email to a German penpal to congratulate her with yesterday’s win. We’re both looking forward to wednesday’s match..
Orangefever is catching!

Reader Appreciation Award from Shelly

Shelly nomineerde mijn blog voor de Reader Appreciation Award.
En daar ben ik blij mee. Ze schrijft daarover op haar blog:  a friend from the Netherlands who takes beautiful photos which make me want to go visit.  She helps me to see the world around me in a different way.
Ik lees haar blog onbeingmindful al een maand of negen. Ze schrijft over haar dagelijks leven, haar omgaan met haar bipolaire stoornis, het weer oppakken van haar studie om zelf therapeut te worden. Ze heeft het talent om te verwoorden wat ze meemaakt en daar diepgang aan te geven.

Shelly nominated my blog for the Reader Appreciation Award. She writes about it:  a friend from the Netherlands who takes beautiful photos which make me want to go visit.  She helps me to see the world around me in a different way.
I read her blog onbeingmindful for about nine months. She writes about her daily life, her coping with bipolar II, her going back to grad school again to become a therapist herself. She has the gift to give words to what she’s been through, and to give depth to it.

There are some “rules” when you receive this award:

Include the award logo somewhere in your blog
Answer 10 questions below, for fun if you want to. I won’t do it… it’ll make this blog too long.
Nominate 10 to 12 blogs you enjoy. Or you pick the number.
Pay the love forward: Provide your nominee’s link in your post and comment on their blog to let them know they’ve been included and invited to participate.
Pay the love back with gratitude and a link to the blogger(s) who nominated you.

Vertaald:
Neem het award logo ergens op in je blog
Beantwoord 10 vragen  voor de lol, als je wilt… doe ik niet. mijn blog is zo al lang genoeg….
Nomineer 10 tot 12 blogs. Of het aantal dat je wilt.
Neem de link naar het blog van je genomineerde op in je post en laat hem of haar op hun blog weten  dat ze genomineerd zijn en uitgenodigd om mee te doen.
Link naar de bloggers die je hebben genomineerd.

Bijna een jaar geleden, in augustus 2011, begon ik met dit blog. Elke week een post over iets dat ik had gezien, waar ik over na had gedacht, wat ik wilde delen in foto’s en gedachten. Twintig mensen hebben een abonnement, 81 kunnen het volgen via Facebook. Daarnaast zijn er veel mensen die via een zoekmachine op mijn blog terecht komen.  Deventer Ziekenhuis en Dimence scoren daarbij hoog. En mijn eigen naam:) Een nieuwe stroom van bezoekers kwam vanaf oktober via Postcrossing. De reacties van die bezoekers vind ik dan een paar weken later op een ansichtkaart! Zo zijn er bezoekers uit 35 landen. Nederland en de Verenigde Staten gaan aan top. België, Duitsland, Rusland en Polen volgen daarna. Ook Finland, Oekraine, China, Korea, Oostenrijk, Taiwan, Canada, Wit-Rusland, Engeland, Spanje, Italië, Frankrijk, Japan, Turkije, Hongkong, Australië, Zweden en Tsjechië staan meer dan een keer op de lijst…

Almost a year ago, in August 2011, I started blogging. Every week a post about something I saw, something I thought about, and wanted to share in photos and thoughts. Twenty people have subscribed, 81 can follow the blog through Facebook. Apart from them there are a lot people who find my blog by a search engine. Deventer Hospital and Dimence are popular search terms. And my own name:)
A new stream of visitors came by Postcrossing. Their comments I find a few weeks later on a postcard!
Visitors come from several countries: from the Netherlands and the USA the most. On a short distance Belgium, Germany, Russia and Poland. Finland, Ukraine, China, Korea, Austria, Taiwan, Canada, Belarus, the UK, Spain, Italy, France, Japan, Turkey, Hongkong, Australia, Sweden and the Chez Republic are more than once in the statistics.

Hangzhou, photo made by a postcrosser from China

Bloggen opende een nieuwe wereld!
En niet alleen mijn eigen blog. Ook de blogs van anderen.

Blogging opens a new world!
And not only my own blog. Also the blogs of other people.

Mijn nominaties voor de Reader Appreciation Award:
My nominations:

White Bouqet © Barb Kellogg

A flick of light, adventures in photography by Barb Kellogg.
I follow her for three years now, I think. Barb’s photos are really inspiring. She writes: “A flick of light is all I need to capture a moment. It’s here that I share some of those moments with you!” Barb is one of the people who inspired me to start my own blog!

Ik volg haar nu ongeveer drie jaar . Barb’s foto’s zijn inspirerend! Zij is ook een van de mensen die me heeft geinspireerd om zelf aan een blog te beginnen.

Kaart die ik van Susu kreeg via Postcrossing

Susu’s postcards: Susu woont in Ontario, Canada en is lid van Postcrossing.
Op haar blog laat ze zien welke kaarten ze heeft ontvangen en vertelt  daar iets bij.
Susu’s living in Ontario, Canada. She’s a member of Postcrossing. On her blog she shows the postcards she received and tells something interesting about them.
She says her blog is “a place to show and share the pieces of happiness that come into my mailbox”.

Silent-Snail, Germany

Silent Snail:  Blog by a Vietnamese young woman. She’s studying children’s literature and linguistics in Germany and makes amazing drawings.
Blog  van een jonge Vietnamese vrouw die in Duitsland kinderliteratuur en taalkunde studeert. Ze maakt prachtige tekeningen.