De weverij van Hermannsberg/ The weaving workshop of Hermannsberg

Een weverij: een feest van kleuren, patronen en vormen!
A weaving mill: a feast of colours, patterns and shapes!

weverij_003

De Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg bij Heiligenberg in Zuid-Duitsland is een leefgemeenschap op antroposofische basis voor en met mensen met een beperking.
Mensen wonen, leven en werken er.
Eén van de werkplaatsen is de weverij. Daar werken 16 mensen. Ze maken tapijten, handdoeken, theedoeken, schorten en tafelkleden.
Op een zondagmiddag in de kerstvakantie mocht ik in de weverij fotograferen. Het was een feest!

weverij_000

The Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg near Heiligenberg in Southern Germany is a community on a anthroposophical basis for and with handicapped people.
People live and work here. One of the workshops is the weaving mill. The 16 people who work here make carpets, towels, tea-towels, aprons and tableclothes.
On a Sunday afternoon in our Christmas vacation I had the chance to photograph here. It was a feast!

weverij_001

Rudi Schneider, die de werkplaats leidt vertelt op hun website…( dit is een vrije vertaling – voor de originele duitse tekst zie  http://www.hermannsberg.de/weberei.htm  )

weverij_009

Weven is één van de oer-ambachten van de mensheid. De gebaren die bij het werk horen zijn op een zelfde manier overal ter wereld te vinden.
In het werken aan de weefstoel bevindt de wever zich in de drie ruimtelijke dimensies:
de schering verbindt voor en achter
schachten en kammen boven en beneden
en de inslag met de schietspoel verbindt links en rechts.
De wever coördineert de drie vlakken en blijft daarbij rechtop.

weverij_016

Rudi Schneider, who is leading the workshop, tells on their website ( this is a free translation – for the original german tekst see http://www.hermannsberg.de/weberei.htm )

weverij_005

Weaving is one of the oldest crafts of mankind. The gestures belonging to the work are equal everywhere in the world.

The weaver is placed in three spacial dimensions:
The warp connects before and behind
Shafts and reeds above and beneath
and the weft with the shuttle connects left and right.
The weaver coordinates these three levels and stays upright.

weverij_013

De bezigheden doen een beroep op de hele mens:

De zintuigen, het innerlijk beleven en de voortdurende beweging in het werk worden  in gelijke mate aangesproken.
De oriëntatie in de ruimte vraagt om zelfvertrouwen en werkt zo therapeutisch.

Ook het motief van het lot klinkt in het weven door: archetypisch weeft de wever zijn eigen biografie.

weverij_004

The activities appeal to the human as a whole: the senses, the inner experience and the ongoing rythm of the movement are approached equally.

The orientation in space demands selfconfidence and takes a therapeutical effect.
The motif of destiny is also heard in weaving. As an archetype the weaver is weaving his own biography.

weverij_011

Zonder planning en soms uitgebreide voorbereiding is het niet mogelijk om te weven.
In het weven wordt op een bijzondere manier het verleden in het nu tot een product geweven dat weer een nieuwe taak krijgt.

Alle benodigde werkzaamheden (ontwerp, planning, voorbereiden en inrichten, het eigenlijke weven, het verzorgen van het gereedschap en het zomen, naaien en afwerken) worden in de werkplaats uitgevoerd.

weverij_023

Without a plan and sometimes extensive preparations weaving isn’t possible. In the weaving the past is woven into the present to a product that gets a new task.

All the activities (design, planning, preparation and installing, the weaving itself, looking after the utensils, seaming, sewing and finishing) are executed in the workshop.

weverij_014

Links:

Meer foto’s van de weverij op Flickr/ more photos on Flickr:

Camphill Dorfgemeinschaft Hermannsberg

De weverij/ the weaving workshop:

Met dank aan Rudi Schneider!

Rudi Schneider…Thank you!

2012 herzien 2012 revisited

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 5.100 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 9 years to get that many views.

Click here to see the complete report.

een nieuw begin… a new start

Bodensee bij Überlingen

Bodensee bij Überlingen

Twee weken aan de Bodensee
Kerstmis, Oud en Nieuw,
van donker naar licht gaan
het Kind in je geboren laten worden
het donkere achter je laten
een nieuwe weg, een nieuw begin…..

Bodensee bij Birnau

Bodensee bij Birnau

Two weeks at the Bodensee
Christmas, New Year,
going from darkness into light
letting the Child born in ourselves
leaving darkness behind us
a new way, a new beginning…..

Stufen....Überlingen

Stufen….Überlingen

De duitse schrijver en dichter Hermann Hesse (1877-1962) leefde gedurende een deel van zijn leven in deze omgeving. Op 4 mei 1941 schreef hij dit gedicht, Stufen, na een periode waarin hij lang ziek was.

The German author and poet Hermann Hesse (1877-1962) lived in the Bodensee area during a period of his life. After being ill for a long time, he wrote this poem, Stufen, on May 4th, 1941.

Ik kies ervoor de originele Duitse tekst te laten zien, gevolgd door een Nederlandse en Engelse vertaling.
I choose to show the original, German text, followed by a Dutch and English translation.

Stufen...in Überlingen

Stufen…in Überlingen

Stufen (Hermann Hesse)

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Boulevard Überlingen Silvesterabend- New Years Eve - Oudejaarsavond

Boulevard Überlingen Silvesterabend- New Years Eve – Oudejaarsavond

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

vruchtbaarheid - fertility

vruchtbaarheid – fertility

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegensenden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden …
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

Die Weltgeist will nicht fesseln...

Die Weltgeist will nicht fesseln…

Stadia

Zoals elke bloem verwelkt en iedere jeugd
voor ouderdom wijkt, bloeit elke levensfase,
bloeit iedere wijsheid ook, en heeft elke deugd
zijn tijd en kan niet eeuwig duren.
Het hart moet bij iedere levensroep
bereid tot afscheid zijn en nieuw beginnen
om zich dapper en zonder spijt
te wijden aan andere, nieuwe dingen.
Bekoring schuilt in elk nieuw beginnen
dat ons beschermt en leven helpt.

gezicht op Zwitserland, view on Switzerland...

gezicht op Zwitserland, view on Switzerland…

Blijmoedig moeten we alle stadia doorlopen
en niet blijven hangen als aan een vaderland.
De wereld wil ons niet kluist’ren en benauwen,
maar tree voor tree verheffen en verruimen.
Nauwelijks thuis in eigen levenkring
genoeglijk ingeburgerd, of er dreigt verslappen.
Alleen wie bereid is te vertrekken en te reizen
kan zich de verlammende sleur ontrukken.

En ook al zal het stervensuur misschien
ons nog nieuwe ruimten schenken,
de roep van het leven zal nooit zwijgen…
Vooruit dan, hart, neem afscheid en word gezond!
                   vertaling door Evert van Leerdam, uit: Hermann Hesse:
De kunst van het  ouder worden.

also...steps

also…steps

Steps

Like ev’ry flower wilts, like youth is fading
and turns to age, so also one’s achieving:
Each virtue and each wisdom needs parading
in one’s own time, and must not last forever.
The heart must be, at each new call for leaving,
prepared to part and start without the tragic,
without the grief – with courage to endeavor
a novel bond, a disparate connection:
for each beginning bears a special magic
that nurtures living and bestows protection.

colors

colors

We’ll walk from space to space in glad progression
and should not cling to one as homestead for us.
The cosmic spirit will not bind nor bore us;
it lifts and widens us in ev’ry session:
for hardly set in one of life’s expanses
we make it home, and apathy commences.
But only he, who travels and takes chances,
can break the habits’ paralyzing stances.

_DSC0806

It might be, even, that the last of hours
will make us once again a youthful lover:
The call of life to us forever flowers…
Anon, my heart: Say farewell and recover!
                    translation by Walter A.Aue

sterzingers die zegen brengen van huis tot huis - starsingers bringing a blessing from house to house

sterzingers die zegen brengen van huis tot huis – starsingers bringing a blessing from house to house

Dank je wel, Beate, voor het gedicht, de inspiratie en een nieuw begin!

Thanks, Beate, for the poem, the inspiration and a new beginning!

6 januari fasnet in Überlingen: het oude wordt "weggeknald"- een nieuw begin...

6 januari fasnet in Überlingen: het oude wordt “weggeknald”- een nieuw begin…