De sluis bij Eefde / The lock at Eefde / a photowalk with Lisa

Twentekanaal

Afgelopen zondag:  zon, sneeuw, een beetje hagel, een beetje regen. En een ijskoude wind. Toch wel goed weer voor een fotowandeling! Vaak ga ik alleen er op uit om te fotograferen. Nu ging ik samen met Lisa (http://flic.kr/ps/2b6oqC ). Eerst kijken: waar gaan we naar toe? De kapotte sluis in Eefde lijkt ons wel wat. Onderweg daarnaar toe zien we heel wat plekken die ook de moeite waard zijn. Reden om nog eens terug te komen.

Last Sunday: sun, snow, a little bit of hail, a little bit of rain. And a chilly wind. But: good weather for a photowalk! Most of the time I go out on my own photographing. This time I went together with Lisa (http://flic.kr/ps/2b6oqC)
Where shall we go to? The broken lock in Eefde sounds interesting. On our way to Eefde we see a lot of places worthwhile. A reason to come back.

sluis bij Eefde

De sluis van Eefde ligt in het Twentekanaal, dat Enschede met de IJssel bij Zutphen verbindt. Het vervult een belangrijke rol in het vervoer van zand, grind,zout,  veevoer en containers.
Het hoogteverschil tussen Enschede en Zutphen is 21 meter. Drie sluizen vangen dit hoogteverschil op. De sluis bij Eefde is daar één van.

The lock at Eefde is situated in the Twentekanaal. The canal connects the city of Enschede with the River IJssel near Zutphen. It playes an important role in the transport of sand, gravel, salt, cattle food and containers. The total height difference between Zutphen and Enschede is 21 metres (69 feet). To bridge this difference, the Twentekanaal has three Canal locks. The lock at Eefde is one of them.

Op 3 januari viel een  van de 90 ton zware hefdeuren van de schutsluis naar beneden en raakte beschadigd waardoor de sluis geblokkeerd raakte. Dankzij een noodconstructie, waarbij de sluisdeur met behulp van een kraan wordt geopend en gesloten, kon het scheepvaartverkeer vanaf 6 februari weer op gang komen, nadat het kanaal met een ijsbreker weer bevaarbaar was gemaakt.

zelfs op zondag wordt gewerkt/ even on sunday the're people working

On January 3, 2012 one of the 90-ton lift gates of the lock at Eefde fell down and was damaged so that the lock got locked. Thanks to an emergency construction, in which the door lock by means of a valve is opened and closed, from  February 6th shipping was possible again, after the channel was made navigable with an icebreaker.

Het leuke van samen fotograferen is dat je allebei andere dingen ziet, terwijl je naar hetzelfde kijkt. Hieronder een foto die Lisa heeft gemaakt.
The fun of photographing together is seeing differents things, while looking at the same. Underneath a  photo Lisa made.

Op onze weg naar huis nog een korte stop bij “de Worp”, aan de overkant van de IJssel bij Deventer. En daar begon de zon weerte schijnen!

On our way home a short stop at “de Worp”, across the River IJssel near Deventer. And then the sun started shining again!

Deventer vanaf de Worp

Ideeën gevraagd….. Ideas required!

De afgelopen tijd heb ik verschillende keren aandacht besteed aan het Deventer Ziekenhuis.

een beeld van de Rielerenk, de enk waarop het ziekenhuis is gebouwd

beelden van de architectuur aan de buitenkant

beelden van de architectuur binnen, voornamelijk in de wachtruimten bij de poliklinieken

A.s. donderdag ga ik weer fotograferen in het ziekenhuis.  Wat zou jij willen zien in mijn volgende blog?

 

Nog een vraag, los daarvan:

Bij het maken van mijn blog  speelden  op de achtergrond ideeën en vragen als:

Is er een relatie tussen de kwaliteit  van de zorg en de vormgeving van een gebouw?

Hoe draagt de vormgeving  bij aan humanisering van de gezondheidszorg?

Helpt een omgeving in het omgaan met pijn, lijden, dood?

Ik realiseer me dat het “grote” vragen zijn, ingegeven door mijn achtergrond als theoloog/ geestelijk verzorger.  In de afgelopen jaren zijn het ook vragen geworden die ik me als patiënt stelde. Weer een ander perspectief!

Ik zou het fijn vinden om reacties/ervaringen te horen op de vragen. Gewoon je idee, ervaring als patiënt , als bezoeker of als medewerker.. …  en ik realiseer me dat niet iedereen theoloog is 🙂 

Reacties kun je kwijt onder deze tekst. Je kunt me ook via de contactpagina een reactie sturen. Die reactie komt direct in mijn mailbox en is niet te zien voor anderen.

Alvast bedankt!

Edith

In the past months  I made several blogposts about the Deventer Hospital:

About the Rielerenk: the surroundings
About the architecture from outside
About the architecture inside,  mainly focused on the waitingrooms at the outpatients units

Next Thursday I will be photographing again in the hospital. What would you like to see in my next blog?

Another question, apart from that:

On the background of these posts were ideas and questions:

Is there a relationship between the quality of care and the environment?

How does the environment contribute to humanization of health care?

Does an evironment help in coping with pain, suffering and death?

I realize these are “big”questions, dictated by my background as a theologian/ health chaplain. In the past years they became also questions for me as a patient. A different perspective!

I would be happy to read about your ideas, experiences.. Just your experience as a patient, a visitor or a health care worker…  And I realize not everybody is a theologian:)

You can comment under this post. If you want you can send me an email at the contact page. This email will come directly in my inbox and can’t be read by others.

Thanks in advance!

Edith

Deventer Ziekenhuis ( 2) Deventer Hospital (2)

Het is in de jaren 60. Mijn moeder ligt in het ziekenhuis en ik ga op bezoek.  Donkere gangen, een geur van lysol. Vooral die geur is me nog lang bij gebleven.  Onaangenaam, angstwekkend.  Een ziekenhuis moet wel een heel nare plaats zijn.
In de loop der jaren verdween die lysol-lucht uit ziekenhuizen.  De donkere gangen werden lichter. Oude gebouwen werden aangepast aan de eisen van de tijd. Maar  vaak bleven het strikt functionele gebouwen, zonder veel kraak of smaak.

It’s in the sixties. My mother is hospitalized and I go visiting her. Dark corridors, a smell of lysol. Especially that smell sticked in my memory. Unpleasant, scary. A hospital had to be an awful place.
Through the years  the lysol-smell disappeared out of hospitals. Dark corridors got lighter. Old buildings  were adapted to modern times. But often they stayed strictly functional, a bit tasteless.

Ziekenhuizen die in de laatste jaren gebouwd zijn, zijn anders.
Is het een gevolg van een ander denken in de gezondheidszorg?
Meer patient-gericht?
Meer holistisch: er is meer belangrijk dan het puur medisch technische? Terwijl ook juist die medisch-technische aspecten zich enorm ontwikkeld hebben.
Speelt marktwerking ook hierin een rol? Je moet immers concurreren met ziekenhuizen inde buurt.

Hospitals that have been  built more recently are different.
Is it the consequence of another way of thinking in health care?
More patient-centered?
More holistic: there’s more than the purely medical-technical things? And in the mean time the medical-technical aspect  is improving in an enormous way.
Do market forces play a role? You have to compete with other hospitals and clinics.

hal Deventer Ziekenhuis

Een van de mooiste ziekenhuizen in mijn regio vind ik het Deventer Ziekenhuis.  Al eerder liet ik foto’s zien van de buitenkant. http://wp.me/p1LLhQ-6z  Nu volgen foto’s van de binnenkant.
Wanneer je het ziekenhuis binnenkomt ademt het ruimte en rust.  Daglicht valt naar binnen en mengt zich met het licht en de kleuren binnen.

One of the most beautiful hospitals in my region is the Deventer Hospital.  I showed you some photos taken on the outside.http://wp.me/p1LLhQ-6z Now I have photo’s from the inside.
When you enter the hospital there’s an atmosphere of  room and rest. Daylight is coming in and mixes with the lights and the colors inside.

Kleuren verschillen per afdeling.  Waar je maar even hoeft te verblijven , bij voorbeeld op de SEH, zijn de kleuren koel. Naarmate je op afdelingen komt waar je als patient langer en vaker moet zijn, worden de kleuren warmer.

Different units have different colors. A unit where you just stay for a while, like  the ER, has a cool color.  When you have to go to a unit where you have to come more often and stay longer, the colors are warmer.

Wachtruimten verschillen in materiaal.  En elke wachtruimte heeft een eigen kunstwerk.

Waiting rooms differ in materials. And every waiting room has its own art object.

De inrichting doet vriendelijk aan. Je bent welkom. Jij, als patient bent belangrijk.
En ook medewerkers vinden het een mooi  ziekenhuis om te werken.
Dat moet de kwaliteit van de zorg wel ten goede komen.

waiting room internal diseases - children's home...

The interior is friendly. You’re welcome. You, patient, are important.
And people who work there also like the beautiful place.
I think it’s really helpful in increasing the quality of care.

op de kinderafdeling - at the children's unit

En toch: een ziekenhuis blijft een plek  waar pijn, lijden en dood aan de orde van de dag zijn.
Helpt  een omgeving om hier mee om te gaan?

Ik ben benieuwd naar jullie reacties hierop!! ( zie comment/ geef een reactie)

Stiltecentrum - Meditation Center - donated by the medical staff

But: a hospital continues to be a place where pain, suffering and death  are daily matters.
Does an environment help  coping ?

I wonder what your thoughts are! ( see comment/geef een reactie)

Meer foto’s van het ziekenhuis op Flickr:
More photos of the hospital on Flickr:
 http://flic.kr/s/aHsjxS6Pe2

website Deventer Ziekenhuis: www.dz.nl

architecten van het ziekenhuis: de Jong Gortemaker Algra: www.djga.nl

Met dank aan Rob van Putten van het Communicatiebureau!
A thank you to Rob van  Putten of the Communication Department!

Winter in Apeldoorn

Een wandeling in de buurt….

A walk in the neighborhood…

Het is eindelijk winter. En meteen goed ook. Vannacht was het de koudste nacht sinds 1956! -22,8 graden Celcius.
Geen water vanmorgen. De leidingen zijn bevroren. En wat erger is: de watermeter is stuk gegaan. En die kunnen we zelf niet repareren.. Vitens neemt de telefoon niet op vanwege grote drukte. We zijn blijkbaar niet de enige!

Toch maar even een rondje gemaakt  met de camera!

in de voortuin / in our frontyard

Finally it is winter. And it is really winter now.
Last night it was the coldest night since 1956!
-22,8 degrees Celsius, -9 degrees Fahrenheit.
Although the Netherlands is situated  relatively near to the Arctic Circle we have mostly very moderate winters, due to our sea climate.
Latitude compared:
Netherlands: 52 N
Central Minnesota: 45.56 N
Flanders, New Jersey: 40.84 N

We didn’t have any water this morning. The pipes are frozen. And, worse, the water meter is broken. We can’t repair it ourselves… the water company doesn’t answer the phone because the’re too many calls. Apparently we’re not the only ones!

Nevertheless… a little walk with the camera!

Langlaufen in Apeldoorn!

Hé, dat ben ik... Hey, that's me!