Een dagje Apenheul A day in Apenheul

orang oetan met baby                                                     orang utan with baby

Apenheul in Apeldoorn is een bijzondere dierentuin. Niet alleen omdat er (bijna) alleen apen leven. Hij is ook bijzonder omdat de dieren zoveel mogelijk in hun natuurlijke omgeving leven.

Apenheul in Apeldoorn is a special zoo. Not only because it is a zoo but for apes and monkeys. It is also special because the animals live in a natural environment where they can be theirselves.

doodshoofdaap squirrel monkey

doodshoofdaap                          squirrel monkey

Apenheul is het leefgebied van de apen. Als mens ben je bij hen te gast en moet je rekening met hen houden. Je tas wordt vervangen door een “aap-vrije tas”. De eerste die je tegen komt zijn de doodshoofdaapjes die vrolijk over de paden heen en weer lopen en springen. Ook de ringstaart maki kent geen angst en loopt gezellig mee.
De doodshoofdaap leeft oorspronkelijk in Zuid-Amerika, de ringstaartmaki op Madagaskar. De ringstaartmaki is een bedreigde diersoort.

Ringstaartmaki ring-tailed lemur

Ringstaartmaki                                                   ring-tailed lemur

Apenheul is the living area of the monkeys and apes. As a human being you are their guest and you have to take that into account. Your bag has to be a “monkey-free bag”.
The first monkeys you meet are the squirrel monkeys, who cheerfully walk and jump along the lanes. The ring-tailed lemur isn’t afraid either and walks along with you. The ring-tailed lemur is an endangered species.

gorillaDe gorilla’s leven op een eiland. Zo hebben ze vrijheid. Ze zijn zeer bedreigd. In Apenheul worden geregeld gorilla’s geboren.

jone gorilla's aan het spelen/ young gorilla's playing in the water

jone gorilla’s aan het spelen/ young gorilla’s playing in the water

The gorilla’s are living on an island. So they have their freedom. They are extremely endangered. In Apenheul many gorilla’s are born.

orang utan

Borneo orang utan

De Borneo orang oetans leven ook op een eiland. Ook zij krijgen geregeld kinderen. Zie de foto aan het begin van dit blog!
The Borneo Orangutans are living on an island too. They get children as well. See the photo at the beginning of this blogpost.

20160511_Apenheul_471020160511_Apenheul_4702

Er lopen er ook heel wat van het soort homo sapiens rond 🙂
There are also many of the species homo sapiens 🙂

20160511_Apenheul_4690

rode vari                                                                                   red ruffled lemur

De rode vari leeft in Masoali, een klein gebied op Madagaskar.
The red ruffled lemur lives in Masoali, an area on Madagascar.

20160511_Apenheul_4699

kroonsifalia                                                                                                crowned sifalia

De kroonsifalia komt ook van Madagaskar en is net als de rode vari bedreigd.
The crowned sifalia also comes from Madagascar and is endangered too.

20160511_Apenheul_4768

berberapen                                                                             barbary macaque

De berberapen komen voor in Marokko.

20160511_Apenheul_4774

berberaap                                                                                       barbary macaque

The barbary  macacaque is originally from Morocco.

20160511_Apenheul_4803

20160511_Apenheul_4811

slingeraap                                                                           spider monkey

De slingerapen komen uit Midden- en Zuidamerika. De baby is 5 weken oud.
The spider monkeys are from Middle- and South America. The baby is 5 weeks old.

20160511_Apenheul_4793

hanuman langoer                                                                      northern plains gray langur

De hanuman langoer is echt een deftige verschijning, zoals hij er hier bij zit. Hij komt voor in India en Bangladesh. Door Hindoes wordt hij als de god Hanuman vereerd. Vandaar zijn naam.
The northern plains gray langur is really a gentleman, as he is sitting here. He is from India and |Bangladesh. By Hindu people he is worshipped as the god Hanuman.

20160511_Apenheul_4821

De homo sapiens verlaat het apenterritorium.
The homo sapiens leaves the monkey territory.

Meer lezen? Over de apen, geschiedenis, samenwerking wereldwijd, enz.
You want to read more? About the apes and monkeys, history, cooperation worldwide, etc.
Apenheul’s  website is also in English and German:

Apenheul Nederlands
Apenheul English
Apenheul Deutsch

Meer foto’s/ More photos

 

Agneta, een vrouw en haar park. A woman and her park.

Agneta van Marken- Matthes

Agneta van Marken- Matthes

Agneta, een boek van Jan van der Mast. Een boek over een vrouw die zo’n honderdvijftig jaar geleden leefde. Een prachtig boek over een boeiende vrouw. Ik heb het in één adem uitgelezen.
Agneta, a book by Jan van der Mast. A book about a woman who lived one and a half century ago. A beautiful book about a fascinating woman. I read it in one breath.

toegangshek Agnetapark, entrance gate Agnetapark

toegangshek Agnetapark, entrance gate Agnetapark

In dit blog wil ik niet het hele verhaal vertellen. Lees het boek! Ik wil een project laten zien dat zij en haar man uitvoerden en iets vertellen over de sociale en historische kontekst, de goede kanten én de twijfels….

In this blog I don’t want to tell the full story. Just read the book! I just want to show you a project she and her husband accomplished. I tell you also a bit about the historical and social context of the project, the benefits and the doubts…

de boom die het allemaal mee heeft gemaakt the tree that witnessed it all

de boom die het allemaal mee heeft gemaakt
the tree that witnessed it all

Agneta Matthes, geboren  in 1847 in Amsterdam,  trouwde met Jacques van Marken (1845), een Delftse technologiestudent. Beide kwamen uit  de hogere middenklasse.  Jacques werd een groot ondernemer. Hij richt in 1869 de Nederlandse Gist – en Spiritusfabriek op in Delft. (Ja, dat is die fabriek die je zo goed kon ruiken…..)
Ook Agneta had ondernemerstalent. Zij richt een eigen bedrijf op: Parfumfabriek Maison Neuve. En gedurende de lange perioden dat Jacques ziek was en in het buitenland verbleef, leidde zij de Gistfabriek.
Agneta Matthes, born in Amsterdam in 1847, married Jacques van Marken (1845), a tech nologystudent from Delft. Both grew up in the upper middle-class. Jacques became a great entrepreneur. In 1869 he established the “Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek”, a yeast factory in Delft ( the factory you could smell so well…).
Agneta had an entrepeneurs talent too. She founded her own company, the parfume factory Maison Neuve. And during the long periods in which Jacques was ill and staying abroad, she managed the yeast factory.

arbeidershuizen uit 1884, houses from 1884

arbeidershuizen uit 1884, houses from 1884

Agneta en Jacques wilden voor hun personeel zorgen. Jacques werd beschouwd als “sociaal entrepreneur”. Agneta en hij richtten een ziekteverzekering op en een ondernemingsraad. Zij zorgden voor een vorm van pensioen, en een winstuitkering van 10 %.
Het meest opvallend is hun huisvestingsplan voor de arbeiders. De wijk is gebouwd volgens de principes van een tuinstad. Het geheel is ontworpen door landschapsarchitect Louis Paul Zocher. Eugen Cowl ontwierp 48 rijtjeshuizen, een villa voor de Van Markens en een paar andere gebouwen. De huizen hadden allemaal een eigen ingang, een toilet en een tuin. Zeldzaam in die dagen! De huizen leken soms wel op villa’s. Maar zo’n villa bestond dan wel uit 4 huizen. Het complex werd Agnetapark genoemd.

20160520_agnetapark delft_5006
Agneta and Jacques wanted to take care of their employees.  Jacques was seen as a “social entrepeneur”.  He and Agneta founded a health care insurance and a pension system, established a works council, and paid 10 percent of the profits to the employees.
The most striking is the housing quarter for the workers. It is built according the principles of the garden city movement. The area is developed by Louis Paul Zocher, a landscape architect. Eugen Cowl designed 48 row houses, a villa for the Van Markens, and some other buildings. The houses all had a private entrance, a private bathroom and a private garden. Rare in those days! They looked like villa’s but in one “villa” there were 4 houses.The complex was named  Agnetapark.

20160520_agnetapark delft_4941

Prachtig leek het. En dat is het nog steeds. Toch was er ook veel kritiek. De socialisten verweten van Marken dat hij zo de arbeiders onder de duim hield. En dat hij, door zelf op het park te wonen, paternalistisch en betuttelend was. Het socialisme was hem sympatiek, maar van de klassenstrijd wilde hij niet weten.
Veel arbeiders wilden dan ook niet op het park wonen, zo dicht bij de baas.

It looked beautiful. And it still is. Nevertheless, there was a lot of criticism. The socialists blamed van Marken that he wanted to have the workers under his thumb this way. And that he, by living on the park himself, behaved paternalistic and patronizing. He felt sympathy for socialism, but rejected class conflict.
A lot of workers didn’t want to live in the park, so close to their employer.

20160520_agnetapark delft_5002Anderen wilden wel graag in het park wonen. Ondanks alles…
Ik kan me dat voorstellen. Mijn voorouders aan moeders zijde leefden in die tijd in Delft. In de binnenstad. De huisjes waar zij woonden zijn nu prachtig gerestaureerd. In de tweede helft van de 19e eeuw en het begin van de 20ste eeuw zagen die huisjes er heel anders uit. Er ontbrak van alles aan en de omstandigheden waren ook niet erg hygiënisch.
Maar ja, zij werkten niet bij de Gistfabriek.

a little free library in Agnetapark :)

a little free library in Agnetapark 🙂

Others liked to live in the park. Despite everything…
I can imagine. My ancestors ( on mothers side) lived in Delft in those days. In the inner city.
The little houses where they once lived are beautifully restored now. Halfway the 19th century and in the beginning of the 20th century the situation was completely different Everything lacked and the circumstances weren’t hygienic.
They didn’t work at the yeast factory….

Agnetapark and the yeast factory - now DSM.

Agnetapark and the yeast factory – now DSM.

In 1906 overlijdt Jacques. Agneta overlijdt drie jaar later.
In 1906 Jacques dies, three years later Agneta dies.

Jacques van Marken

Jacques van Marken

De sterke van de twee is Agneta, in alle mogelijke opzichten. Zij vangt Jacques op tijdens zijn ziekte en verslaving, Zij leidt de fabriek samen met hem en vaak alleen!
Als ze ontdekt dat Jacques een tweede gezin heeft, neemt ze, zonder dat hij er iets van weet de verantwoordelijkheid voor de kinderen die in dat gezin geboren zijn, op zich. Ze neemt ze zelfs in huis als hun moeder gestorven is.
Van der Mast beschrijft haar gekwetstheid en kracht  erg goed.
Op de foto die ik van hun twee standbeelden maakte wil ik laten zien dat Jacques bij Agneta vervaagt.. Jammer dat zijn standbeeld zoveel hoger staat dan het hare….
Maar misschien geeft dat ook iets weer van het tijdsbeeld.
20160520_agnetapark delft_4982The strongest of the two is Agneta, everyway. She takes care of him when he is ill and addicted. She manages the factory together with him, but also on her own!
When she discovered Jacques has a second family, she takes responsibility for the children born in that family. He didn’t know. When the mother dies, she gives shelter to the children in her own house.
Van der Mast describes her being hurt and her strenght  in a very good way.
On the picture I took of the two statues I wanted to show that Jacques fades away near Agneta. It is a pity his statue is so much taller than her’s. Maybe it is a good image of that time…

gate to the quarter

gate to the new quarter


Na hun dood wordt er nog verder gebouwd. Tussen 1924 en 1926 verrijzen er nog eens 156 woningen. In een andere stijl. In rechte straten, met een rechthoekige vijver.

20160520_agnetapark delft_4938-bewerktAfter their death the building goes on. Between 1924 and 1926 another 156 houses were built. In a different style, with straight streets and a rectangular pond.

houses from the 1920 s

houses from the 1920 s

Nog lang hebben er werknemers en oud-werknemers van de gistfabriek in de huizen gewoond. Ook nu nog. Vertrekt er nu iemand, dan wordt het huis niet meer opnieuw verhuurd maar verkocht.

20160520_agnetapark delft_4925For a long time employees and  retired employees lived in the houses. Till now…
When someone leaves the house, it is not hired out anymore. It will be sold.

20160520_agnetapark delft_4921-bewerktDe huizen zijn goed onderhouden. Wie zou hier nu niet willen wonen?
Het Agnetapark maakt deel uit van de Unesco  top 100 en is Rijksmonument en beschermd stadsgezicht.

The houses are well maintained. Who doesn’t want to live here?
Agnetapark is part of the Unesco top 100, is a national heritage site and protected city view.

20160520_agnetapark delft_4919Meer lezen:

Jan van der Mast, Agneta, 2015, Amsterda (dutch)
Biografisch Woordenboek  MATTHES, Agneta Wilhelmina Johanna dutch)
Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland: Jacob Cornelis van Marken (dutch)
website Jan van der Mast
The social engineer: issue of Technical Uiversity Delft (english

 

Keukenhof: bloemen, mensen, mensen als bloemen; flowers, people, people like flowers.

20150408_Mandy_1971

een duizelingwekkende hoeveelheid tulpen

Wanneer ga je als Nederlander naar de Keukenhof?
nooit… of toch, als je buitenlandse gasten hebt…
of, als je helemaal gek bent op bloemen fotograferen…
genoeg reden voor mij om dit jaar weer naar de Keukenhof te gaan. En met veel plezier!

20150408_Mandy_1960

Mandy – Keukenhof

Being Dutch, when do you visit Keukenhof, the annual large flower exhibition in the Netherlands?
Never….  or… if you have guests from abroad…
or, if you’re fond of photographing flowers…
enough reason for me to visit Keukenhof. With a lot of pleasure!
20150408_Mandy_1990

Begin April was Mandy onze gast, een postcrossing vriendin uit Hong Kong. Zij studeert nu in Göttingen, Duitsland. Een mooie gelegenheid om elkaar in levende lijve te ontmoeten! ( Göttingen is ongeveer 3 1/2 rijden met de auto of de treinvan Apeldoorn)
At the beginning of April Mandy was our guest. She is a postcrossing friend from Hong Kong and is studying now in Göttingen, Germany. So we can meet each other in person!
( Göttingen is only a 3 1/2 hours drive by car or train from Apeldoorn)

20150408_Mandy_1929

En natuurlijk ontbreekt de selfie muur niet…. And of course there is a selfie wall….

De Keukenhof biedt een ongelooflijke variëteit aan bloemen.. allerlei kleuren, vormen…..Maar de Keukenhof biedt ook een grote variëteit aan mensen…. allerlei kleuren, vormen. Minstens zo interessant!
Keukenhof offers a large variety of flowers… many shapes and colors… But Keukenhof offers also a large variety of people… many colors, shapes. At least just as interesting!
20150408_Mandy_1994

De bankjes nodigen uit tot gesprek:)
Zo praatte ik met een man uit Iran, die hier op familiebezoek was, over zijn idee dat, als hij zei dat hij uit Iran kwam, mensen hem af zouden wijzen. Val je als mens samen met het politiek regime of zijn er andere dingen die ons mensen verbinden?
Een aantal vrouwelijke politieagenten uit Kuala Lumpur (Maleisie) waren benieuwd naar onze ervaringen in hun land.
En een klein meisje uit Londen was eerst heel verlegen, maar sloot uiteindelijk toch vriendschap.

20150408_Mandy_1955

een klein meisje uit Londen… a little girl from London

The benches are made for talking 🙂
So I met a man from Iran, visiting his family in the Netherlands. He said he always is afraid to tell he is from Iran because he thinks people will decline him. As a human being, are you like your government or are there other things humans connect?
A group of female police officers from Kuala Lumpur ( Malaysia) wondered how we liked their country.
And a little girl from London was at first very shy, but became friends.

20150408_Mandy_1985

En ook al heb je geen hele gesprekken… zomaar kijken naar al die mensen is ook prachtig..: wat is dat voor grote groep keurig geklede mannen met naambadges.. ja, inderdaad, mormonen.En Mandy was een meester in het identificeren van mensen uit Azië: Taiwan, Hong Kong, China, Korea, Japan…. En we horen uiteraard ook veel Duits.20150408_Mandy_1941

And even you don’t have conversations… just watching all those people is beautiful too…
What kind of group would that be, so neat dressed and with name-badges… yes, indeed, Mormons. And Mandy proofed to be a master in recognizing people from Asia: Taiwan, Hong Kong, China, Korea, Japan. And of course, there were a lot of German people too.

20150408_Mandy_2003

Mandy als van Gogh

Het thema van dit jaar is Vincent van Gogh
This years theme is Vincent van Gogh
20150408_Mandy_1925

En tot slot ..een tulp… want daar gaat het toch eigenlijk om…:)
And finally…a tulip… for that’s what it is all about…:)

Kijk verder op de Keukenhof:
Visit Keukenhof (also in English)

 

BeeldSpraak Imagery

50 BeeldSpraak

Het is al weer even geleden dat ik een blog post schreef. Een van de belangrijkste redenen: ik was met iets anders bezig…..
Een paar maanden geleden vroeg de parochie in Apeldoorn of ik voor hun nieuwe website een rubriek wou verzorgen, samen met Kees Pannekoek.
Wie Kees is, is te lezen op zijn website: www.keespannekoek.nl

It is quite a while ago that I wrote a post for this blog. One of the reasons: I was busy with something else…..

A few months ago the parish in Apeldoorn asked me to make a column for its new website, together with Kees Pannekoek. Who’s Kees? You can read it here: www.keespannekoek.nl

Elke week een foto van mij, met een tekst van Kees.

Kees en ik zijn er de afgelopen tijd druk mee geweest: foto’s uitzoeken, teksten schrijven, bijschaven, foto’s maken van beelden in ons hoofd……
We hebben er nu al meer dan 50. En we gaan nog door…

Every week a photo I took, and a text Kees wrote.
Kees and I have been busy…. : selecting photos, writing texts, polishing, take pictures of things living in our heads…
We already have more than 50. And we still go on…

19 BeeldSpraak

Sinds begin maart is de website van de parochie (voorlopig) klaar en kan ik ook hier iets laten zien van ons werk.

De toelichting op de site:

Op deze vernieuwde website verzorgen ‘Beeld’ en ‘Spraak’ een wekelijkse meditatie. Achter deze bijdrage gaan fotografe Edith Klinkhamer en tekstschrijver Kees Pannekoek schuil. Edith heeft als fotografe een scherp oog voor het dubbelzinnige van het alledaagse. Kees heeft zichzelf de verplichting opgelegd om beknopt, dat wil zeggen met 24 woorden, deze diepere laag uit het beeld op te diepen. BeeldSpraak geeft te denken.

At the beginning of March the website was (provisional) ready. Now I can show something of our work here. The introduction on the site :

On this renewed website ‘Image’ and ‘Language’ make a weekly meditation. Behind this contribution are hiding photographer Edith Klinkhamer and text-writer Kees Pannekoek. Edith has as a photographer a sharp eye for the ambiguity of the everyday things of life. Kees commited himself briefly, in 24 words, to explore the deeper level of the image. “BeeldSpraak” lets you think….

61 BeeldSpraak

I didn’t translate Kees’ texts in english… it is a bit tricky:) but you might use Google translate….

De website van de Emmausparochie is te vinden op:

The website of the Emmausparish:

http://www.emmaus-apeldoorn.nl/

Natuur en techniek.. / Nature and technology

_DSC2022

Een dagje uit naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. www.orchideeenhoeve.nl
Een prachtig complex met verschillende overdekte tuinen en een grote kwekerij.

A daytrip to the Orchidfarm in Luttelgeest. www.orchideeenhoeve.com
A beautiful complex of several indoor gardens and a large nursery.

_DSC2116

Maleisische tuinen, een papegaaientuin, een vlindertuin.
Orchideeën, heel veel orchideeën. Maar ook andere tropische planten.
Een wereld vol kleur.

Malaysian gardens, a lory garden, a butterfly valley.
Orchids, a lot of orchids. But also other tropical flowers.
A world full of color.

hibiscus

hibiscus

Ik heb – uiteraard- mijn camera bij me. Maar de eerste foto die ik maak van een orchidee is met mijn telefoon.. een vriendin in Amerika is gek op orchideeën en ik wil haar laten weten waar ik ben en wat ik zie. Ik verbaas me nog steeds over de techniek die dat mogelijk maakt…een paar klikken en de foto is op het zelfde moment 7000 kilometer verder..

Of course I took my camera along. But the first picture of an orchid I take with my cell phone. A friend in the USA is fond of orchids and I want to share with her where I am and what I see. I am still amazed at the technology that gives us that possibility.. a few clicks and at the same moment the picture is 7000 kilometers/ 4350 miles down…

_DSC2033

Natuurlijk ga ik ook met mijn camera aan de slag. Maar ik merk dat ik het moeilijk vind. Ik vind natuur prachtig. Ik kan genieten van bloemen of van een wandeling in de vrije natuur. Maar natuurfotograaf ben ik niet.. Wat is dat toch.. ik voel me zelfs wat onhandig rondlopen in de tuinen.. hoe doe je dat nou, een goede foto maken van die prachtige planten. Achteraf gezien zitten er toch wel goede foto’s bij. Maar de meerderheid is “gedelete”.

Obviously I get to work with my camera. But it isn’t easy. I love nature. I can enjoy flowers, I love to walk in the country. But I’m not a nature photographer. I wonder why.. I feel even a bit clumsy when I walk around.. How do you do it…taking a good flower photo. Okay, looking back I made some nice pictures. But most of the photos I took found their way to the trash can..

_DSC2024

meer foto’s  op/ more photos on Flickr

_DSC2071

Tot mijn verrassing staan er in het kwekerij gedeelte prachtige oude werktuigen en andere voorwerpen. Roestig, kapot..maar wat een vormen, kleur, lijnenspel.. en mijn onhandigheid is op slag verdwenen. Ook oude techniek is ontzettend boeiend.

_DSC2074

At my surprise I find a lot of old tools in the nursery. Rusty, broken..but..o those shapes, colors, lines.. My clumsiness fades away. Old technology is fascinating too..

_DSC2110

meer foto’s: op / more photos on Flickr

Op de terugweg naar huis heb ik iets om over na te denken..

On my way back home I have something to think about…

_DSC2112

De zee geeft, de zee neemt, de zee geeft….The sea gives, the sea takes, the sea gives

De zee geeft….vis
De zee geeft….land
De zee neemt….levens van mensen
De zee neemt….land

The sea gives….fish
The sea gives….land
The sea takes….lives of men
The sea takes….land

anker- anchor   Urk

anker- anchor Urk

Flevoland is de jongste provincie van Nederland, geschapen uit de zee.
De Zuiderzee, een grote inham van de Noordzee, werd in 1932 afgesloten door een lange dijk, de Afsluitdijk. Zuiderzee werd IJsselmeer.In 1942 viel de eerste polder in dat IJsselmeer droog: de Noordoostpolder.
Twee eilandjes waren toen geen eiland meer: Urk en Schokland.

_DSC1800

huizen op Urk

Flevoland is the youngest province of the Netherlands, created out of the sea.
The Zuiderzee, a long inlet of the North Sea, was enclosed bij a large dam, the Afsluitdijk.
Zuiderzee became IJsselmeer.In 1942 the first polder in that IJsselmeer was drained: the Noordoostpolder.
Two islands weren’t islands anymore: Urk and Schokland.

_DSC1803_1

kerkje bij de zee Urk

Urk was, en is nog steeds, een vissersplaats.
Een monument herinnert aan de vissers die op zee omgekomen zijn.

vissersmonument

vissersmonument Fishermen memorial Urk

Urk was, and still is, a community of fishermen.
A memorial remembers the fishers who lost their lives at sea.

wakend oog Urk

wakend oog Urk

Schokland is een (voormalig) eiland dat bestond uit drie dorpen: Emmeloord, Middenbuurt en Molenbuurt.

Schokland

Schokland

Schokland is an (former) island with three villages: Emmeloord, Middenbuurt and Molenbuurt.

Middenbuurt

Middenbuurt

Al vroeg werd het bewoond, ondanks dat het voortdurend bedreigd werd door het water. De dorpen waren gebouwd op terpen.

terp

terp

It was populated since ages, despite of the continuous threat by floods and storms. The villages were built on terps (mounds).

rietkragen Schokland

rietkragen Schokland

In de middeleeuwen was het groot. Storm en landafslag maakten het eiland steeds kleiner.
In 1859 werd het eiland ontruimd, omdat het te gevaarlijk was om te wonen.

(oud)Emmeloord

(oud)Emmeloord

In the Middle Ages the island was large. Storms and land erosion decreased the island more and more.
In 1859 the inhabitants of the island were evacuated and it was closed for settlement.

haven van Emmeloord/ harbour of Emmeloord

haven van Emmeloord/ harbour of Emmeloord

Nu is Schokland deel van de Noordoostpolder. Nog steeds is te zien dat het hoger is dan het omringende (nieuwe) land.
Als symbool van de strijd tegen het water heeft Schokland de status van Unesco Werelderfgoed.

lichttoren (oud) Emmeloord

lichttoren (oud) Emmeloord

Nowadays Schokland is a part of the Noordoostpolder. The remains are still visible as a slightly elevated part in the polder.
As a symbol of the battle against the water Schokland has the status of Uneso World Heritage Site.

Meer fotos op Flickr: klik !

More photos on Flickr click!

Bomenwandeling landgoed Brinkgreven/ Trees on Brinkgreven Estate Deventer

_DSC1668web

In Deventer ligt Brinkgreven, een oud landgoed dat in 1874 door de Stichting Elisabeth Gasthuis werd gekocht om er een “buitengesticht”te vestigen.
De psychiatrische patiënten van het Gasthuis in de binnenstad konden zo naar een gezondere omgeving verhuizen.

een van de oudste bomen/ one of the oldest trees/ een eik/ an oak

een van de oudste bomen/ one of the oldest trees/ een eik/ an oak

Brinkgreven, an old estate, is situated in Deventer. In 1874 it is bought by the Elisabeth Foundation to make it an outward hospital for mental patients. So the patients who lived in the center of the city could move to a more healthy environment.

_DSC1652web

De tuinarchitect Leonard Springer werd gevraagd een ontwerp te maken voor de tuin. In 1892 deed hij dat en hij stelde veel bijzondere bomen voor. Zo ontstond een parkachtig landschap met 2000 bomen en 70 verschillende soorten.

vleugelnootboom/ Caucasian Wingnut

vleugelnootboom/ Caucasian Wingnut

The garden architect Leonard Springer was asked to make a design for the garden. He finished it in 1892 and proposed a lot of special trees. He shaped a parky scenery with 2000 trees and 70 different species.

Tulpenboom/ Tuliptree

Tulpenboom/ Tuliptree

De IVN-Deventer heeft twee routes ontworpen over het landgoed. Brinkgreven was vroeger verdeeld in een mannen- en een vrouwengedeelte. De foto’s in dit blog zijn genomen op de route door het mannengedeelte. Later volgen foto’s van de route
door het vrouwengedeelte.
IVN-Deventer:www.ivn.nl/afdeling/deventer 

Koreaanse Blauwspar/ Korean Fir

Koreaanse Blauwspar/ Korean Fir

The IVN-Deventer (Institute for Environmental Education) made two routes which lead on the estate. In the past Brinkgreven
was divided in a men part and a women part. Thephotos in this blog are taken on the route through the men part. Later I
will show you photos of the other part.
www.ivn.nl/afdeling/deventer (sorry, only in dutch)

_DSC1654web

In november 2011 maakte ik een blog over een van de oudste bomen op Brinkgreven: een boom die kijkt en luistert 

_DSC1650web

In november 2011 I made a blog post about one of the oldest trees on Brinkgreven: a tree that watches and listens

_DSC1658web

Brinkgreven maakt nu deel uit van Dimence: www.dimence.nl

Brinkgreven is nowadays a part of Dimence: www.dimence.nl (sorry, only in dutch)

Hoog water in de zomer/ High water in summer

DSCN1487awebRegen, regen in Duitsland..en dat komt allemaal hier naar toe

DSCN1489aweb

Rain, rain in Germany…and all that water comes to the Netherlands…

DSCN1494aDe IJssel bij Deventer bereikte deze week een hoogte van meer dan 5 meter NAP. Toen ik deze foto’s nam, op woensdag 12 juni, was dat 5,16 m NAP.

DSCN1502awebThis week the river IJssel near Deventer reached a level of more than 5 meters. On wednesday, when I took this pictures the level was 5,16 meters above sealevel.

Spoorbrug Deventer Railway Bridge Deventer

Spoorbrug Deventer
Railway Bridge Deventer

De foto’s zijn genomen vanaf de Spoorbrug van Deventer. Op zich al een fotoserie waard.
I took the pictures from the railwaybridge of Deventer. The bridge deserves a photoseries itself!

Spoorbrug Deventer Railway Bridge Deventer

Spoorbrug Deventer
Railway Bridge Deventer

Ik zie wat jij niet ziet..? I’m seeing what you aren’t seeing

_DSC1189klein

Op de Vellertheuvel in Apeldoorn-Noord staat een bijzonder kunstwerk: Kooi-met-geen-poema-er-in, gemaakt door Maarten de Reus. Afhankelijk van waar je staat kun je een silhouet van een dier waarnemen…of niet……

_DSC1191klein

On the Vellert Hill in Apeldoorn-North stands a special work of art: Cage-without-a-puma, made by Maarten de Reus. Depending on where you stand you can see a silhouet of an animal…..or not…..

_DSC1193klein

De “poema” is gebaseerd op een verhaal dat speelt in de zomer van 2005. Het gerucht ging dat er op de Veluwe een poema gezien was. De media stonden er vol van en veel journalisten waren er druk mee bezig.

_DSC1195klein

The “puma” is based on a story that took place in the summer of 2005. The rumour went round that a puma was seen on the Veluwe (the woody region around Apeldoorn). The press was occupied with the puma for days.

_DSC1201klein

ss Rotterdam

water
schepen
een haven
varen
Voor mij als kind al een wonderlijke en vertrouwde wereld
De geur van een haven – de lucht van teer –
betekent het “papa komt thuis..”
of gaat hij weer weg
naar die verre landen waar hij later over vertelt.

water
ships
a port
sailing
For me as a child a miraculous and familiar world
the smell of a port – the smell of tar
does it mean
“daddy is coming home” or
is he going away again
to those distant countries
about which he will tell later.

een schip is een wonderlijke wereld
een besloten gemeenschap
met tegelijkertijd zicht op eindeloze verten

a ship is a wonderful world
a closed community
with simultaneously a view on endless horizons

het stampen van de motoren
de beweging van het schip
dat telkens weer vraagt om het vinden van evenwicht

the pitching of the engines
the motion of the ship
demanding again and again to find a balance

graag had ik dat eens gedaan..
meegaan als passagier op een vrachtschip
naar het Verre Oosten
maar die mogelijkheid bestaat niet meer.

I’ve dreamed of
going as a passenger
on a cargo ship to the Far East
but that opportunity doesn’t exist anymore.

Een weekend op de ss Rotterdam
is dan heel wat anders
een schip dat aan de kade ligt
geen motoren, geen deining
maar toch: het is een bijzondere ervaring om te slapen, te eten
en uit te waaien op het dek van de “Grande Dame” van de Holland-Amerika Lijn!

A weekend on the ss Rotterdam
is quite different
a ship at berth
no engines, no swell
yet, it’s a special experience to sleep, eat,
and get a breath of fresh air on the deck of the “Grande Dame” of the Holland-America-Line!

Een stukje geschiedenis:

In september 1958 wordt de ss Rotterdam door koningin Juliana gedoopt. In datzelfde jaar maakt ze haar eerste reis naar New York. Tot aan 1971 zal ze dat telkens weer doen. Dan komt er een einde aan de lijndienst naar Amerika.
De Rotterdam gaat door als cruiseschip.
In 2000 stopt ze met varen en ligt in Freeport op de Bahama’s aan de ketting.
Acht jaar later, op 4 augustus 2008, komt ze terug naar Rotterdam.
Een schip dat een bijzonder hotel is geworden

A short history:
In september 1958 the Rotterdam was named by Queen Juliana.
That year she made her maiden trip to New York. Till 1971 she will sail several times a year to New York. Then the transatlantic service stopped. The Rotterdam started a new life as a cruise ship, till 2000 when she was laid up in Freeport, Bahamas.
On August 4, 2008, she returned to Rotterdam.
A ship that became a wonderful hotel.

de Rotterdam:

lengte/ length: 228,12 m
breedte/ width: 28,65 m
hoogte/ height: 49,8 m
diepgang/ draught: 9 m
aantal passagiers/ number of passengers: 1456