Zalig Kerstmis! Merry Christmas!

Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
(Jesaja 9, 1.4-5)

Those who walked in the dark
have seen a bright light.
And it shines upon everyone
who lives in the land
of darkest shadows.
The boots of marching warriors
and the blood-stained uniforms
have been fed to flames
and eaten by fire.
A child has been born for us.
We have been given a son
who will be our ruler.
His names will be
Wonderful Advisor
and Mighty God,
Eternal Father
and Prince of Peace.
(Isaiah 9, 1.4-5)

Breien Knitting Cool!!

de leverancier van de wol! the supplier of the yarn!

Op school heb ik breien geleerd.. en haken en borduren.. Ik denk dat ik behoor tot de laatste generatie die handwerken op de lagere school  echt als vak had. Elke week een uur. Maar alleen voor de meisjes! De jongens gingen naar een ander lokaal voor handenarbeid.

At school I learned knitting.. and crocheting and embroider.. I think I belong to the last generation who learned needlework at primary school. Every week an hour. But only for the girls! The boys went to another room to do handicraft.

Sommige generatiegenoten hebben na school nooit meer een breinaald aangeraakt. Ze waren het breien van sokken op vier pennen goed zat! Ik ben breien altijd leuk blijven vinden. Sjaals, truien enz.

Some have never touched a knitting needle after school. They were fed up with knitting socks on four needles! I always liked knitting and made a lot of scarfs, jumpers etc.

Dat wil niet zeggen dat ik altijd gebreid heb. Het gaat in golven. Soms is breien in en zie je mensen hun breiwerk overal mee naar toe nemen. Dan is breien weer uit. Ik dein meestal mee op die golven. En ja, breien is nu weer helemaal “in”.
Zijn het wereldwijde golven? Op het moment dat ik dit schrijf komt de post met een pakje uit New York met.. ja, een zelf gebreide muts en nekwarmer. Dank je wel, Karen!

It doesn’t mean I have always been knitting. It’s like a wave. Sometimes knitting is “in”. Then one could see people bringing their knitting everywhere. Sometimes knitting is “out”. And yes, knitting is “in” now. Is it a worldwide wave? On the moment I write this the postman rings and brings me a package from New York with… yes, a knitted hat and neckwarmer. Thanks, Karen!

Hat and neckwarmer made by Karen from New York... just arrived Xmas gift!

Deze week ben ik weer begonnen met breien. Ik ben verrast door de mooie garens die er nu te koop zijn. Ze doen een beroep op mijn creativiteit!

Last week I started knitting again. I’m surprised about the amazing yarns one could buy now. They appeal to my creativity.

Over de geschiedenis van het breien: de oudste gevonden breiwerken stammen uit het Egypte van de derde eeuw. En ja, het waren sokken!
Breien blijft door de eeuwen heen een mannen aangelegenheid. In de 16e eeuw bestonden er gilden van breiers. Verboden voor vrouwen!
Pas tijdens de Eerste Wereldoorlog, als de mannen aan het front zijn, gaan vrouwen breien. En vanaf die tijd is het ook echt een vrouwen aangelegenheid gebleven. Iets om over na te denken!

About the history of knitting: the first found knitting works are dating back to Egypt in the 3th century. And yes, they happened to be socks! For centuries knitting is a men’s matter. In the 16th century fraternities of knitters existed. Forbidden for women!
Only during WW I, when the men are at the front, women started to knit. Since that period it always has been a women’s affair. Something to think about!

Ere wie ere toekomt! Give the devil it's due..

Experimenteren rond de kerstboom Experimenting around the Xmas tree

Een week binnen blijven
gedwongen door een kleine operatie
en door het weer: de herfststormen zijn er dan eindelijk!
A week of staying inside
forced by a little surgery
and by the weather: the autumn storms finally arrived!

Een middagje experimenteren bij de kerstboom..
An afternoon of experimenting around the Xmastree..

with Lensbaby sweet 35 optic

En de laatste is mijn favoriet vanwege de kleuren
And the last one is my favorite because of the colors

Lensbaby Zoneplate