Een frisse blik in Zandvoort : een weekend Miksang / Seeing fresh in Zandvoort: a weekend Miksang

kleur- color

Fotografie is voor mij vooral zien.
Een nieuwe manier van kijken.
Onbevangen de wereld om me heen op me af laten komen
met aandacht voor de dingen zoals ze zijn,
kleuren, vormen, patronen.
Onbevangen – en tegelijkertijd kan ik niet anders dan mijn wereld laten zien.
Wat ik zie, wat me raakt, wat me boeit.
Een foto is ook een reflectie van mezelf!

Above all photography for me is seeing.
A new way of looking.
With an open mind to the world around me.
Paying attention to things as they are.
Open-minded, and at the same time I can only show you my world:
what I see, what moves me, what fascinates me.
A photo is a reflection of myself!

kleur – color

Deze woorden schreef ik in augustus 2011, toen ik dit blog begon.
Wie mij kent zal niet verbaasd zijn dat ik daarbij de verbinding maak met meditatie.
Fotograferen is een vorm van mediteren.

These words I wrote in August 2011, when I started this blog.
People who know me will not be surprised I make a connection to meditation.
Photography is a form of meditation.

kleur – color

Het afgelopen jaar ontdekte ik dat er contemplatieve fotografie bestaat: Miksang, dat in het Tibetaans “goed oog” betekent.
En dat er cursussen Miksang gegeven worden. Tijd om me in te schrijven voor een introductieweekend!

In the past year I found out that there’s something like contemplative photography: Miksang, a Tibetan word that translates as “good eye”. And I read about Miksang classes: time to sign up for an introduction weekend!

kleur – color

Zandvoort, het weekend van Pinksteren. Zon, wind, zee, strand en Miksang.
We zijn met zijn negenen. Een boeiende groep.
Helen neemt ons mee in de Miksang – principes.
Een open geest, zonder benoemen,oordelen, associaties.
We doen oefeningen, op een pleintje in de zon.
We gaan met de camera Zandvoort in.

De eerste dag staat “kleur”centraal.
Ga op weg en laat je stoppen door iets wat je ziet.
En dan niet meteen je toestel pakken en afdrukken.
Eerst kijken: wat heeft je gestopt? Wat hoort daarbij en wat niet?
Dan je camera pakken en afdrukken.

’s Middags bekijken en bespreken we elkaars foto’s.
Het is nog niet zo eenvoudig. Vooral het heel precies kijken. Op mijn foto’s is nog al eens wat te zien wat er eigenlijk niet bij hoort….
’s Avonds maak ik nog een wandeling door Zandvoort. Zonder camera. En ik zie kleur en kleur en kleur….

kleur – color

Zandvoort, the Pentecost weekend. Sun, wind, sea, beach and Miksang.
We are nine of us. A fascinating group.
Helen guides us through the Miksang principles.
An open mind, without concepts, labels and associations.
We practice, on a little square, in the sun.
We take our camera’s and go into Zandvoort.

The first day the theme is color.
Go and let you be stopped by something you see.
Don’t take your camera directly.
Look further: what stopped you? What’s included and what’s not?
Raise your camera and release the shutter.

In the afternoon we look at each other’s photo’s and discuss them.
It isn’t that easy… I made several photos with too much on it, things that are not included..
In the evening I make a little walk through Zandvoort.
Without camera.
And I see color, and color, and color….

patroon – pattern

Dag twee: patronen

patroon – pattern

The second day: patterns.

patroon – pattern

Dag drie: textuur.
Het wordt gemakkelijker. Je hoeft er niet naar te zoeken. Zelfs als ik het even niet kan laten om wat anders te doen – een aantal architectuurfoto’s maken van de nieuwe bibliotheek – komt de textuur als vanzelf op me af.

textuur – texture

The third day: texture….

It’s getting easier. You don’t have to look for texture…Even when I can’t resist the temptation to do “something else” – taking architectural pics of the new library- texture is coming to me..

textuur – texture

Miksang gaat niet over mooie foto’s maken.
Het gaat om weergeven wat je werkelijk ziet.
En wat kan er mooier zijn dan dat?

Miksang is not about taking beautiful photos.
It’s about expressing what you really see.
Isn’t there anything that can be more beautiful?

Meer foto’s op Flickr/ More photos on Flickr

Meer lezen over Miksang/ Read more about Miksang:
Miksang, de nederlandse website van Helen Vink ( also in English)
Miksang, the American website

Haagse architectuur / architecture in The Hague

Papaverhof

Omdat ik graag wat feedback wilde hebben op mijn architectuurfotografie ben ik twee middagen op stap geweest met Peter de Ruig, architectuurfotograaf in Den Haag.
Het was een leerzame en boeiende ervaring waarbij ik niet alleen veel van Peter leerde maar ook kennis maakte met stukjes Den Haag die ik – als geboren Hagenaar – niet kende. Ik ben dan ook al heel lang weg uit de stad.
De volledige serie foto’s kun je zien op Flickr

Two afternoons I had a photowalk with Peter de Ruig, architectural photographer in The Hague, because I wanted some feedback on my architectural photography.
It was a fascinating and informative experience.I learned a lot from Peter and I got to know places which I’d never seen, although I’m born in The Hague! I left the town years ago.
The complete series is on Flickr

Papaverhof

De Papaverhof is  een hof in de Bomen- en Bloemenbuurt. De huizen zijn gebouwd in 1921 naar een ontwerp van de Stijl-architect Jan Wils. Het is een rijksmonument dat wordt gerekend tot de honderd meest waardevolle monumenten van Nederland.  Als lid van de Stijl en bewonderaar van Frank Lloyd Wright werd Jan Wils  gezien als een van de modernste architecten.  De woningen mochten niet te veel kosten en er moest veel groen en bloemen in het buurtje aanwezig zijn.

Papaverhof

The Papaverhof is a neighborhood in the Bomen and Bloemenquarter. The houses are designed by Stijl-architect Jan Wils and built in 1921. It’s a national heritage site, seen as one of the hundred most precious heritage sites in the Netherlands. Being a member of the Stijl – Group ( neoplasticism –  members were e.g. Piet Mondriaan and Gerrit Rietveld) and admirer of Frank Lloyd Wright Jan Wils was considered to be one of the most modern architects.
The houses were built for the middle class. They had to be rather cheap.  Another condition: there had to be a lot of green and flowers in the little quarter.

Rudolf Steinerkliniek

in de kapel/ in the chapel

De Rudolf Steiner Kliniek is gebouwd in 1928. De architect  is Jan Buijs. Het is een voorbeeld van antroposofische of organische architectuur. Kenmerkend zijn de natuurlijke vormen, golvende lijnen en de weinige rechte hoeken. De kliniek staat op de top van een duin, op de grens met Scheveningen. Binnen zijn de kleuren belangrijk. Volgens de antroposofie hebben deze een heilzame werking. De kliniek is gebouwd als ziekenhuis, maar functioneert nu als verpleeghuis.

kleuren! colors!

regenpijp / rainpipe

The Rudolf Steiner Clinic is built in 1928. The architect is Jan Buijs. It’s an example of anthroposophical or organic architecture.  Characteristics of this style are natural shapes, waving lines and less right angles.  The clinic is situated  on the top of a dune. In the interior colors are important as a healing factor.  Built as a hospital, it’s a nursing home now.

Croissant en Bocht van Guinea

De Belg Charles vanden Hove is de architect van het in 1999 gebouwde complex bij het Huygenspark: de Croissant en de bocht van Guinea.  Hij heeft zich laten inspireren door de neo-classicistische bouw uit de 18e en 19e eeuw die in de omgeving aanwezig is.

Charles vanden Hove from Belgium is the architect of the housing  estate that’s built in 1999 near the Huygenspark: the Croissant and the Gulf of Guinea. The 18th and 19th century buildings in neoclassical style in the neighborhood inspired him.

Strijkijzer/ Flatiron building

Het Strijkijzer is gebouwd in 2007 en is 132 meter hoog. Het heeft 42 verdiepingen. Inspiratiebron is het Flatiron Building in New York.  Architect is Paul Bontenbal.  Het gebouw bevat 51 luxe appartementen,en 300 studio’s  voor jongerenhuisvesting. Op de 41e verdieping is een café en op de 42e verdieping een uitzichtspunt. Bij helder weer kun je de schepen op de Noordzee zien. Jammer genoeg was het wat heiig bij ons bezoek.

uitzicht vanaf het Strijkijzer/ view from the Strijkijzer

The Strijkijzer ( flatiron) is built in 2007 and has a height of 433 feet. It has 42 floors. Source of inspiration is the Flatiron Building in New York City. The architect is Paul Bontenbal.
The building contains 51 luxury flats and 300 studio flats for young people.  There’s a café on the 41th Floor and a panoramic terrace on the 42th Floor.  When the weather ’s clear one can see the ships on the North Sea. Unfortunately it was a bit hazy when we were there.

Croissant and Bocht van Guinea vanaf het Strijkijzer

Lente…… Spring….

De temperatuur blijft beneden normaal
het vriest af en toe zelfs  ’s nachts een beetje
en de regen valt met bakken uit de hemel …
en toch….
de natuur is volop in verandering

Temperatures are staying below normal
Sometimes it is freezing a bit at night
Some days it’s pourring
And still
Nature is changing abundantly

bamboo

Vandaag zomaar wat foto’s
uit de Levenstuinen in Teuge
gemaakt in de afgelopen maand
een bloeiende magnolia

Magnolia ( Lensbaby sweet 35 optic)

Today just some photos
taken in the Gardens of Life in Teuge
in the past month
a blooming Magnolia
a Rhododendron

Rhododendron

They’re already gone now

Rododendrons
Het is al weer voorbij

But every time there are new surprises
The colors of the fuchsia

fuchsia

maar er blijven elke keer genoeg nieuwe verrassingen
de kleuren van de fuchsia’s nemen hun plaats in

en er is steeds weer jong groen

young green leaves appear everywhere

meerkoet/ coot

De meerkoet, hier op haar nest, zwemt nu met haar jongen rond.
The coot, here on its nest, is now swimming around with her babies.

peacock

Sommige dingen veranderen niet
de pauw blijft pronken.

pauw/ peacock

And some things don’t change:
the peacock is still showing its beauty.

en de bel roept op tot aandacht en openheid
and the bell says: be open and mindful

Bevrijdingsdag Day of Liberation

Bevrijdingsdag

5 mei
we vieren de bevrijding van 5 mei 1945
we vieren vrijheid
we hopen op een wereld
” waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.”

Day of liberation
May 5th
we celebrate  the liberation of May 5th 1945
we celebrate freedom
we hope for a world
“where people bear their names with honour,
where justice reigns and peace is born.”

bevrijdingsfeest / festival of liberation Beekbergen ( Apeldoorn) 2010

Het carillon

Ik zag de mensen in de straten,
hun armoe en hun grauw gezicht, –
toen streek er over de gelaten
een luisteren, een vleug van licht.

Want boven in de klokketoren
na ’t donker–bronzen urenslaan
ving, over heel de stad te horen,
de beiaardier te spelen aan.

Valerius : – een statig zingen
waarin de zware klok bewoog,
doorstrooid van lichter sprankelingen,
‘Wij slaan het oog tot U omhoog.’

En één tussen de naamloos velen,
gedrongen aan de huizenkant
stond ik te luist’ren naar dit spelen
dat zong van mijn geschonden land.

Dit sprakeloze samenkomen
en Hollands licht over de stad –
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen
zo bitter, bitter liefgehad.

Oorlogsjaar 1941

Ida Gerhardt (1905 – 1997)

bevrijdingsfeest / liberationfestival Beekbergen 2010

The Carillon

I saw the people in the streets,
a poor and plodding, grey–faced sight –
but then a sudden listening
brushed over them, a hint of light.

From in the tower, where a dark
bronze bell had tolled the time of day,
the city filled with floating sounds
the carillonneur began to play.

Valerius – the heavy bell
sang out with solemn majesty
while brighter notes were sprinkled through:
‘We lift our eyes, O Lord, to Thee.’

And one among the nameless many,
I pressed against a house to stand
and listen to this carillon
that sang of my deep–wounded land.

This speechless gathering, the city,
the light of Holland spread above –
I never felt our loss so keenly,
or with such bitter, bitter love.

Anno Belli 1941

Translation: © Myra Scholz, 2011

Lied aan het licht

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, een voor een, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of
ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Tekst: Huub Oosterhuis

Song of light

Light, gently touching in the morning,
untimely light in which we stand,
cold, each alone and without shelter,
light, cover me, your fire command.
Keep me from falling, may we never,
so sad and heavy as we are,
fall out of grace with one another,
aimless and lost for evermore.

Light, of my city guard and ruler,
light that prevails and shall endure.
Dear caring light and steadfast shoulder,
bear me, your watching child secure.
Light, child in me, see through my eyes if
somewhere, somehow, the world may dawn
where people bear their names with honour,
where justice reigns and peace is born.

Translation:Tony Barr and Antoine Oomen

ereveld / field of honour Loenen (Apeldoorn)