Creativiteit technologie en modder ….. Creativity technology and mud

20140904_Delft_1458

Chengji’s boot/ boat

In september hebben we een poosje op twee prachtige jongens gepast: Chengji en Xingqi, 11 en 6 jaar oud.
Chengji is al een hele techneut. Hij heeft zelf een radiografisch bestuurbaar bootje gemaakt. Dat moest natuurlijk gedemonstreerd worden. In de sloot vlakbij huis.

20140904_Delft_1464

Xingqi en het bootje van Chengji/ Xinqgi with Chengji’s boat

In september we took care of two wonderful boys for a while, Chengji and Xingqi, 11 and 6 years of age. Chengji is already quite a techie. He made himself a radio-controlled boat.And of course, he wanted to show it in the ditch near his house.

20140904_Delft_1479Toen we daar waren ontdekten ze een ander soort creativiteit.
Modder, bloemetjes, dingen die je ter plekke kunt vinden.
Samen maakten ze een grappig gezicht.

20140904_Delft_1487Being there they discovered another way of creativity.
Mud, flowers, things you can find on the place.
Together they made a funny face!

20140904_Delft_1481

Twee manieren van creativiteit.
Wat vind je het mooist…
Of misschien hoef je wel niet te kiezen…

Two ways of creativity…
what do you like most?
Or..maybe… you don’t have to choose….

20140904_Delft_1485

P.S. de foto’s zijn gemaakt met mijn nieuwe camera, de Fujifilm x t 1
the pictures are taken with my new camera, the Fujifilm x t 1

Monument van de vreedzame revolutie in Plauen / Memorial of the peaceful revolution in Plauen

In deze tijd waarin we herdenken dat de Muur 25 jaar geleden is gevallen laat ik ook iets zien van wat er aan die val voorafging.
In this time of remembrance of the Fall of the Wall I wil show you something of what happened before the Fall.

20140616_Duitsland_1217

Op 7 oktober 1989 werd het 40jarig bestaan van de DDR gevierd.Gorbatsjov, de toenmalige leider van de Sowjetunie, pleitte bij de DDR-regering voor hervormingen.
’s Middags om 3 uur vond in Plauen, Saksen, een grote demonstratie plaats. 20.00 mensen namen er aan deel, een kwart van de bevolking van Plauen. Leuzen waren : Wir brauchen Reformen; Freiheit; Freie Wahlen; Gorbi; Wir bleiben hier. (wij hebben hervormingen nodig;Vrijheid; vrije verkiezingen; Gorbi; wij blijven hier.)

On october 7, 1989, the GDR celebrated its 40th anniversary. Gorbachev, the leader of the Sovjetunion, asked the government to reform the system.
At 3 p.m. a large demonstration took place in Plauen, Saxony. 20,000 people were participating, a quarter of Plauen’s population.A few slogans: Wir brauchen Reformen; Freiheit; Freie Wahlen; Gorbi; Wir bleiben hier.(we need reform; freedom; free elections;Gorbi; we stay here)

Een monument in Plauen herinnert aan deze gebeurtenis: een kaars met een bronzen mantel, gemaakt door Peter Luban.
A memorial in Plauen tells about it: a candle with a bronze cover, made by Peter Luban.

20140616_Duitsland_1216

Over de symboliek:
Kaarsen zijn het symbool van deze bewogen en onzekere tijd. Mensen zetten kaarsen voor het raam om te laten zien: we zijn met velen.Het licht van de hoop wordt beschermd door bronzen segmenten. Hoop werd werkelijkheid. Muren werden met vreedzame middelen geslecht.

About the symbols:
Candles are the symbol of this moving and uncertain time. People placed candles in their windows to show “we are many”.The light of hope is protected by bronze segments. Hope became reality. Walls were leveled to the ground by peaceful means.

20140616_Duitsland_1218

Het linker deel laat het bedrukkende van de situatie in de DDR zien: indoctrinatie, controle, het gevoel opgesloten te zijn, het gevaar om met het systeem te collaboreren.

The left part shows the oppressive situation in the GDR: indoctrination, control, the feeling to be locked, the risk of collaboration with the system.

20140616_Duitsland_1214

Het rechter deel laat plaatsen zijn met een geestelijke vrijheid: de Markuskerk en het Malzhaus. Het paard is een verwijzing naar Animal Farm van George Orwell. Het is de waarchuwer en stelt de vraag of de geschiedenis zich zou kunnen herhalen.

The right part shows places wich provide a mental freedom:Mark’s church, Malzhaus. The horse is a reference to Animal Farm by George Orwell. The horse is warning and askes wether history might repeat itself.

20140616_Duitsland_1219

Het monument als geheel wil herinneren en op de toekomst wijzen. Wat is onze rol in verleden, heden en toekomst?

The memorial wants to commemorate and to point to the future. What is our role in past, present and future?

meer lezen( in het duits)/ to read more ( in german): http://www.wendedenkmal.de/wende/

Het was lang geleden dat ik aan dit blog heb gewerkt. Een nieuwe camera ( Fujifilm X T 1) en het daardoor moeten leren van nieuwe sofware zorgden daarvoor. Vanaf nu hoop ik weer regelmatig te schrijven!
My last blogpost has been long ago. It took me time to get used to a new camera ( Fujifilm X T 1) and new software. From now on I hope to post regularly again!