De zee geeft, de zee neemt, de zee geeft….The sea gives, the sea takes, the sea gives

De zee geeft….vis
De zee geeft….land
De zee neemt….levens van mensen
De zee neemt….land

The sea gives….fish
The sea gives….land
The sea takes….lives of men
The sea takes….land

anker- anchor   Urk

anker- anchor Urk

Flevoland is de jongste provincie van Nederland, geschapen uit de zee.
De Zuiderzee, een grote inham van de Noordzee, werd in 1932 afgesloten door een lange dijk, de Afsluitdijk. Zuiderzee werd IJsselmeer.In 1942 viel de eerste polder in dat IJsselmeer droog: de Noordoostpolder.
Twee eilandjes waren toen geen eiland meer: Urk en Schokland.

_DSC1800

huizen op Urk

Flevoland is the youngest province of the Netherlands, created out of the sea.
The Zuiderzee, a long inlet of the North Sea, was enclosed bij a large dam, the Afsluitdijk.
Zuiderzee became IJsselmeer.In 1942 the first polder in that IJsselmeer was drained: the Noordoostpolder.
Two islands weren’t islands anymore: Urk and Schokland.

_DSC1803_1

kerkje bij de zee Urk

Urk was, en is nog steeds, een vissersplaats.
Een monument herinnert aan de vissers die op zee omgekomen zijn.

vissersmonument

vissersmonument Fishermen memorial Urk

Urk was, and still is, a community of fishermen.
A memorial remembers the fishers who lost their lives at sea.

wakend oog Urk

wakend oog Urk

Schokland is een (voormalig) eiland dat bestond uit drie dorpen: Emmeloord, Middenbuurt en Molenbuurt.

Schokland

Schokland

Schokland is an (former) island with three villages: Emmeloord, Middenbuurt and Molenbuurt.

Middenbuurt

Middenbuurt

Al vroeg werd het bewoond, ondanks dat het voortdurend bedreigd werd door het water. De dorpen waren gebouwd op terpen.

terp

terp

It was populated since ages, despite of the continuous threat by floods and storms. The villages were built on terps (mounds).

rietkragen Schokland

rietkragen Schokland

In de middeleeuwen was het groot. Storm en landafslag maakten het eiland steeds kleiner.
In 1859 werd het eiland ontruimd, omdat het te gevaarlijk was om te wonen.

(oud)Emmeloord

(oud)Emmeloord

In the Middle Ages the island was large. Storms and land erosion decreased the island more and more.
In 1859 the inhabitants of the island were evacuated and it was closed for settlement.

haven van Emmeloord/ harbour of Emmeloord

haven van Emmeloord/ harbour of Emmeloord

Nu is Schokland deel van de Noordoostpolder. Nog steeds is te zien dat het hoger is dan het omringende (nieuwe) land.
Als symbool van de strijd tegen het water heeft Schokland de status van Unesco Werelderfgoed.

lichttoren (oud) Emmeloord

lichttoren (oud) Emmeloord

Nowadays Schokland is a part of the Noordoostpolder. The remains are still visible as a slightly elevated part in the polder.
As a symbol of the battle against the water Schokland has the status of Uneso World Heritage Site.

Meer fotos op Flickr: klik !

More photos on Flickr click!

Nieuw Land / New Land

Een grijze zondag in Oostelijk Flevoland
één van de polders
uit de zee geschapen

lelystad

A gray sunday in Oostelijk Flevoland
one of the polders
created out of the sea

Boven water
de man staat met het water tot aan de lippen

Lelystad

Boven water / Above the water

Above the water:
the water comes to the man’s  lips

oog boven water / eye above the water

Exposure (2010):
Stalen sculptuur van de Britse kunstenaar Antony Gormley
Hij is gefascineerd  door de nieuwe polder en geïnspireerd door het maagdelijke landschap. Het bijzondere voor hem is iets te scheppen zonder verwijzing naar de geschiedenis van de locatie.

exposure by Antony Gormley

Exposure (2010)
Steel sculpture by the British artist Antony Gormley
He is fascinated by the new polder and inspired by the  virgin landscape. He tried to create something without reference to the history of the location.

En naast al het nieuwe een replica van de Batavia, een VOC-schip uit 1628
Geschiedenis om trots op te zijn of je voor te schamen?

Batavia VOC schip

And next to all the new a replica of the Batavia, ship of the Dutch East India Company (VOC). A history to be proud or ashamed of?

Batavia Lelystad VOC schip