Keukenhof: bloemen, mensen, mensen als bloemen; flowers, people, people like flowers.

20150408_Mandy_1971

een duizelingwekkende hoeveelheid tulpen

Wanneer ga je als Nederlander naar de Keukenhof?
nooit… of toch, als je buitenlandse gasten hebt…
of, als je helemaal gek bent op bloemen fotograferen…
genoeg reden voor mij om dit jaar weer naar de Keukenhof te gaan. En met veel plezier!

20150408_Mandy_1960

Mandy – Keukenhof

Being Dutch, when do you visit Keukenhof, the annual large flower exhibition in the Netherlands?
Never….  or… if you have guests from abroad…
or, if you’re fond of photographing flowers…
enough reason for me to visit Keukenhof. With a lot of pleasure!
20150408_Mandy_1990

Begin April was Mandy onze gast, een postcrossing vriendin uit Hong Kong. Zij studeert nu in Göttingen, Duitsland. Een mooie gelegenheid om elkaar in levende lijve te ontmoeten! ( Göttingen is ongeveer 3 1/2 rijden met de auto of de treinvan Apeldoorn)
At the beginning of April Mandy was our guest. She is a postcrossing friend from Hong Kong and is studying now in Göttingen, Germany. So we can meet each other in person!
( Göttingen is only a 3 1/2 hours drive by car or train from Apeldoorn)

20150408_Mandy_1929

En natuurlijk ontbreekt de selfie muur niet…. And of course there is a selfie wall….

De Keukenhof biedt een ongelooflijke variëteit aan bloemen.. allerlei kleuren, vormen…..Maar de Keukenhof biedt ook een grote variëteit aan mensen…. allerlei kleuren, vormen. Minstens zo interessant!
Keukenhof offers a large variety of flowers… many shapes and colors… But Keukenhof offers also a large variety of people… many colors, shapes. At least just as interesting!
20150408_Mandy_1994

De bankjes nodigen uit tot gesprek:)
Zo praatte ik met een man uit Iran, die hier op familiebezoek was, over zijn idee dat, als hij zei dat hij uit Iran kwam, mensen hem af zouden wijzen. Val je als mens samen met het politiek regime of zijn er andere dingen die ons mensen verbinden?
Een aantal vrouwelijke politieagenten uit Kuala Lumpur (Maleisie) waren benieuwd naar onze ervaringen in hun land.
En een klein meisje uit Londen was eerst heel verlegen, maar sloot uiteindelijk toch vriendschap.

20150408_Mandy_1955

een klein meisje uit Londen… a little girl from London

The benches are made for talking 🙂
So I met a man from Iran, visiting his family in the Netherlands. He said he always is afraid to tell he is from Iran because he thinks people will decline him. As a human being, are you like your government or are there other things humans connect?
A group of female police officers from Kuala Lumpur ( Malaysia) wondered how we liked their country.
And a little girl from London was at first very shy, but became friends.

20150408_Mandy_1985

En ook al heb je geen hele gesprekken… zomaar kijken naar al die mensen is ook prachtig..: wat is dat voor grote groep keurig geklede mannen met naambadges.. ja, inderdaad, mormonen.En Mandy was een meester in het identificeren van mensen uit Azië: Taiwan, Hong Kong, China, Korea, Japan…. En we horen uiteraard ook veel Duits.20150408_Mandy_1941

And even you don’t have conversations… just watching all those people is beautiful too…
What kind of group would that be, so neat dressed and with name-badges… yes, indeed, Mormons. And Mandy proofed to be a master in recognizing people from Asia: Taiwan, Hong Kong, China, Korea, Japan. And of course, there were a lot of German people too.

20150408_Mandy_2003

Mandy als van Gogh

Het thema van dit jaar is Vincent van Gogh
This years theme is Vincent van Gogh
20150408_Mandy_1925

En tot slot ..een tulp… want daar gaat het toch eigenlijk om…:)
And finally…a tulip… for that’s what it is all about…:)

Kijk verder op de Keukenhof:
Visit Keukenhof (also in English)

 

Een aarzelend begin van de lente…a hesitant beginning of spring

_DSC1273klein

Vandaag is de eerste dag die een beetje lijkt op lente. De zon schijnt volop. De wind die de afgelopen weken zorgde voor een snijdende kou is minder geworden.
’s Nachts vriest het nog wel maar de voorspellingen laten zien dat dat ook met een paar dagen over is.

_DSC1282klein

Today is the first day that looks like spring. The sun is shining abundant. The wind who caused a biting cold in the past few weeks has decreased. At night it is still freezing but the weatherforecast shows that it will be over in a few days.

_DSC1212klein

De natuur loopt achter. Maar is er dan helemaal niets te zien? Vandaan ben ik voor het eerst weer naar de Levenstuinen geweest. Het werd een boeiende ontdekkingtocht. Lentebloemen, een winterbloem ( Helleborus), uitlopende takken, takken in wintertooi….

_DSC1218klein

Nature is behind. But…. there is a lot to see…
Today I’ve been to the Gardens of Life for the first time this year. It was a captivating adventure: Springflowers, a Winterflower (Helleborus), twigs that are coming out, branches still in their winter “clothes”.

_DSC1296klein _DSC1283klein _DSC1271klein _DSC1266klein _DSC1265klein _DSC1225klein

Helleborus

Helleborus

Helleborus

Helleborus

_DSC1246klein _DSC1248klein _DSC1253klein _DSC1255klein _DSC1214klein

een nieuw begin… a new start

Bodensee bij Überlingen

Bodensee bij Überlingen

Twee weken aan de Bodensee
Kerstmis, Oud en Nieuw,
van donker naar licht gaan
het Kind in je geboren laten worden
het donkere achter je laten
een nieuwe weg, een nieuw begin…..

Bodensee bij Birnau

Bodensee bij Birnau

Two weeks at the Bodensee
Christmas, New Year,
going from darkness into light
letting the Child born in ourselves
leaving darkness behind us
a new way, a new beginning…..

Stufen....Überlingen

Stufen….Überlingen

De duitse schrijver en dichter Hermann Hesse (1877-1962) leefde gedurende een deel van zijn leven in deze omgeving. Op 4 mei 1941 schreef hij dit gedicht, Stufen, na een periode waarin hij lang ziek was.

The German author and poet Hermann Hesse (1877-1962) lived in the Bodensee area during a period of his life. After being ill for a long time, he wrote this poem, Stufen, on May 4th, 1941.

Ik kies ervoor de originele Duitse tekst te laten zien, gevolgd door een Nederlandse en Engelse vertaling.
I choose to show the original, German text, followed by a Dutch and English translation.

Stufen...in Überlingen

Stufen…in Überlingen

Stufen (Hermann Hesse)

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Boulevard Überlingen Silvesterabend- New Years Eve - Oudejaarsavond

Boulevard Überlingen Silvesterabend- New Years Eve – Oudejaarsavond

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

vruchtbaarheid - fertility

vruchtbaarheid – fertility

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegensenden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden …
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

Die Weltgeist will nicht fesseln...

Die Weltgeist will nicht fesseln…

Stadia

Zoals elke bloem verwelkt en iedere jeugd
voor ouderdom wijkt, bloeit elke levensfase,
bloeit iedere wijsheid ook, en heeft elke deugd
zijn tijd en kan niet eeuwig duren.
Het hart moet bij iedere levensroep
bereid tot afscheid zijn en nieuw beginnen
om zich dapper en zonder spijt
te wijden aan andere, nieuwe dingen.
Bekoring schuilt in elk nieuw beginnen
dat ons beschermt en leven helpt.

gezicht op Zwitserland, view on Switzerland...

gezicht op Zwitserland, view on Switzerland…

Blijmoedig moeten we alle stadia doorlopen
en niet blijven hangen als aan een vaderland.
De wereld wil ons niet kluist’ren en benauwen,
maar tree voor tree verheffen en verruimen.
Nauwelijks thuis in eigen levenkring
genoeglijk ingeburgerd, of er dreigt verslappen.
Alleen wie bereid is te vertrekken en te reizen
kan zich de verlammende sleur ontrukken.

En ook al zal het stervensuur misschien
ons nog nieuwe ruimten schenken,
de roep van het leven zal nooit zwijgen…
Vooruit dan, hart, neem afscheid en word gezond!
                   vertaling door Evert van Leerdam, uit: Hermann Hesse:
De kunst van het  ouder worden.

also...steps

also…steps

Steps

Like ev’ry flower wilts, like youth is fading
and turns to age, so also one’s achieving:
Each virtue and each wisdom needs parading
in one’s own time, and must not last forever.
The heart must be, at each new call for leaving,
prepared to part and start without the tragic,
without the grief – with courage to endeavor
a novel bond, a disparate connection:
for each beginning bears a special magic
that nurtures living and bestows protection.

colors

colors

We’ll walk from space to space in glad progression
and should not cling to one as homestead for us.
The cosmic spirit will not bind nor bore us;
it lifts and widens us in ev’ry session:
for hardly set in one of life’s expanses
we make it home, and apathy commences.
But only he, who travels and takes chances,
can break the habits’ paralyzing stances.

_DSC0806

It might be, even, that the last of hours
will make us once again a youthful lover:
The call of life to us forever flowers…
Anon, my heart: Say farewell and recover!
                    translation by Walter A.Aue

sterzingers die zegen brengen van huis tot huis - starsingers bringing a blessing from house to house

sterzingers die zegen brengen van huis tot huis – starsingers bringing a blessing from house to house

Dank je wel, Beate, voor het gedicht, de inspiratie en een nieuw begin!

Thanks, Beate, for the poem, the inspiration and a new beginning!

6 januari fasnet in Überlingen: het oude wordt "weggeknald"- een nieuw begin...

6 januari fasnet in Überlingen: het oude wordt “weggeknald”- een nieuw begin…

Lente…… Spring….

De temperatuur blijft beneden normaal
het vriest af en toe zelfs  ’s nachts een beetje
en de regen valt met bakken uit de hemel …
en toch….
de natuur is volop in verandering

Temperatures are staying below normal
Sometimes it is freezing a bit at night
Some days it’s pourring
And still
Nature is changing abundantly

bamboo

Vandaag zomaar wat foto’s
uit de Levenstuinen in Teuge
gemaakt in de afgelopen maand
een bloeiende magnolia

Magnolia ( Lensbaby sweet 35 optic)

Today just some photos
taken in the Gardens of Life in Teuge
in the past month
a blooming Magnolia
a Rhododendron

Rhododendron

They’re already gone now

Rododendrons
Het is al weer voorbij

But every time there are new surprises
The colors of the fuchsia

fuchsia

maar er blijven elke keer genoeg nieuwe verrassingen
de kleuren van de fuchsia’s nemen hun plaats in

en er is steeds weer jong groen

young green leaves appear everywhere

meerkoet/ coot

De meerkoet, hier op haar nest, zwemt nu met haar jongen rond.
The coot, here on its nest, is now swimming around with her babies.

peacock

Sommige dingen veranderen niet
de pauw blijft pronken.

pauw/ peacock

And some things don’t change:
the peacock is still showing its beauty.

en de bel roept op tot aandacht en openheid
and the bell says: be open and mindful

Castle/ Kasteel het Oude Loo in Apeldoorn

Een toeristisch uitstapje dit keer…. in mijn eigen omgeving

This time a little tourist trip.. in my  own neighborhood

van deze foto heb ik een ansichtkaart laten maken
the photo I send as a postcard

Soms word je je door de ogen van buitenlanders weer bewust van de mooie dingen in je eigen omgeving. Van een foto die ik een paar jaar geleden maakte van het Oude Loo heb ik ansichtkaarten laten maken. Als mensen via Postcrossing vragen om een kaart met een kasteel of oude gebouwen, stuur ik die vaak. De reacties zijn enthousiast. Daarom ben ik maar eens in mijn verzameling foto’s gedoken van het Oude Loo en het park daar om heen.


Sometimes you become aware of the beautiful things in your own neighborhood through the eyes of foreigners. I let print a postcard of a photo of the little castle I took some years ago. When people on Postcrossing ask for a postcard with a castle or old buildings, I often send this one. The reactions are very enthusiastic. That’s why I went into my photo collection of the Oude Loo and the surrounding park.

reflectie in de gracht/ reflection in the moat

Kasteel het Oude Loo is een 15e eeuws jachtslot. In 1684 werd het gekocht door stadhouder Willem III ( de latere koning van Engeland). Sinds die tijd wordt het gebruikt door het Huis Oranje-Nassau, onze koninklijke familie. De staat is eigenaar, maar verhuurt het sinds 1970 aan de koningin. Zij gebruikt het kasteel als weekendhuis en gastenverblijf. Dat is ook de reden dat het kasteel niet open is voor het publiek. De tuinen en park worden elk jaar opengesteld in de maanden april en mei, wanneer de rododendrons en azalea’s bloeien. Dit jaar is het park toegankelijk van 7 april tot en met 10 juni.

Oude Loo Castle is a moated 15th century hunting lodge. It was bought in 1684 by Stadholder William III (later, King of England) . From that time onwards it is in use by the House of Orange- Nassau, the Dutch Royal Family. Nowadays the state is the owner. Since the 1970s the state has leased it to the queen, to use as a country retreat and guesthouse. That’s why the castle isn’t open to the public, but the gardens that surround it can be visited in April and May, the months when the rhododendrons and azaleas are in bloom. This year the park is open from April 7th till June 10th..

genomen met de Lensbaby Fisheye/ taken with the Lensbaby Fisheye

in het park  / in the park

bomen.....trees

De lente komt niet in één dag/ Spring doesn’t come in one day…

Hortensia - dode bladeren - dead leaves

Uren kan ik kijken naar de dode blaadjes van een Hortensia.
Zo ragfijn, zo teruggebracht naar pure vormen
I can look for hours at the dead leaves of a Hortensia.
So subtle, so reduced to pure forms.

Hortensia - with the Lensbaby sweet 35

Het is lente, maar de Hortensia moet haar winterkleed nog verliezen.
It’s Spring, but the Hortensia  has still to release it’s old leaves.

De  overgang van de seizoenen  is niet iets wat in één dag gebeurt.
The changing of the seasons isn’t a one-day happening.

Dat maakt het mooi, boeiend.
Het kan je ook ongeduldig maken wanneer je verlangt naar warmte, het nieuwe…

It’s fascinating and beautiful.
But when you’re longing for warmth and something new, it might make you impatient.

Hortensia Lensbaby sweet 35

Deze week is het Goede Week/ Stille Week…
Tussen de dood van Goede Vrijdag en het leven  van Paaszondag is er een “Stille Zaterdag”. Het leven heeft tijd nodig om weer door te breken!

This week is the Holy Week.
Between the death on Good Friday and the life  of Easter Sunday there’s  Holy Saturday. Life needs time to break through again!

Hortensia

De foto’s zijn genomen in de Levenstuinen in Teuge. Een uitstekende  plaats om de veranderingen in de natuur te volgen, om te mediteren en tot rust te komen.

The photo’s are taken in the Gardens of Life in Teuge. An excellent place to watch nature changing – and to meditate and  find rest.

Zie ook mijn eerdere post over de levenstuinen/ also read a former post about the Gardens of Life:

Lente: de treurwilg! Spring: the weeping willow!

En nu de lente.
Ga gauw naar de treurwilgen die zijn nu op z’n mooist.
Juist de treurwilg het eerst in bloei !
Wat wil je nog meer ?

Dat schreef Joep in een reactie op mijn vorige post.
Inderdaad. Het is haast paradoxaal dat een boom die in zijn naam  verdriet oproept zo uitbundig als eerste te voorschijn komt in het voorjaar.

And now: spring.
Go quickly to the weeping willlows. They are now the most beautiful.
Just the weeping willow that’s blooming first!
What more could you want?

Joep wrote this in a comment on my last blog post.
Indeed. It’s almost paradoxical that a tree that carries sadness in its name appears so exuberantly in spring.

Ik had vergeten hoe het was
en dat de lente niet stil bloeien,
zacht droomen is, maar hevig groeien,
schoon hartstochtelijk beginnen,
opspringen uit een diepe slaap,
wegdansen zonder te bezinnen.
(M. Vasalis in “Voorjaar”)

“…I had forgotten how it was,
that the spring is not a silent flowering,
soft dreaming, but intense growing,
already passionate beginnings,
leaping up out of a deep sleep,
dancing away without a thought. ”

from Spring, a poem
by M. Vasalis .Translation: Cliff Crego

 

De treurwilg spreekt tot de verbeelding in veel culturen.
b.v. de Keltische:

De les van de treurwilg
uit The wisdom of trees van Jane Gifford.

De treurwilg moedigt de uiting van diep begraven gevoelens aan, het verlichten van verdriet door tranen en rouw, en hij  leert ons de gevolgen van liefde en verlies.
De wilg herinnert ons aan de noodzaak om los te laten, ons soms volledig over te geven aan de waterige wereld van de emoties en het onderbewuste, zodat we onze diepste gevoelens beter kunnen begrijpen en onze verborgen motieven ,geheime angsten en verlangens meer waarderen. Elke onderdrukte en niet erkende emotie kunnen een belangrijke oorzaak zijn van stress en ziekte.  Onze voorouders geloofden dat ze de menselijke geest konden helpen genezen  door emotionele expressie, en door het delen van gevoelens van opgetogenheid en pijn .
De wilg stelt ons in staat om te beseffen dat binnen elk verlies de mogelijkheid ligt voor iets nieuws.

 

The weeping willow appeals to the imagination in many cultures.

E.g. the celtic culture:

Lesson of the willow:
from The Wisdom of Trees by Jane Gifford

The watery willow encourages the expression of deeply buried feelings, easing sadness through tears and grieving, and teaching the consequences of love and loss in matters of the heart. The willow reminds us of the need to let go sometimes, to surrender completely to the watery world of the emotions and the subconscious, so that we may be carried toward a deeper understanding of our inner-most feelings, toward a better appreciation of our hidden motives and secret fears and desires. Any suppressed and unacknowledged emotions can be a major cause of stress and illness. Through emotional expression, and through the sharing of feelings of ecstasy and pain, our ancestors believed they could help heal the human spirit. The willow enables us to realize that within every loss lies the potential for something new.

Een verhaal uit de Boeddhistische traditie: de ziel van de treurwilg.

(Sorry, I didn’t find an English translation)

Alone with myself
The trees bend
to caress me
The shade hugs
my heart.

by Candy Polgar

De meeste foto’s zijn gemaakt met de Nikon D700 en de Sweet Optic 35 van Lensbaby.
Twee met de Nikon P7000 (compactcamera)

Most photos are taken with the Nikon D700 and the Lensbaby Sweet Optic 35.
Two are taken with the Nikon P7000 ( a compactcamera)

Winter in Apeldoorn

Een wandeling in de buurt….

A walk in the neighborhood…

Het is eindelijk winter. En meteen goed ook. Vannacht was het de koudste nacht sinds 1956! -22,8 graden Celcius.
Geen water vanmorgen. De leidingen zijn bevroren. En wat erger is: de watermeter is stuk gegaan. En die kunnen we zelf niet repareren.. Vitens neemt de telefoon niet op vanwege grote drukte. We zijn blijkbaar niet de enige!

Toch maar even een rondje gemaakt  met de camera!

in de voortuin / in our frontyard

Finally it is winter. And it is really winter now.
Last night it was the coldest night since 1956!
-22,8 degrees Celsius, -9 degrees Fahrenheit.
Although the Netherlands is situated  relatively near to the Arctic Circle we have mostly very moderate winters, due to our sea climate.
Latitude compared:
Netherlands: 52 N
Central Minnesota: 45.56 N
Flanders, New Jersey: 40.84 N

We didn’t have any water this morning. The pipes are frozen. And, worse, the water meter is broken. We can’t repair it ourselves… the water company doesn’t answer the phone because the’re too many calls. Apparently we’re not the only ones!

Nevertheless… a little walk with the camera!

Langlaufen in Apeldoorn!

Hé, dat ben ik... Hey, that's me!

Hoog Water High Water

Deventer vanaf de brug

Regen, regen, regen…..
Deze week bereikte het water in de Nederlandse rivieren haar hoogste stand
Voorlopig…..
want de enorme hoeveelheden sneeuw die in de Alpen zijn gevallen zullen smelten en nog meer water naar Nederland voeren.

Rain, rain, rain….
This week the water in the Dutch rivers reached its highest level
For the time being…
for the enormous amount of snow that has fallen in the Alpes will melt and bring more water to the Netherlands.

Toen ik deze foto’s nam was het peil van de IJssel bij Deventer  5.89 m boven NAP. De hoogste stand die week.

When I took these pictures the level of the River IJssel was 5.89m/ 19.3 ft  above NAP. NAP is sealevel. More than half of the Netherlands is situated beneath sealevel! It is protected by dykes and dunes against the water.

🙂

Gelukkig Nieuwjaar! Happy New Year!

Januari – in ons gedeelte van de wereld zijn de bomen kaal. Zoals het nieuwe jaar nog kaal is. Maar het silhouet heeft haar eigen schoonheid!

January – in our part of the world the trees have lost their leaves. Like the New Year is bare. But the silhouette has its own beauty!

De wilgen zijn geknot. Kijk op http://wp.me/p1LLhQ-5d hoe ze er met takken uitzagen.
Wilgen worden geknot omdat de takken te zwaar kunnen worden in de winter wanneer sneeuw en ijs er op vallen. In de lente lopen ze opnieuw uit!
Soms is het nodig ballast achter je te laten om niet te bezwijken en het nieuwe een kans te geven!

The pollard willows don’t have branches anymore. See http://wp.me/p1LLhQ-5d to see how they look like with branches. The farmers cut the branches because they might be too heavy for the tree when snow and ice will fall down on them. In spring they will come out again!
Sometimes it’s necessary to leave lumber behind to prevent you from collapsing and give new things a chance!

Een van mijn favoriete songs, van City to City
One of my favorite songs, by City to City

The road ahead is empty
It’s paved, with miles of the unknown
Whatever seems to be your destination
Take life the way it comes, take life the way it is

Horizon in the distance
So close, and yet so far away
You shouldn’t be surprised when on arrival
The dream has flown away
And fear is not here to stay

The road ahead never gives away a promise
The road ahead is a highway or a dead-end street
A dead-end street

Raindrops on your windscreen
They fall from heaven or from hell
You drive into the light or into darkness
Incertainty as your guide

The road ahead never gives away a promise
The road ahead is a highway or a dead-end street
The road ahead never answers any questions
And nothing is sure along the way, not even tomorrow
With miles of the unknown ahead of you

The road ahead is empty
It’s paved, with miles of the unknown
Whatever seems to be your destination
Take life the way it comes, take life the way it is