Keukenhof: bloemen, mensen, mensen als bloemen; flowers, people, people like flowers.

20150408_Mandy_1971

een duizelingwekkende hoeveelheid tulpen

Wanneer ga je als Nederlander naar de Keukenhof?
nooit… of toch, als je buitenlandse gasten hebt…
of, als je helemaal gek bent op bloemen fotograferen…
genoeg reden voor mij om dit jaar weer naar de Keukenhof te gaan. En met veel plezier!

20150408_Mandy_1960

Mandy – Keukenhof

Being Dutch, when do you visit Keukenhof, the annual large flower exhibition in the Netherlands?
Never….  or… if you have guests from abroad…
or, if you’re fond of photographing flowers…
enough reason for me to visit Keukenhof. With a lot of pleasure!
20150408_Mandy_1990

Begin April was Mandy onze gast, een postcrossing vriendin uit Hong Kong. Zij studeert nu in Göttingen, Duitsland. Een mooie gelegenheid om elkaar in levende lijve te ontmoeten! ( Göttingen is ongeveer 3 1/2 rijden met de auto of de treinvan Apeldoorn)
At the beginning of April Mandy was our guest. She is a postcrossing friend from Hong Kong and is studying now in Göttingen, Germany. So we can meet each other in person!
( Göttingen is only a 3 1/2 hours drive by car or train from Apeldoorn)

20150408_Mandy_1929

En natuurlijk ontbreekt de selfie muur niet…. And of course there is a selfie wall….

De Keukenhof biedt een ongelooflijke variëteit aan bloemen.. allerlei kleuren, vormen…..Maar de Keukenhof biedt ook een grote variëteit aan mensen…. allerlei kleuren, vormen. Minstens zo interessant!
Keukenhof offers a large variety of flowers… many shapes and colors… But Keukenhof offers also a large variety of people… many colors, shapes. At least just as interesting!
20150408_Mandy_1994

De bankjes nodigen uit tot gesprek:)
Zo praatte ik met een man uit Iran, die hier op familiebezoek was, over zijn idee dat, als hij zei dat hij uit Iran kwam, mensen hem af zouden wijzen. Val je als mens samen met het politiek regime of zijn er andere dingen die ons mensen verbinden?
Een aantal vrouwelijke politieagenten uit Kuala Lumpur (Maleisie) waren benieuwd naar onze ervaringen in hun land.
En een klein meisje uit Londen was eerst heel verlegen, maar sloot uiteindelijk toch vriendschap.

20150408_Mandy_1955

een klein meisje uit Londen… a little girl from London

The benches are made for talking 🙂
So I met a man from Iran, visiting his family in the Netherlands. He said he always is afraid to tell he is from Iran because he thinks people will decline him. As a human being, are you like your government or are there other things humans connect?
A group of female police officers from Kuala Lumpur ( Malaysia) wondered how we liked their country.
And a little girl from London was at first very shy, but became friends.

20150408_Mandy_1985

En ook al heb je geen hele gesprekken… zomaar kijken naar al die mensen is ook prachtig..: wat is dat voor grote groep keurig geklede mannen met naambadges.. ja, inderdaad, mormonen.En Mandy was een meester in het identificeren van mensen uit Azië: Taiwan, Hong Kong, China, Korea, Japan…. En we horen uiteraard ook veel Duits.20150408_Mandy_1941

And even you don’t have conversations… just watching all those people is beautiful too…
What kind of group would that be, so neat dressed and with name-badges… yes, indeed, Mormons. And Mandy proofed to be a master in recognizing people from Asia: Taiwan, Hong Kong, China, Korea, Japan. And of course, there were a lot of German people too.

20150408_Mandy_2003

Mandy als van Gogh

Het thema van dit jaar is Vincent van Gogh
This years theme is Vincent van Gogh
20150408_Mandy_1925

En tot slot ..een tulp… want daar gaat het toch eigenlijk om…:)
And finally…a tulip… for that’s what it is all about…:)

Kijk verder op de Keukenhof:
Visit Keukenhof (also in English)

 

De zee geeft, de zee neemt, de zee geeft….The sea gives, the sea takes, the sea gives

De zee geeft….vis
De zee geeft….land
De zee neemt….levens van mensen
De zee neemt….land

The sea gives….fish
The sea gives….land
The sea takes….lives of men
The sea takes….land

anker- anchor   Urk

anker- anchor Urk

Flevoland is de jongste provincie van Nederland, geschapen uit de zee.
De Zuiderzee, een grote inham van de Noordzee, werd in 1932 afgesloten door een lange dijk, de Afsluitdijk. Zuiderzee werd IJsselmeer.In 1942 viel de eerste polder in dat IJsselmeer droog: de Noordoostpolder.
Twee eilandjes waren toen geen eiland meer: Urk en Schokland.

_DSC1800

huizen op Urk

Flevoland is the youngest province of the Netherlands, created out of the sea.
The Zuiderzee, a long inlet of the North Sea, was enclosed bij a large dam, the Afsluitdijk.
Zuiderzee became IJsselmeer.In 1942 the first polder in that IJsselmeer was drained: the Noordoostpolder.
Two islands weren’t islands anymore: Urk and Schokland.

_DSC1803_1

kerkje bij de zee Urk

Urk was, en is nog steeds, een vissersplaats.
Een monument herinnert aan de vissers die op zee omgekomen zijn.

vissersmonument

vissersmonument Fishermen memorial Urk

Urk was, and still is, a community of fishermen.
A memorial remembers the fishers who lost their lives at sea.

wakend oog Urk

wakend oog Urk

Schokland is een (voormalig) eiland dat bestond uit drie dorpen: Emmeloord, Middenbuurt en Molenbuurt.

Schokland

Schokland

Schokland is an (former) island with three villages: Emmeloord, Middenbuurt and Molenbuurt.

Middenbuurt

Middenbuurt

Al vroeg werd het bewoond, ondanks dat het voortdurend bedreigd werd door het water. De dorpen waren gebouwd op terpen.

terp

terp

It was populated since ages, despite of the continuous threat by floods and storms. The villages were built on terps (mounds).

rietkragen Schokland

rietkragen Schokland

In de middeleeuwen was het groot. Storm en landafslag maakten het eiland steeds kleiner.
In 1859 werd het eiland ontruimd, omdat het te gevaarlijk was om te wonen.

(oud)Emmeloord

(oud)Emmeloord

In the Middle Ages the island was large. Storms and land erosion decreased the island more and more.
In 1859 the inhabitants of the island were evacuated and it was closed for settlement.

haven van Emmeloord/ harbour of Emmeloord

haven van Emmeloord/ harbour of Emmeloord

Nu is Schokland deel van de Noordoostpolder. Nog steeds is te zien dat het hoger is dan het omringende (nieuwe) land.
Als symbool van de strijd tegen het water heeft Schokland de status van Unesco Werelderfgoed.

lichttoren (oud) Emmeloord

lichttoren (oud) Emmeloord

Nowadays Schokland is a part of the Noordoostpolder. The remains are still visible as a slightly elevated part in the polder.
As a symbol of the battle against the water Schokland has the status of Uneso World Heritage Site.

Meer fotos op Flickr: klik !

More photos on Flickr click!

Nieuw Land / New Land

Een grijze zondag in Oostelijk Flevoland
één van de polders
uit de zee geschapen

lelystad

A gray sunday in Oostelijk Flevoland
one of the polders
created out of the sea

Boven water
de man staat met het water tot aan de lippen

Lelystad

Boven water / Above the water

Above the water:
the water comes to the man’s  lips

oog boven water / eye above the water

Exposure (2010):
Stalen sculptuur van de Britse kunstenaar Antony Gormley
Hij is gefascineerd  door de nieuwe polder en geïnspireerd door het maagdelijke landschap. Het bijzondere voor hem is iets te scheppen zonder verwijzing naar de geschiedenis van de locatie.

exposure by Antony Gormley

Exposure (2010)
Steel sculpture by the British artist Antony Gormley
He is fascinated by the new polder and inspired by the  virgin landscape. He tried to create something without reference to the history of the location.

En naast al het nieuwe een replica van de Batavia, een VOC-schip uit 1628
Geschiedenis om trots op te zijn of je voor te schamen?

Batavia VOC schip

And next to all the new a replica of the Batavia, ship of the Dutch East India Company (VOC). A history to be proud or ashamed of?

Batavia Lelystad VOC schip