een nieuw begin… a new start

Bodensee bij Überlingen

Bodensee bij Überlingen

Twee weken aan de Bodensee
Kerstmis, Oud en Nieuw,
van donker naar licht gaan
het Kind in je geboren laten worden
het donkere achter je laten
een nieuwe weg, een nieuw begin…..

Bodensee bij Birnau

Bodensee bij Birnau

Two weeks at the Bodensee
Christmas, New Year,
going from darkness into light
letting the Child born in ourselves
leaving darkness behind us
a new way, a new beginning…..

Stufen....Überlingen

Stufen….Überlingen

De duitse schrijver en dichter Hermann Hesse (1877-1962) leefde gedurende een deel van zijn leven in deze omgeving. Op 4 mei 1941 schreef hij dit gedicht, Stufen, na een periode waarin hij lang ziek was.

The German author and poet Hermann Hesse (1877-1962) lived in the Bodensee area during a period of his life. After being ill for a long time, he wrote this poem, Stufen, on May 4th, 1941.

Ik kies ervoor de originele Duitse tekst te laten zien, gevolgd door een Nederlandse en Engelse vertaling.
I choose to show the original, German text, followed by a Dutch and English translation.

Stufen...in Überlingen

Stufen…in Überlingen

Stufen (Hermann Hesse)

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Boulevard Überlingen Silvesterabend- New Years Eve - Oudejaarsavond

Boulevard Überlingen Silvesterabend- New Years Eve – Oudejaarsavond

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

vruchtbaarheid - fertility

vruchtbaarheid – fertility

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegensenden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden …
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

Die Weltgeist will nicht fesseln...

Die Weltgeist will nicht fesseln…

Stadia

Zoals elke bloem verwelkt en iedere jeugd
voor ouderdom wijkt, bloeit elke levensfase,
bloeit iedere wijsheid ook, en heeft elke deugd
zijn tijd en kan niet eeuwig duren.
Het hart moet bij iedere levensroep
bereid tot afscheid zijn en nieuw beginnen
om zich dapper en zonder spijt
te wijden aan andere, nieuwe dingen.
Bekoring schuilt in elk nieuw beginnen
dat ons beschermt en leven helpt.

gezicht op Zwitserland, view on Switzerland...

gezicht op Zwitserland, view on Switzerland…

Blijmoedig moeten we alle stadia doorlopen
en niet blijven hangen als aan een vaderland.
De wereld wil ons niet kluist’ren en benauwen,
maar tree voor tree verheffen en verruimen.
Nauwelijks thuis in eigen levenkring
genoeglijk ingeburgerd, of er dreigt verslappen.
Alleen wie bereid is te vertrekken en te reizen
kan zich de verlammende sleur ontrukken.

En ook al zal het stervensuur misschien
ons nog nieuwe ruimten schenken,
de roep van het leven zal nooit zwijgen…
Vooruit dan, hart, neem afscheid en word gezond!
                   vertaling door Evert van Leerdam, uit: Hermann Hesse:
De kunst van het  ouder worden.

also...steps

also…steps

Steps

Like ev’ry flower wilts, like youth is fading
and turns to age, so also one’s achieving:
Each virtue and each wisdom needs parading
in one’s own time, and must not last forever.
The heart must be, at each new call for leaving,
prepared to part and start without the tragic,
without the grief – with courage to endeavor
a novel bond, a disparate connection:
for each beginning bears a special magic
that nurtures living and bestows protection.

colors

colors

We’ll walk from space to space in glad progression
and should not cling to one as homestead for us.
The cosmic spirit will not bind nor bore us;
it lifts and widens us in ev’ry session:
for hardly set in one of life’s expanses
we make it home, and apathy commences.
But only he, who travels and takes chances,
can break the habits’ paralyzing stances.

_DSC0806

It might be, even, that the last of hours
will make us once again a youthful lover:
The call of life to us forever flowers…
Anon, my heart: Say farewell and recover!
                    translation by Walter A.Aue

sterzingers die zegen brengen van huis tot huis - starsingers bringing a blessing from house to house

sterzingers die zegen brengen van huis tot huis – starsingers bringing a blessing from house to house

Dank je wel, Beate, voor het gedicht, de inspiratie en een nieuw begin!

Thanks, Beate, for the poem, the inspiration and a new beginning!

6 januari fasnet in Überlingen: het oude wordt "weggeknald"- een nieuw begin...

6 januari fasnet in Überlingen: het oude wordt “weggeknald”- een nieuw begin…

Winter in Apeldoorn

Een wandeling in de buurt….

A walk in the neighborhood…

Het is eindelijk winter. En meteen goed ook. Vannacht was het de koudste nacht sinds 1956! -22,8 graden Celcius.
Geen water vanmorgen. De leidingen zijn bevroren. En wat erger is: de watermeter is stuk gegaan. En die kunnen we zelf niet repareren.. Vitens neemt de telefoon niet op vanwege grote drukte. We zijn blijkbaar niet de enige!

Toch maar even een rondje gemaakt  met de camera!

in de voortuin / in our frontyard

Finally it is winter. And it is really winter now.
Last night it was the coldest night since 1956!
-22,8 degrees Celsius, -9 degrees Fahrenheit.
Although the Netherlands is situated  relatively near to the Arctic Circle we have mostly very moderate winters, due to our sea climate.
Latitude compared:
Netherlands: 52 N
Central Minnesota: 45.56 N
Flanders, New Jersey: 40.84 N

We didn’t have any water this morning. The pipes are frozen. And, worse, the water meter is broken. We can’t repair it ourselves… the water company doesn’t answer the phone because the’re too many calls. Apparently we’re not the only ones!

Nevertheless… a little walk with the camera!

Langlaufen in Apeldoorn!

Hé, dat ben ik... Hey, that's me!

Hoog Water High Water

Deventer vanaf de brug

Regen, regen, regen…..
Deze week bereikte het water in de Nederlandse rivieren haar hoogste stand
Voorlopig…..
want de enorme hoeveelheden sneeuw die in de Alpen zijn gevallen zullen smelten en nog meer water naar Nederland voeren.

Rain, rain, rain….
This week the water in the Dutch rivers reached its highest level
For the time being…
for the enormous amount of snow that has fallen in the Alpes will melt and bring more water to the Netherlands.

Toen ik deze foto’s nam was het peil van de IJssel bij Deventer  5.89 m boven NAP. De hoogste stand die week.

When I took these pictures the level of the River IJssel was 5.89m/ 19.3 ft  above NAP. NAP is sealevel. More than half of the Netherlands is situated beneath sealevel! It is protected by dykes and dunes against the water.

🙂

Gelukkig Nieuwjaar! Happy New Year!

Januari – in ons gedeelte van de wereld zijn de bomen kaal. Zoals het nieuwe jaar nog kaal is. Maar het silhouet heeft haar eigen schoonheid!

January – in our part of the world the trees have lost their leaves. Like the New Year is bare. But the silhouette has its own beauty!

De wilgen zijn geknot. Kijk op http://wp.me/p1LLhQ-5d hoe ze er met takken uitzagen.
Wilgen worden geknot omdat de takken te zwaar kunnen worden in de winter wanneer sneeuw en ijs er op vallen. In de lente lopen ze opnieuw uit!
Soms is het nodig ballast achter je te laten om niet te bezwijken en het nieuwe een kans te geven!

The pollard willows don’t have branches anymore. See http://wp.me/p1LLhQ-5d to see how they look like with branches. The farmers cut the branches because they might be too heavy for the tree when snow and ice will fall down on them. In spring they will come out again!
Sometimes it’s necessary to leave lumber behind to prevent you from collapsing and give new things a chance!

Een van mijn favoriete songs, van City to City
One of my favorite songs, by City to City

The road ahead is empty
It’s paved, with miles of the unknown
Whatever seems to be your destination
Take life the way it comes, take life the way it is

Horizon in the distance
So close, and yet so far away
You shouldn’t be surprised when on arrival
The dream has flown away
And fear is not here to stay

The road ahead never gives away a promise
The road ahead is a highway or a dead-end street
A dead-end street

Raindrops on your windscreen
They fall from heaven or from hell
You drive into the light or into darkness
Incertainty as your guide

The road ahead never gives away a promise
The road ahead is a highway or a dead-end street
The road ahead never answers any questions
And nothing is sure along the way, not even tomorrow
With miles of the unknown ahead of you

The road ahead is empty
It’s paved, with miles of the unknown
Whatever seems to be your destination
Take life the way it comes, take life the way it is

Zalig Kerstmis! Merry Christmas!

Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
(Jesaja 9, 1.4-5)

Those who walked in the dark
have seen a bright light.
And it shines upon everyone
who lives in the land
of darkest shadows.
The boots of marching warriors
and the blood-stained uniforms
have been fed to flames
and eaten by fire.
A child has been born for us.
We have been given a son
who will be our ruler.
His names will be
Wonderful Advisor
and Mighty God,
Eternal Father
and Prince of Peace.
(Isaiah 9, 1.4-5)

Experimenteren rond de kerstboom Experimenting around the Xmas tree

Een week binnen blijven
gedwongen door een kleine operatie
en door het weer: de herfststormen zijn er dan eindelijk!
A week of staying inside
forced by a little surgery
and by the weather: the autumn storms finally arrived!

Een middagje experimenteren bij de kerstboom..
An afternoon of experimenting around the Xmastree..

with Lensbaby sweet 35 optic

En de laatste is mijn favoriet vanwege de kleuren
And the last one is my favorite because of the colors

Lensbaby Zoneplate