China…

Het is al weer bijna een jaar geleden dat ik mijn laatste blogpost schreef.
Het kwam er gewoon niet van.
Maar intussen werd dit blog wel bezocht.
Vooral door postcrossers van over de hele wereld.
Vaak schreven ze iets over mijn blog op de kaart die ze me toestuurden: Ga door…
Ja, ik ga door….
Vooral met het oog op postcrossers laat ik de komende tijd iets zien van mijn reizen.

20070208_China_1009

on the market

My last blog post was almost a year ago. No special things, I just didn’t write…
But in the mean time a lot of people visited my blog. Many postcrossers from all over the world. Often they write on the postcard they sent me: Keep on writing….
Yes, I will 🙂
Thinking of postcrossing and foreign countries, in the coming weeks I’ll show you something of my travels.20070210_China_1089

Lijiang

In 2007 zijn we drie weken in China geweest.
Met zijn vieren: Jan en ik, Ran en Donsheng. Chengji, de toen driejarige zoon van Ran en Dongsheng was een hele tijd bij zijn nainai, zijn oma, in China geweest.
Wij gingen hem ophalen in Wenzhou, in de provincie Zhejiang, aan de oostkust.
Maar eerst waren we een week echt toerist:
in de provincie Yunnan, in het zuidwesten van China.

20070208_China_1033

our guesthouse in Lijiang

In 2007 we visited China during three weeks.
The four of us: Jan and I, Ran and Dongsheng. Chengji, Ran and Dongsheng’s son, three years of age in that time, had been staying with his nainai, his grandmother in China, for several months. We were going to pick him up in Wenzhou, province of Zhejiang, on the east coast.
In the first week we were really tourists:
in the province of Yunnan, in the southwest of China.

20070208_China_1026

in our guesthouse: playing Mahjongg

Onze eerste verblijfplaats was Lijiang, een oude stad, Unesco wereld erfgoed.
We verbleven in een guesthouse, een origineel oud Naxi huis. Geen verwarming, geen stromend water, een beetje koud ’s nachts. Maar ja, het huis is wel mooi….

20070209_China_0819

in our guesthouse: water bottles

Our first stay was in Lijiang, an old town, as a whole an UNESCO World Heritage Site.
We stayed in a guesthouse, an original old Naxi house. No heating, no running water, a little bit cold at night. Nevertheless…the house is beautiful.

20070208_China_1012

Naxi woman

De inwoners van Lijiang zijn grotendeels Naxi, een volk dat van Tibetaanse nomaden afstamt en dat één van de 56 ethnische groepen is die officieel door de Volksrepubliek China erkend worden. Ze hebben een matriarchale cultuur. De vrouwen zijn zelfstandig en zelfbewust.

20070208_China_1013

Naxi woman sells vegetables

The inhabitants of Lijiang are the Nakhi, an ethnic group descending from Tibetan nomads. They are one of the 56 ethnic  groups officially recognized by the People’s Republic of China.
Their culture is matriarchal; the women are independent and self-assured.

20070210_China_1092

lessons

Kinderen die les krijgen: karakters oefenen.
Children learning to write chinese characters.

 

20070208_China_1022

New Year is coming!

Het was februari: Nieuwjaar stond voor de deur!

It was february!!! New Year was coming..

Volgende week: door de Tijgerkloof

Next week : through the Tiger Leaping Gorge

 

Keukenhof: bloemen, mensen, mensen als bloemen; flowers, people, people like flowers.

20150408_Mandy_1971

een duizelingwekkende hoeveelheid tulpen

Wanneer ga je als Nederlander naar de Keukenhof?
nooit… of toch, als je buitenlandse gasten hebt…
of, als je helemaal gek bent op bloemen fotograferen…
genoeg reden voor mij om dit jaar weer naar de Keukenhof te gaan. En met veel plezier!

20150408_Mandy_1960

Mandy – Keukenhof

Being Dutch, when do you visit Keukenhof, the annual large flower exhibition in the Netherlands?
Never….  or… if you have guests from abroad…
or, if you’re fond of photographing flowers…
enough reason for me to visit Keukenhof. With a lot of pleasure!
20150408_Mandy_1990

Begin April was Mandy onze gast, een postcrossing vriendin uit Hong Kong. Zij studeert nu in Göttingen, Duitsland. Een mooie gelegenheid om elkaar in levende lijve te ontmoeten! ( Göttingen is ongeveer 3 1/2 rijden met de auto of de treinvan Apeldoorn)
At the beginning of April Mandy was our guest. She is a postcrossing friend from Hong Kong and is studying now in Göttingen, Germany. So we can meet each other in person!
( Göttingen is only a 3 1/2 hours drive by car or train from Apeldoorn)

20150408_Mandy_1929

En natuurlijk ontbreekt de selfie muur niet…. And of course there is a selfie wall….

De Keukenhof biedt een ongelooflijke variĂ«teit aan bloemen.. allerlei kleuren, vormen…..Maar de Keukenhof biedt ook een grote variĂ«teit aan mensen…. allerlei kleuren, vormen. Minstens zo interessant!
Keukenhof offers a large variety of flowers… many shapes and colors… But Keukenhof offers also a large variety of people… many colors, shapes. At least just as interesting!
20150408_Mandy_1994

De bankjes nodigen uit tot gesprek:)
Zo praatte ik met een man uit Iran, die hier op familiebezoek was, over zijn idee dat, als hij zei dat hij uit Iran kwam, mensen hem af zouden wijzen. Val je als mens samen met het politiek regime of zijn er andere dingen die ons mensen verbinden?
Een aantal vrouwelijke politieagenten uit Kuala Lumpur (Maleisie) waren benieuwd naar onze ervaringen in hun land.
En een klein meisje uit Londen was eerst heel verlegen, maar sloot uiteindelijk toch vriendschap.

20150408_Mandy_1955

een klein meisje uit Londen… a little girl from London

The benches are made for talking 🙂
So I met a man from Iran, visiting his family in the Netherlands. He said he always is afraid to tell he is from Iran because he thinks people will decline him. As a human being, are you like your government or are there other things humans connect?
A group of female police officers from Kuala Lumpur ( Malaysia) wondered how we liked their country.
And a little girl from London was at first very shy, but became friends.

20150408_Mandy_1985

En ook al heb je geen hele gesprekken… zomaar kijken naar al die mensen is ook prachtig..: wat is dat voor grote groep keurig geklede mannen met naambadges.. ja, inderdaad, mormonen.En Mandy was een meester in het identificeren van mensen uit AziĂ«: Taiwan, Hong Kong, China, Korea, Japan…. En we horen uiteraard ook veel Duits.20150408_Mandy_1941

And even you don’t have conversations… just watching all those people is beautiful too…
What kind of group would that be, so neat dressed and with name-badges… yes, indeed, Mormons. And Mandy proofed to be a master in recognizing people from Asia: Taiwan, Hong Kong, China, Korea, Japan. And of course, there were a lot of German people too.

20150408_Mandy_2003

Mandy als van Gogh

Het thema van dit jaar is Vincent van Gogh
This years theme is Vincent van Gogh
20150408_Mandy_1925

En tot slot ..een tulp… want daar gaat het toch eigenlijk om…:)
And finally…a tulip… for that’s what it is all about…:)

Kijk verder op de Keukenhof:
Visit Keukenhof (also in English)

 

Creativiteit technologie en modder ….. Creativity technology and mud

20140904_Delft_1458

Chengji’s boot/ boat

In september hebben we een poosje op twee prachtige jongens gepast: Chengji en Xingqi, 11 en 6 jaar oud.
Chengji is al een hele techneut. Hij heeft zelf een radiografisch bestuurbaar bootje gemaakt. Dat moest natuurlijk gedemonstreerd worden. In de sloot vlakbij huis.

20140904_Delft_1464

Xingqi en het bootje van Chengji/ Xinqgi with Chengji’s boat

In september we took care of two wonderful boys for a while, Chengji and Xingqi, 11 and 6 years of age. Chengji is already quite a techie. He made himself a radio-controlled boat.And of course, he wanted to show it in the ditch near his house.

20140904_Delft_1479Toen we daar waren ontdekten ze een ander soort creativiteit.
Modder, bloemetjes, dingen die je ter plekke kunt vinden.
Samen maakten ze een grappig gezicht.

20140904_Delft_1487Being there they discovered another way of creativity.
Mud, flowers, things you can find on the place.
Together they made a funny face!

20140904_Delft_1481

Twee manieren van creativiteit.
Wat vind je het mooist…
Of misschien hoef je wel niet te kiezen…

Two ways of creativity…
what do you like most?
Or..maybe… you don’t have to choose….

20140904_Delft_1485

P.S. de foto’s zijn gemaakt met mijn nieuwe camera, de Fujifilm x t 1
the pictures are taken with my new camera, the Fujifilm x t 1

Monument van de vreedzame revolutie in Plauen / Memorial of the peaceful revolution in Plauen

In deze tijd waarin we herdenken dat de Muur 25 jaar geleden is gevallen laat ik ook iets zien van wat er aan die val voorafging.
In this time of remembrance of the Fall of the Wall I wil show you something of what happened before the Fall.

20140616_Duitsland_1217

Op 7 oktober 1989 werd het 40jarig bestaan van de DDR gevierd.Gorbatsjov, de toenmalige leider van de Sowjetunie, pleitte bij de DDR-regering voor hervormingen.
’s Middags om 3 uur vond in Plauen, Saksen, een grote demonstratie plaats. 20.00 mensen namen er aan deel, een kwart van de bevolking van Plauen. Leuzen waren : Wir brauchen Reformen; Freiheit; Freie Wahlen; Gorbi; Wir bleiben hier. (wij hebben hervormingen nodig;Vrijheid; vrije verkiezingen; Gorbi; wij blijven hier.)

On october 7, 1989, the GDR celebrated its 40th anniversary. Gorbachev, the leader of the Sovjetunion, asked the government to reform the system.
At 3 p.m. a large demonstration took place in Plauen, Saxony. 20,000 people were participating, a quarter of Plauen’s population.A few slogans: Wir brauchen Reformen; Freiheit; Freie Wahlen; Gorbi; Wir bleiben hier.(we need reform; freedom; free elections;Gorbi; we stay here)

Een monument in Plauen herinnert aan deze gebeurtenis: een kaars met een bronzen mantel, gemaakt door Peter Luban.
A memorial in Plauen tells about it: a candle with a bronze cover, made by Peter Luban.

20140616_Duitsland_1216

Over de symboliek:
Kaarsen zijn het symbool van deze bewogen en onzekere tijd. Mensen zetten kaarsen voor het raam om te laten zien: we zijn met velen.Het licht van de hoop wordt beschermd door bronzen segmenten. Hoop werd werkelijkheid. Muren werden met vreedzame middelen geslecht.

About the symbols:
Candles are the symbol of this moving and uncertain time. People placed candles in their windows to show “we are many”.The light of hope is protected by bronze segments. Hope became reality. Walls were leveled to the ground by peaceful means.

20140616_Duitsland_1218

Het linker deel laat het bedrukkende van de situatie in de DDR zien: indoctrinatie, controle, het gevoel opgesloten te zijn, het gevaar om met het systeem te collaboreren.

The left part shows the oppressive situation in the GDR: indoctrination, control, the feeling to be locked, the risk of collaboration with the system.

20140616_Duitsland_1214

Het rechter deel laat plaatsen zijn met een geestelijke vrijheid: de Markuskerk en het Malzhaus. Het paard is een verwijzing naar Animal Farm van George Orwell. Het is de waarchuwer en stelt de vraag of de geschiedenis zich zou kunnen herhalen.

The right part shows places wich provide a mental freedom:Mark’s church, Malzhaus. The horse is a reference to Animal Farm by George Orwell. The horse is warning and askes wether history might repeat itself.

20140616_Duitsland_1219

Het monument als geheel wil herinneren en op de toekomst wijzen. Wat is onze rol in verleden, heden en toekomst?

The memorial wants to commemorate and to point to the future. What is our role in past, present and future?

meer lezen( in het duits)/ to read more ( in german): http://www.wendedenkmal.de/wende/

Het was lang geleden dat ik aan dit blog heb gewerkt. Een nieuwe camera ( Fujifilm X T 1) en het daardoor moeten leren van nieuwe sofware zorgden daarvoor. Vanaf nu hoop ik weer regelmatig te schrijven!
My last blogpost has been long ago. It took me time to get used to a new camera ( Fujifilm X T 1) and new software. From now on I hope to post regularly again!

Berlijn Berlin varia

De vierde post over Berlijn… deze keer wat verschillende foto’s, een greep uit het vele dat in Berlijn te zien is.

The fourth post about Berlin…. various pictures, a random selection of the many things one can visit in Berlin.

Hackesche Höfe

Hackesche Höfe

De Hackesche Höfe is een complex van acht binnenplaatsen die onderling verbonden zijn. Het Jugendstil-complex is mooi gerestaureerd en heeft leuke winkeltjes en restaurants.

Hackesche Höfe

Hackesche Höfe

The Hackesche Höfe is a courtyard complex in Jugendstil design. There are eight connected courtyards with a lot of nice little shops and restaurants.

Hackesche Markt

Hackesche Markt

Station Hachesche Markt/ Railway station Hackesche Markt.

Fernsehturm en Marienkirche

Fernsehturm en Marienkirche

Bij de Alexanderplatz: de televisietoren (Fernsehturm) en Marienkirche.
Near the Alexanderplatz: television tower and Marienkirche.

Museuminsel

Museuminsel

Op een eiland in de Spree bevinden zich vijf musea. Het eiland is in 1999 door de Unesco tot werelderfgoed verklaard.
Five museums occupy an island in the river Spree. In 1999 the island is added to the Unesco list of World Heritage Sites.

Berliner Dom

Berliner Dom

Ook op het “Museuminsel”: de Berliner Dom.
Also on the museum island: the Berliner Dom.

_DSC2999web

Liggen in de zon…
Lying in the sun….

_DSC3002web

en liggen in de zon…
and lying in the sun….

En er blijft gebouwd worden!
And Berlin is still under construction!

_DSC3082web

De Smart is erg populair in Berlijn
The Smart is very popular in Berlin

_DSC2973web

Maar de S-Bahn is sneller..
But the S-Bahn is faster..

Tot een volgende keer!
Till next time!

Berlijn/ Berlin Bundestag Potsdamer Platz

Bundestag

Bundestag

Wie van moderne architectuur houdt kan in Berlijn zijn hart ophalen. De tweede wereldoorlog en de bouw van de muur hebben veel van het oude Berlijn verwoest.
De afbraak van de muur en het opnieuw hoofdstad worden na de hereniging van oost en west, hebben Berlijn veel gebracht: Nieuwe energie en veel nieuwe gebouwen. En het bouwen gaat nog steeds door.

Everybody who loves modern architecture can enjoy it to his heart’s content in Berlin. World War II and the construction of the Berliner Wall ruined a lot in old Berlin. The fall of the Wall and the fact that Berlijn became again the capital of Germany after the reunification of East and West, brought Berlin a lot. New energy, new buildings. And it still goes on.

Paul-Löbe Haus

Paul-Löbe Haus

Bundestag:
In 1990 werd Berlijn weer hoofdstad van het verenigde Duitsland. De regeringszetel werd van Bonn naar Berlijn verplaatst en dat vroeg om nieuwe gebouwen.Deze hebben gestalte gekregen in de “Band des Bundes”. Deze Band die uit drie gebouwen bestaat – het Paul-Löbe Haus, het Marie-Elisabeth-Luders-Haus en het Kanzleramt – verbindt de vroeger door de muur gedeelde delen van de hoofdstad over de rivier de Spree.

In 1990 Berlin became again capital of the reunitied Germany.This required buildings to serve government needs. They took shape in the “Band des Bundes”. This “Band” is made of three buildings – the Paul-Löbe-Haus, the Marie- Elisabeth-Luders-Haus and the “Kanzleramt” and connects the former by the Wall divided parts of the capital across the River Spree.

Paul-Löbe Haus - in the reflection the Marie-Elisabeth-Luders Haus

Paul-Löbe Haus – in the reflection the Marie-Elisabeth-Luders Haus

Het Paul-Löbe Haus bevindt zich op de westelijke Spree-oever. In zijn ontwerp heeft architect Stephen Braunfels de nadruk gelegd op transparantie en openheid. De parlementariers kijken uit over de stad – en omgekeerd – de burgers kunnen zien wat zich binnen afspeelt.

The Paul-Löbe Haus is situated on the west bank of the river Spree. In his design architect Stephan Braunfels emphasizes transparancy and openness. The members of Parliament look out over the city – and on the other had – the
civilians can look through the building, seeing what’s going on.

Sprung ĂŒber die Spree

Sprung ĂŒber die Spree

Van het Paul-Löbe-Haus naar het Marie-Elisabeth-Luders-Haus op de oostelijke oever loopt een brug. Braunfels noemt die de “Sprung ĂŒber die Spree” – het verbindt letterlijk en symbolisch oost en west.

From the Paul-Löbe-Haus to the Marie-Elisabeth-Luders Haus on the east bank runs a bridge, called the “Leap across the river Spree” by Braunfels. It connects litteraly and symbolic east and west.

Bahnhof Potsdamer Platz

Bahnhof Potsdamer Platz

Potsdamer Platz – the platz to be...
Tijdens de tweede wereldoorlog is de Potsdamer Platz vrijwel geheel met de grond gelijk gemaakt. Na de oorlog werd dit de “grensdriehoek” tussen de Sowjet, Britse en Amerikaanse sector. De bouw van de muur heeft de laatste gebouwen doen verdwijnen. Na de val de muur was de Platz een stedelijke woestijn.

Linkstrasse 2-4 (architect Richard Rogers)

Linkstrasse 2-4 (architect Richard Rogers)

Potsdamer Platz – the platz to be….
In WWII the Potsdamer Platz was almost razed to the ground.After the war it became the “border triangle” between the Soviet, Bristish and American sectors. The construction of the Wall has ruined the last buildings on Potsdamer Platz.
And after the Fall of the Wall it was urban wasteland.

from inside the Sony Center

from inside the Sony Center

Vandaag de dag is de Platz een trendy “place to be”. Architecten uit verschillende landen hebben samengewerkt om een totaal nieuwe Potsdamer Platz op te bouwen. Een plaats om te leven, te werken, te winkelen, je te vermaken. Een van
de meest indrukwekkende gebouwen is het Sony Center, ontworpen door Helmut Jahn en geopend in 2000. Een eldorado voor fotografen!

Sony Center

Sony Center

Nowadays the Platz is a trendy place to be. Architects from many countries worked together to build a new Platz. A Platz to live, to work, to shop, to entertain. One of the most impressive buildings is the Sony Center, designed by Helmut Jahn and opened in 2000. An eldorado for photographers too!

 

Sony Center

Sony Center

 

Berlijn – Berlin: Karl Marx Allee

_DSC3018web

De  Karl Marx Allee is een van de 7 grote boulevards die vanuit het centrum door Berlijn lopen. In de DDR-tijd gold de laan als een voorbeeld van de socialistische architectuur.En dat is het nog steeds!
De oude naam is de Grosse Frankfurter Strasse. In  december 1949 kreeg de straat een nieuwe naam: Stalinallee. In 1961 werd het gedeelte dat het dichtste bij het centrum lag Karl Marx Allee genoemd.

The Karl Marx Allee is one of the 7 long boulevards that are leading out of the center of Berlin.  In the GDR-time it was an example of socialist architecture. And it still is!
The former name is Grosse Frankfurter Strasse. In december 1949 it was renamed in Stalinallee. In 1961 became the part that is near the center the name Karl Marx Allee.

_DSC3004web

Architect Hermann Henselmann ontwierp deze gebouwen met koepels geinspireerd door de Französische en Deutsche Dom op de Gendarmenplatz. De torens vormen tezamen de nieuw Frankfurter Tor ( de oude Frankfurter Tor bestaat niet meer)

Architect Hermann Henselmann designed these buildings with domes inspired by the French and Germand Dom at the Gerdarmenplatz. De towers constitute together the new Frankfurter Tor (the old doesn’t exist anymore).

_DSC3008web

De eerste bebouwing op de Allee was ontworpen door Hans Scharoun. Hij had een “Kollektivplan”om Berlijn helemaal opnieuw vorm te geven. Hij koos voor een gedecentraliseerde stijl, met veel groen. Zo ontwierp hij de “Wohnzelle Friedrichshain” – LaubenganghĂ€user (galerijflats) die in 1949/1950 gebouwd werden. Al snel werden zijn ideeĂ«n verworpen: ze waren te formalistisch, te elitair en westers decadent. De huizen zijn blijven staan, maar moesten verborgen worden achter populieren!

_DSC3010_DxOVPweb

LaubenganghÀuser

The first houses on the Karl Marx Allee were designed by Hans Scharoun. He made a “Kollektivplan” for Berlin: decentralised, a lot of green between the houses. He designed the “LaubenganghĂ€user”( apartments with a gallery), which were built in 1949/1950.
His ideas were rejected: they were too formalistic, too elitist and too western decadent.
The houses could stay, but they were hidden behind popplars.

_DSC3022web

Voor de Karl Marx Allee werd gekozen voor monumentale sowjet-architectuur, het socialistische classisisme ( suikertaart-stijl). De weg moest representatief zijn. De woningen zouden ruimte en luxe bieden aan de arbeiders. Marsen en parades zouden hier plaatsvinden.
The Karl Marx Allee is built in a monumental socialist style, the socialist classicism ( wedding-cake style), with spacious and luxuruous appartments for plain workers.
The Allee was also designed for parades and marches.

_DSC3015web

Op 17 juni 1953 ontstond er op de Allee een grote opstand van arbeiders. Zij staakten tegen de verhoging van arbeidsnormen. De opstand werd al gauw meer politiek en gericht tegen de DDR-regering. Ook verbreidde hij zich naar meer dan 500 plaatsen in de DDR. De schattingen lopen uiteen van 400.000 tot 1,5 miljoen demonstranten.
De opstand werd neergeslagen door het Rode Leger en de Volkspolitie. 55 tot 73 mensen vonden de dood.

On June 17, 1953, the Allee became the focus of worker uprising. It lead to a national uprising against the GDR-government. At more than 500 places in the GDR were demonstrations, 400.000 till 1,5 million people participated. The rebellion was quashed at the Allee by the Soviet Tanks and troops and the GDR-police. 55 till 73 people were killed.

Berlijn…Berlin (1)

 

Hauptbahnhof Berlin

Hauptbahnhof Berlin

Begin maart ben ik vier dagen in Berlijn geweest. Een stad getekend door zijn geschiedenis, maar ook een stad die volop nu leeft! Een ontspannen stad, een groene stad waar tegelijkertijd zoveel te doen is dat je er vele vele malen terug kan komen.
Het waren maar vier dagen, maar teveel om in Ă©Ă©n blogpost te vertellen.

In the beginning of March I was four days in Berlin, Germany. A city chracterized by its history, but also a city that’s very alive now! A relaxed city, a green city and in the mean time there’s so much to see and do that you have to return many times.
I was there only four days, but it is too much to tell in one blogpost.

verdeling van Berlijn na WWII in vier sectoren division of Berlin after WWII in four sectors

verdeling van Berlijn na WWII in vier sectoren
division of Berlin after WWII in four sectors

 

Nu laat ik iets van de Muur zien, die Berlijn zo bepaald heeft in de tweede helft van de vorige eeuw.
In latere posts volgen dan:
* de DDR-architectuur
* zomaar wat impressies van Berlijn
* de moderne architectuur rond de Potsdamer Platz en de Bundestag.

_DSC2941web

In this post I show you something of “The Wall”, that defined Berlin in the second half of the 20th century.
Later on I will show you:
* the architecture of the GDR
* an impression of Berlin today
* the modern architecture of the Potsdamer Platz and the Bundestag.

_DSC2949web

De muur werd in 1961 gebouwd om de leegloop van mensen en goederen uit het oosten naar het westen te stoppen. Het werd een symbool van de Koude Oorlog. Vluchtpogingen hebben meer dan 100 mensen het leven gekost.
Twee leefwerelden ontstonden, die steeds meer van elkaar gescheiden werden.
In 1989/1990 werd de muur gesloopt.

_DSC2945web

The wall was built in 1961 to stop the exodis of people and goods from the East to the West. It became a symbol of the Cold War. Around 100 people lost their lives while escaping.
Two worlds grow, more and more seperated from each other.
In 1989/1990 the wall has been destroyed.

panorama van Asisi

panorama van Asisi

Yadegar Asisi heeft een indrukwekkend panorama gemaakt.
Je staat in een ruimte waar je als het ware naar beide kanten over de muur kunt kijken.

Yadegar Asisi has made an impressive panorama.
You are standing in a place where you quasi can see on both sides of the wall.

panorama van Asisi

panorama van Asisi

 

In 1984 schreef Harrie Jekkers van Klein Orkest een lied dat die leefwerelden schetst:

Klein Orkest – Over De Muur ( click om het lied te horen!) (scroll down for english text!)

Oost-Berlijn, unter den Linden:
Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels.
Waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan.

En iedereen werkt, hamers en sikkels,
Terwijl in parade-pas de wacht wordt gewisseld.
40 Jaar socialisme er is in die tijd veel bereikt…

Maar wat is nou die heilstaat,
Als er muren omheen staan?
Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan?
Ach, wat is nou die heilstaat, zeg mij wat is ie waard,
Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard?

Ref.
En alleen de vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn.
Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten.
Over de muur, over het IJzeren Gordijn,
Omdat ze soms in het westen soms ook in het oosten willen zijn.
Omdat ze soms in het westen soms ook in het oosten willen zijn.

West-Berlijn: de Kurfurstendamm!
Er wandelen mensen langs porno en peepshow.
Waar Mercedes en Cola, nog steeds op een voetstuk staan.

En de neonreclames, die glitterend lokken:
Kom dansen! Kom eten! Kom zuipen! Kom gokken!
Dat is nou 40 jaar vrijheid, er is in die tijd veel bereikt…

Maar wat is nou die vrijheid, zonder huis, zonder baan?
Zoveel Turken in Kreutzberg die amper kunnen bestaan.
Goed… je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur
En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur.

Ref.
En de vogels vliegen van West- naar Oost-Berlijn.
Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten.
Over de muur, over het IJzeren Gordijn,
Omdat ze soms in het oosten soms ook in het westen willen zijn.
Omdat er brood ligt soms bij de Gedachtniskirche, soms op het Alexanderplein!

Over de Muur: Klein Orkest – click to hear the song ..in dutch –

here is the english text:

East Berlin, Unter den Linden
People walking by flags and banners
Where Lenin and Marx 
still stand on a pedestal
And everyone works, hammers 
and sickles
As the guards are 
changing in parade step
Forty years of socialism, and much has been achieved

But what does utopia mean with walls surrounding it
If you’re afraid and have to say things cautiously

Oh, what is utopia, tell me: what is it worth?
When someone different is declared mad

And only the birds fly from East to West Berlin
Don’t be whistled back, nor shot down
Over the wall, over the Iron Curtain
Because sometimes they like to be in the West, and sometimes in the East

West Berlin, the KurfĂŒrstendamm
People walking by porn- and peepshows

Where Mercedes and Cola still stand on a pedestal

And the neon ads, they’re glittering and luring
Come dance, come eat, come drink, come gamble!
Forty years of freedom, and much has been achieved

But what does freedom mean, without a home, without a job?
So many Turks in Kreuzberg who can hardly survive
Okay, you can demonstrate, but with your back against the wall
And only if you have money, can you be free

The birds fly from West to East Berlin
Don’t get whistled back, neither shot down
Over the wall, over the Iron Curtain
Because sometimes they like to be in the East, and sometimes in the West

Because there is bread lying sometimes near the GedÀchtniskirche
And sometimes at the Alexanderplatz

BeeldSpraak Imagery

50 BeeldSpraak

Het is al weer even geleden dat ik een blog post schreef. Een van de belangrijkste redenen: ik was met iets anders bezig…..
Een paar maanden geleden vroeg de parochie in Apeldoorn of ik voor hun nieuwe website een rubriek wou verzorgen, samen met Kees Pannekoek.
Wie Kees is, is te lezen op zijn website: www.keespannekoek.nl

It is quite a while ago that I wrote a post for this blog. One of the reasons: I was busy with something else…..

A few months ago the parish in Apeldoorn asked me to make a column for its new website, together with Kees Pannekoek. Who’s Kees? You can read it here: www.keespannekoek.nl

Elke week een foto van mij, met een tekst van Kees.

Kees en ik zijn er de afgelopen tijd druk mee geweest: foto’s uitzoeken, teksten schrijven, bijschaven, foto’s maken van beelden in ons hoofd……
We hebben er nu al meer dan 50. En we gaan nog door…

Every week a photo I took, and a text Kees wrote.
Kees and I have been busy…. : selecting photos, writing texts, polishing, take pictures of things living in our heads…
We already have more than 50. And we still go on…

19 BeeldSpraak

Sinds begin maart is de website van de parochie (voorlopig) klaar en kan ik ook hier iets laten zien van ons werk.

De toelichting op de site:

Op deze vernieuwde website verzorgen ‘Beeld’ en ‘Spraak’ een wekelijkse meditatie. Achter deze bijdrage gaan fotografe Edith Klinkhamer en tekstschrijver Kees Pannekoek schuil. Edith heeft als fotografe een scherp oog voor het dubbelzinnige van het alledaagse. Kees heeft zichzelf de verplichting opgelegd om beknopt, dat wil zeggen met 24 woorden, deze diepere laag uit het beeld op te diepen. BeeldSpraak geeft te denken.

At the beginning of March the website was (provisional) ready. Now I can show something of our work here. The introduction on the site :

On this renewed website ‘Image’ and ‘Language’ make a weekly meditation. Behind this contribution are hiding photographer Edith Klinkhamer and text-writer Kees Pannekoek. Edith has as a photographer a sharp eye for the ambiguity of the everyday things of life. Kees commited himself briefly, in 24 words, to explore the deeper level of the image. “BeeldSpraak” lets you think….

61 BeeldSpraak

I didn’t translate Kees’ texts in english… it is a bit tricky:) but you might use Google translate….

De website van de Emmausparochie is te vinden op:

The website of the Emmausparish:

http://www.emmaus-apeldoorn.nl/

Kerstmis Christmas Weihnachten 2013

Zalig Kerstmis!   Merry Christmas!   Frohe Weihnachten!

_DSC2846web

DĂŒsseldorf Weihnachtsmarkt

mini-stadhuis Gouda Parkhof Swalmen

mini-stadhuis Gouda
Parkhof Swalmen

mini townhall Gouda in Parkhof Swalmen

typically dutch! Parkhof Swalmen

typically dutch! Parkhof Swalmen

typisch niederlÀndisch:)

Parkhof Swalmen

Parkhof Swalmen

Parkhof Swalmen

DĂŒsseldorf Weihnachtsmarkt

DĂŒsseldorf Weihnachtsmarkt

DĂŒsseldorf

DĂŒsseldorf Weihnachtsmarkt

DĂŒsseldorf Weihnachtsmarkt

DĂŒsseldorf

DĂŒsseldorf Weihnachtsmarkt

DĂŒsseldorf Weihnachtsmarkt

DĂŒsseldorf kerststal Marktplatz

DĂŒsseldorf Weihnachtsmarkt

DĂŒsseldorf Weihnachtsmarkt

DĂŒsseldorf Kerststal Marktplatz

alle goeds in 2014!  all the best in 2014!   alles Gute in 2014!