Wenzhou: een gewone Chinese stad Just a normal Chinese city

DSC_1281

Seeing such a big city as Wenzhou completely is impossible. We concentrate on the quarter we live in and the center with the park and playground.
Houses for millions of people : there are low apartment buildings like the one D’s parents live in. But also very large and high buildings, skyscrapers. How would you feel living in such a building?

Wenzhou als geheel bekijken is onmogelijk. We concentreren ons op de wijk waarin we verblijven en op het centrum met zijn parken en speelplaatsen.
Huizen voor miljoenen mensen: er zijn lage flats zoals waar D’s ouders wonen. Maar ook heel grote en hoge gebouwen, wolkenkrabbers. Hoe zou het zijn om daarin te wonen?

DSC_1283

Sometimes the contrast is huge. And that fascinates me.
Luckely not all the old buidlings are demolished.

20070221_naamloos_1269-bewerkt

Soms is het contrast enorm. En dat fascineert me.
Gelukkig zijn niet alle oude gebouwen vernietigd.

IMG_1069

Contrasts also on the street. So many cars, buses, scooters, bicycles. And of course, sometimes there’s an accident.
The old trishaw is riding still in Wenzhou. A nice way to go to a restaurant.

IMG_1071

Contrasten ook op straat. Zo veel auto’s, bussen, scooters en fietsen. En natuurlijk gebeurt er dan wel eens een ongeluk.
Ook de oude fietstaxi rijdt nog in Wenzhou. Een leuke manier om naar een restaurant te gaan.

DSC_1276

In the park near our house balloons are sold. And….kites. With the mascotte of the Olympic Games which will be held in Beijing in 2008. (Our trip was in 2007)

DSC_1277
In het park bij ons huis worden ballonnen verkocht.
En….vliegers. Met de mascotte van de Olympische Spelen die in 2008 in Beijing zullen worden gehouden (onze reis was in 2007)

IMG_1077_bewerkt-1 - kopie

A visit: YiYi ( 7) plays Chinese harp.
Op bezoek: YiYi (7) speelt Chinese harp.

DSC_1264

A park in central Wenzhou; dancing!
Dansen in een park in het centrum van Wenzhou.

DSC_1257in the same park / in het zelfde park
DSC_1260

 

DSC_1262

But also this….
Maar ook dit….
DSC_1267and this… en dit……

IMG_1126

Children are always and everywhere the same… curious
Kinderen zijn overal en altijd hetzelfde… niieuwsgierig

Here our unique and unforgettable trip ends. I went back to the Netherlands, with Ran, Dongsheng and Chengji. Jan went on to Malaysia to visit his former colleagues and friend.
Hier eindigt onze unieke en onvergetelijke reis. Ik ging terug naar Nederland, samen met Ran, Dongsheng en Chengji. Jan ging verder naar Maleisië om zijn oude collega’s en vrienden te bezoeken.

 

 

Wenzhou and Aojiang (Zhejiang)

 

Wenzhou

Wenzhou

Wenzhou, een stad met 9 miljoen inwoners, meer dan half Nederland…
Geen toeristen. Het is een handels- en haven stad. Veel Chinezen in Nederland, maar ook in andere landen van de EU, komen uit Wenzhou of omgeving.
Volgens Wikipedia hebben de mensen in Wenzhou meer handelsgeest en zaken instinct dan elders in China.De stad had ook als eerste een markteconomie en heeft de meest ontwikkelde privé-sector.
Wenzhou, a town with 9 million inhabitants, more than half the population of the Netherlands. No Tourists. It is a port and trade city. A lot of Chinese in the Netherlands, but also in other parts of the EU, are in origin from Wenzhou and surroundings.
Wikipedia: the people of Wenzhou are equipped with business sense and a commercial culture more dominant than anywhere else in China. Wenzhou has two economic characteristics: it was the first to launch a market economy, and it has the most active and developed private economy in China.

20070214_China_0951

Ook Dongsheng komt uit Whenzou. Chengji, de (nu oudste) zoon van Dongsheng en Ran, heeft een half jaar doorgebracht bij zijn grootouders. Wij gaan hem ophalen. Het lijkt of er geen tijd tussen heeftgezeten. Het is meteen weer vertrouwd.

Dongsheng's parents appartment

Dongsheng’s parents apartment

Dongheng comes from Wenzhou too. Chengji, Ran and Donsheng’s (now eldest) son has stayed with his grandparents for half a year. We are going to pick him up. When we see each other, It seems like yesterday.

20070215_China_1168

Verborgen tussen de flats liggen speelplaatsjes. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Deze crosstrainer wordt gebruikt door een mevrouw van 90 jaar.
Hidden between the apartment buildings are play fields. For children, but also for adults. This epileptical is used by a 90-year old lady.

New Year

New Year

Het is Chinees Nieuwjaar – het Lentefeest. Dat betekent vooral veel uit eten gaan: met de familie van Dongsheng’s vader, met de familie van Dongsheng’s moeder, met de familie van Ran’s moeder….
It is Chinese New Year – Spring festival. Most of all it means going out for dinner in a restaurant : with Dongsheng’s father’s family, with Dongsheng’s mother’s family, with Ran’s mother’s family…..

oudste generatie - oldest generation

oudste generatie – oldest generation

We maken deel uit van de familie en we horen bij de oudste generatie. Per generatie worden er foto’s gemaakt.
We are part of the family and we belong to the oldest generation. From each generation a picture is taken.

in Aojiang

in Aojiang

We verblijven een paar dagen in Aojiang, bij Ran’s moeder. Aojiang, niet ver van Wenzhou, heeft 200.000 inwoners, maar wordt nog steeds beschouwd als platteland. Het heeft ook een totaal andere sfeer. Omdat de afstanden kleiner zijn, is de fietstaxi een gebruikelijk vervoermiddel.

20070219_China_1233We are staying in Aojiang for a few days, in the house of Ran’s mother. Aojiang, not far away from Wenzhou, has 200.000 inhabitants, but is still considered countryside. It has a completely different atmosphere. And because distances are small, the trishaw is a common way of transport.

20070219_China_1235

 

20070218_China_1214

We gaan een dagje uit, de bergen in. Het regent en het is heiig.
Hier, op het platteland,  zijn echt kleine dorpen.
We are going out for a day, into the mountains. It is raining and it is hazy. Here, in the countryside, are really small villages.

20070218_China_1226De nevel geeft een mystiek sfeertje aan deze tempel.
The haze gives a mystical atmosphere to this temple.

20070218_China_1043De weg is te smal.
The road is too narrow.

Aojiang in the kitchen

Aojiang in the kitchen

Weer thuis in Aojiang !
Back home in Aojiang !

20070219_China_1063

Ook het huis is heel anders dan in Wenzhou: 5 verdiepingen, met op elke verdieping een kamer.
The house is different from Wenzhou too:  5 storeys with one room on each floor.

Volgende keer gaan we weer terug naar Wenzhou voor een impressie van de stad.

Next time we will go back to Wenzhou to get an impression of the town.

China: Kunming (2007)

Kunming

Kunming

We zijn in Kunming, de hoofdstad van Yunnan. Een stad met (nu) 6,6 miljoen inwoners, waarvan er 4,5 miljoen direct in de stad wonen.
We are in Kunming, the capital city of Yunnan.  Kunming has a population of 6,626,000 with an urban population of 4,575,000.

20070212_China_1128

Kunming ligt op 1890 meter hoogte. Er is daarom weinig smog. Het heeft een van de mildste klimaten van China en wordt ook de Lentestad genoemd. Het hele jaar door bloeien er bomen en struiken.

Kunming is situated at an elevation of 1,890 metres (6,200 ft). It has one of the mildes climates of China. Kunming is known as the “City of Eternal Spring”. The city is covered with blossoms and lush vegetation all-year round.

mah-jongg

mah-jongg

Ook nu is het heerlijk weer en we zoeken een park op.
We zijn niet de enige! In dit park vinden we vooral ouderen. Ze zitten zomaar wat in de zon, slapen, spelen Mahjongg of Chinees schaak. Of ze maken muziek.
Een levendige bedoening!
Kun je nu zomaar gaan fotograferen? Ik vraag het hen. En ze zijn enthousiast. Een digitale camera zoals ik heb kennen ze nog niet (het is 2007 en het is een spiegelreflex) en ze vinden het leuk om de foto’s zelf te kunnen zien.
Ze bieden me thee aan en vragen of ik meedoe met Mahjongg spelen (wat ik toch maar niet doe). Het is echt gezellig.

Chinese chess

Chinese chess

The weather is indeed beautiful and we’re going into a park. We’re not the only ones! The park is filled with elderly people. Some are just sitting in sun or shadow, taking a nap. Others are playing, Mahjongg or Chinese chess. Or they are making music! Very lively.
Could I take pictures? I ask them. They are enthusiastic. Most of them have never seen a digital camera like I have (it is 2007 and it is a DSLR) and they love to see the pictures.
They offer me tea and ask if I would join them in playing Mah-jongg (I didn’t).
It is really “gezellig” (a Dutch word you can’t translate – it is something like cozy, sociable…)

20070212_China_1137

20070212_China_1139

De volgende dag ontdekken we andere parken. Het Daguan Park is gelegen rond een groot meer.  Ik ben in het hotel achtergebleven met wat koorts. De foto’s van het park zijn van Jan.

Daguan Park

Daguan Park

The next day we visit another park. The Daguan Park is situated around a large lake. I’ve stayed in the hotel because I had a bit fever. Jan took these photos.

Year of the pig

Year of the pig

Het is vlak voor het begin van het nieuwe jaar: het jaar van het varken (2007)

New Year is coming soon: the year of the pig (2007)

Daguan Park

Daguan Park

De bloemenzee ziet er erg Nederlands uit. Maar: Kunming is een centrum van bloementeelt. HET centrum in Azië. Nederlandse deskundigen hebben technology naar Kunming gebracht. En natuurlijk is er veel samenwerking en zijn er Nederlandse bedrijven in Kunming gevestigd. Er is ook elk jaar een “Keukenhof”: Kunming International Flower Exhibition

The abundance of flowers looks very Dutch 🙂 But: Kunming is the center of floriculture. It is THE center in Asia. Dutch experts have brought the technology to Kunming. And of course there is a lot of cooperation and Dutch companies are settled in the region.
Every year a flower exhibition is held – like “Keukenhof”: Kunming International Flower Exhibition.

Daguan Park

Daguan Park

’s Avonds gaat ons vliegtuig naar Zhejiang. Door de nieuwjaarsdrukte hebben we geen tickets kunnen krijgen naar Wenzhou. We vliegen naar Hangzhou en zullen daar opgehaald worden. Maar eerst hebben we op het vliegveld nog een leuke ontmoeting. Een chinees junioren voetbal elftal. Met KNVB shirtjes aan. Jong Oranje loopt hier dus rond 🙂

In the night we will fly to Zhejiang. In these days before New Year many people are travelling. So we couldn’t get tickets to Wenzhou. We can fly to Hangzhou and there we will get picked up. But before that we have a nice encounter at the airport: a Chinese junior soccer team. With KNVB (Dutch football association) shirts! Young Orange is here 🙂

20070213_China_1145

Volgende keer de reis naar Wenzhou. We zijn dan niet langer toerist maar gaan onder in  een “gewone” miljoenenstad en maken deel uit van een Chinese familie.

Next time our trip to Wenzhou. We will not be tourists anymore. We will immerse in a “normal” city with millions of inhabitants and we will be a part of a Chinese family.

China: Tijgersprong kloof en Erhai meer/ Tiger Leap Gorge and Lake Erhai (2007)

Hutiao Xia

Hutiao Xia

De Tijgersprong kloof (Hutiao Xia) ligt zo’n 60 km buiten Lijang. Door de kloof stroomt de rivier Jinsha Jiang, die water naar de Jangtze brengt.

The Tiger Leap Gorge (Hutiao Xia) is situated about 60 kilometers (37 mi) from Lijang. The river Jinsha Jiang runs through the canyon and is a primary tributary of the upper Yangtze River

20070209_China_1078Het is een van de diepste kloven vande wereld. Van de hoogste berg (Jade Dragon Snow mountain) tot aan de dalbodem is het 3900 m.

20070209_China_1083It is one of the world’s deepest canyons. From the highest mountain, the Jade Dragon Snow mountain till the bottom of the valley it is 3900 meters / 13000 feet.

20070209_China_1064

De overheid heeft een mooie verharde weg gemaakt. Hij is gemakkelijk begaanbaar, maar niet zonder gevaar. Elke paar honderd meter zit er een man in een soort uniform en met een megafoon. Ze zijn vriendelijk totdat je te ver naar links komt…. je moet in rijtjes achter elkaar lopen, zo ver mogelijk naar de rechterkant!

20070209_China_1057

The government made a nice paved road. It is easy to go, but not without danger. There can be rock slides. Every few hundred meters there is a guy in a kind of uniform, with a megaphone. They are very friendly till you walk to far to the left…. you have to walk in rows, as close as possible to the right side!

20070209_China_1065

Dali

20070211_China_1102

Vlak bij Dali, ook in de provincie Yunnan, ligt het Erhai meer, 250 km²,waarin verschillende eilanden liggen. Vanaf het meer heb je een schitterend uitzicht op de Jade Dragon Snow mountain (5,600 meter).
Near Dali, also in the province of Yunnan, is Lake Erhai, 250 km² (97 square mile). Lake Erhai has several islands. From the lake we have a great view on the Jade Dragon Snow mountain (5,600 meters – 18,360 feet).

20070211_China_1115

We varen naar twee eilandjes.
Eerst naar het eilandje met de Xia Putao tempel, een boeddhistische tempel.

Ran, Dongsheng and a Bai woman

Ran, Dongsheng and a Bai woman

We make a boat trip and visit two islands.
The first has a Buddhist temple, Xia Patao temple.

20070211_China_1113

We zijn geboeid door Kwan Yin, de godin van de barmhartigheid. Zij lijkt op alle vrouwelijke goden/ verlossers, ook op Maria. We branden wierook stokjes voor haar.
We are fascinated by Kwan Yin, the godess of mercy. She is like all female gods and saviours, like Maria too.We burn some incense for her.

20070211_China_0873

Het volgende eiland is Jinsuo Dao. Daar is een vissersdorp waar de Bai leven, een ethnische minderheid.

Bai people

Bai people

The next island, Jinsuo Dao,has a fishermans village. The people who live here are the Bai, another ethnic minority.

20070211_China_1123

Volgende keer gaan we naar Kunming, de hoofdstad van Yunnan.
Next time we will visit Kunming, the capital of Yunnan.

China…

Het is al weer bijna een jaar geleden dat ik mijn laatste blogpost schreef.
Het kwam er gewoon niet van.
Maar intussen werd dit blog wel bezocht.
Vooral door postcrossers van over de hele wereld.
Vaak schreven ze iets over mijn blog op de kaart die ze me toestuurden: Ga door…
Ja, ik ga door….
Vooral met het oog op postcrossers laat ik de komende tijd iets zien van mijn reizen.

20070208_China_1009

on the market

My last blog post was almost a year ago. No special things, I just didn’t write…
But in the mean time a lot of people visited my blog. Many postcrossers from all over the world. Often they write on the postcard they sent me: Keep on writing….
Yes, I will 🙂
Thinking of postcrossing and foreign countries, in the coming weeks I’ll show you something of my travels.20070210_China_1089

Lijiang

In 2007 zijn we drie weken in China geweest.
Met zijn vieren: Jan en ik, Ran en Donsheng. Chengji, de toen driejarige zoon van Ran en Dongsheng was een hele tijd bij zijn nainai, zijn oma, in China geweest.
Wij gingen hem ophalen in Wenzhou, in de provincie Zhejiang, aan de oostkust.
Maar eerst waren we een week echt toerist:
in de provincie Yunnan, in het zuidwesten van China.

20070208_China_1033

our guesthouse in Lijiang

In 2007 we visited China during three weeks.
The four of us: Jan and I, Ran and Dongsheng. Chengji, Ran and Dongsheng’s son, three years of age in that time, had been staying with his nainai, his grandmother in China, for several months. We were going to pick him up in Wenzhou, province of Zhejiang, on the east coast.
In the first week we were really tourists:
in the province of Yunnan, in the southwest of China.

20070208_China_1026

in our guesthouse: playing Mahjongg

Onze eerste verblijfplaats was Lijiang, een oude stad, Unesco wereld erfgoed.
We verbleven in een guesthouse, een origineel oud Naxi huis. Geen verwarming, geen stromend water, een beetje koud ’s nachts. Maar ja, het huis is wel mooi….

20070209_China_0819

in our guesthouse: water bottles

Our first stay was in Lijiang, an old town, as a whole an UNESCO World Heritage Site.
We stayed in a guesthouse, an original old Naxi house. No heating, no running water, a little bit cold at night. Nevertheless…the house is beautiful.

20070208_China_1012

Naxi woman

De inwoners van Lijiang zijn grotendeels Naxi, een volk dat van Tibetaanse nomaden afstamt en dat één van de 56 ethnische groepen is die officieel door de Volksrepubliek China erkend worden. Ze hebben een matriarchale cultuur. De vrouwen zijn zelfstandig en zelfbewust.

20070208_China_1013

Naxi woman sells vegetables

The inhabitants of Lijiang are the Nakhi, an ethnic group descending from Tibetan nomads. They are one of the 56 ethnic  groups officially recognized by the People’s Republic of China.
Their culture is matriarchal; the women are independent and self-assured.

20070210_China_1092

lessons

Kinderen die les krijgen: karakters oefenen.
Children learning to write chinese characters.

 

20070208_China_1022

New Year is coming!

Het was februari: Nieuwjaar stond voor de deur!

It was february!!! New Year was coming..

Volgende week: door de Tijgerkloof

Next week : through the Tiger Leaping Gorge