Ideeën gevraagd….. Ideas required!

De afgelopen tijd heb ik verschillende keren aandacht besteed aan het Deventer Ziekenhuis.

een beeld van de Rielerenk, de enk waarop het ziekenhuis is gebouwd

beelden van de architectuur aan de buitenkant

beelden van de architectuur binnen, voornamelijk in de wachtruimten bij de poliklinieken

A.s. donderdag ga ik weer fotograferen in het ziekenhuis.  Wat zou jij willen zien in mijn volgende blog?

 

Nog een vraag, los daarvan:

Bij het maken van mijn blog  speelden  op de achtergrond ideeën en vragen als:

Is er een relatie tussen de kwaliteit  van de zorg en de vormgeving van een gebouw?

Hoe draagt de vormgeving  bij aan humanisering van de gezondheidszorg?

Helpt een omgeving in het omgaan met pijn, lijden, dood?

Ik realiseer me dat het “grote” vragen zijn, ingegeven door mijn achtergrond als theoloog/ geestelijk verzorger.  In de afgelopen jaren zijn het ook vragen geworden die ik me als patiënt stelde. Weer een ander perspectief!

Ik zou het fijn vinden om reacties/ervaringen te horen op de vragen. Gewoon je idee, ervaring als patiënt , als bezoeker of als medewerker.. …  en ik realiseer me dat niet iedereen theoloog is 🙂 

Reacties kun je kwijt onder deze tekst. Je kunt me ook via de contactpagina een reactie sturen. Die reactie komt direct in mijn mailbox en is niet te zien voor anderen.

Alvast bedankt!

Edith

In the past months  I made several blogposts about the Deventer Hospital:

About the Rielerenk: the surroundings
About the architecture from outside
About the architecture inside,  mainly focused on the waitingrooms at the outpatients units

Next Thursday I will be photographing again in the hospital. What would you like to see in my next blog?

Another question, apart from that:

On the background of these posts were ideas and questions:

Is there a relationship between the quality of care and the environment?

How does the environment contribute to humanization of health care?

Does an evironment help in coping with pain, suffering and death?

I realize these are “big”questions, dictated by my background as a theologian/ health chaplain. In the past years they became also questions for me as a patient. A different perspective!

I would be happy to read about your ideas, experiences.. Just your experience as a patient, a visitor or a health care worker…  And I realize not everybody is a theologian:)

You can comment under this post. If you want you can send me an email at the contact page. This email will come directly in my inbox and can’t be read by others.

Thanks in advance!

Edith

Advertenties