Stoepen… een weekend Miksang Pavements.. a weekend Miksang in Zandvoort

Zandvoort – een weekend in oktober: regen, wind, maar toch ook af en toe zon en droog. Een vervolgweekend Miksang met als titel: contact maken – het ontdekken van DAT.
Kijken, zien, met een open geest. Om zo verbinding te leggen met wat je ziet.

Zandvoort – a weekend in october: rain, wind, from time to time some sun and dry weather. A second weekend Miksang.
The theme is making contact, discovering THAT.
Looking, seeing with an open mind. To get in touch with what you see.

De eerste dag fotograferen we stoepen. Aldoor naar beneden kijken is niet de meest gewone manier om door een dorp te lopen.

The first day we’re photographing pavements.
Looking downwards isn’t the most common way to walk through a village:)

Maar wat is er veel te zien! Kleuren, patronen, steeds wisselend. Allemaal stoepen….

But there’s a lot to see: colors, patterns, in an endless variety. But there all pavements….

De eerste dag: stoepen
De tweede dag: zand….
De derde dag:…

Voor wie meer wil zien dan stoepen: set Miksang 2 op Flickr

the first day: pavements
the second day: sand…
the third day:…

If you want to see more than pavements: set Miksang 2 on Flickr

Over het eerste Miksang- weekend

About the first Miksang weekend

Een frisse blik in Zandvoort : een weekend Miksang / Seeing fresh in Zandvoort: a weekend Miksang

kleur- color

Fotografie is voor mij vooral zien.
Een nieuwe manier van kijken.
Onbevangen de wereld om me heen op me af laten komen
met aandacht voor de dingen zoals ze zijn,
kleuren, vormen, patronen.
Onbevangen – en tegelijkertijd kan ik niet anders dan mijn wereld laten zien.
Wat ik zie, wat me raakt, wat me boeit.
Een foto is ook een reflectie van mezelf!

Above all photography for me is seeing.
A new way of looking.
With an open mind to the world around me.
Paying attention to things as they are.
Open-minded, and at the same time I can only show you my world:
what I see, what moves me, what fascinates me.
A photo is a reflection of myself!

kleur – color

Deze woorden schreef ik in augustus 2011, toen ik dit blog begon.
Wie mij kent zal niet verbaasd zijn dat ik daarbij de verbinding maak met meditatie.
Fotograferen is een vorm van mediteren.

These words I wrote in August 2011, when I started this blog.
People who know me will not be surprised I make a connection to meditation.
Photography is a form of meditation.

kleur – color

Het afgelopen jaar ontdekte ik dat er contemplatieve fotografie bestaat: Miksang, dat in het Tibetaans “goed oog” betekent.
En dat er cursussen Miksang gegeven worden. Tijd om me in te schrijven voor een introductieweekend!

In the past year I found out that there’s something like contemplative photography: Miksang, a Tibetan word that translates as “good eye”. And I read about Miksang classes: time to sign up for an introduction weekend!

kleur – color

Zandvoort, het weekend van Pinksteren. Zon, wind, zee, strand en Miksang.
We zijn met zijn negenen. Een boeiende groep.
Helen neemt ons mee in de Miksang – principes.
Een open geest, zonder benoemen,oordelen, associaties.
We doen oefeningen, op een pleintje in de zon.
We gaan met de camera Zandvoort in.

De eerste dag staat “kleur”centraal.
Ga op weg en laat je stoppen door iets wat je ziet.
En dan niet meteen je toestel pakken en afdrukken.
Eerst kijken: wat heeft je gestopt? Wat hoort daarbij en wat niet?
Dan je camera pakken en afdrukken.

’s Middags bekijken en bespreken we elkaars foto’s.
Het is nog niet zo eenvoudig. Vooral het heel precies kijken. Op mijn foto’s is nog al eens wat te zien wat er eigenlijk niet bij hoort….
’s Avonds maak ik nog een wandeling door Zandvoort. Zonder camera. En ik zie kleur en kleur en kleur….

kleur – color

Zandvoort, the Pentecost weekend. Sun, wind, sea, beach and Miksang.
We are nine of us. A fascinating group.
Helen guides us through the Miksang principles.
An open mind, without concepts, labels and associations.
We practice, on a little square, in the sun.
We take our camera’s and go into Zandvoort.

The first day the theme is color.
Go and let you be stopped by something you see.
Don’t take your camera directly.
Look further: what stopped you? What’s included and what’s not?
Raise your camera and release the shutter.

In the afternoon we look at each other’s photo’s and discuss them.
It isn’t that easy… I made several photos with too much on it, things that are not included..
In the evening I make a little walk through Zandvoort.
Without camera.
And I see color, and color, and color….

patroon – pattern

Dag twee: patronen

patroon – pattern

The second day: patterns.

patroon – pattern

Dag drie: textuur.
Het wordt gemakkelijker. Je hoeft er niet naar te zoeken. Zelfs als ik het even niet kan laten om wat anders te doen – een aantal architectuurfoto’s maken van de nieuwe bibliotheek – komt de textuur als vanzelf op me af.

textuur – texture

The third day: texture….

It’s getting easier. You don’t have to look for texture…Even when I can’t resist the temptation to do “something else” – taking architectural pics of the new library- texture is coming to me..

textuur – texture

Miksang gaat niet over mooie foto’s maken.
Het gaat om weergeven wat je werkelijk ziet.
En wat kan er mooier zijn dan dat?

Miksang is not about taking beautiful photos.
It’s about expressing what you really see.
Isn’t there anything that can be more beautiful?

Meer foto’s op Flickr/ More photos on Flickr

Meer lezen over Miksang/ Read more about Miksang:
Miksang, de nederlandse website van Helen Vink ( also in English)
Miksang, the American website