November

All really good things never die... on the former graveyard of GGNet

November is de maand van Allerheiligen en Allerzielen.
We gedenken wie ons zijn voorgegaan.

November is the month of All Saints and All Souls.
We remember all who lived before us.

Ze horen er nog bij, we zijn één gemeenschap.
They belong still to us, we’re one community.

In EE( Friesland) people are buried in th e center of the village

De mensen van voor bij
we
noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan ‘t einde van het jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

EE (Friesland)

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Hanna Lam ( 1928-1988)

Scotland Kelso Abbye

Those of beyond
we name them here together
Those of beyond
we call them by their names
As a butterfly  they  enter
in words and meanings
And so we’re together at the end of the year.

Those of beyond
They share our lives forever
Those of beyond
are interwoven with our lives
in love, in tales
we like to tell again
in flower flagrances, in a song
born out of sorrow.

Graveyard Apeldoorn St Teresa's

Those of beyond
they’re not forgotten
Those of beyond
are in a different knowing
in God they can live
Where no one’s hurt
Those of beyond
are in the LIGHT
they’re free.
( Original Dutch text by Hanna Lam- personal translation  by Edith Klinkhamer)

Graves of two young men died in Afghanistan

Advertenties

Omgaan met het verleden/ Dealing with the past

Atrium Politieacademie

For English , please scroll down.

Je kunt op verschillende manieren met het verleden omgaan.
Je kunt het koesteren. Soms zelfs heimwee hebben naar vroeger. Alles moet het liefst zo blijven als het was. Gebouwen worden gerestaureerd volgens oude tekeningen. Mooi, soms zelfs heel mooi. Monumenten van het verleden. Je kunt ze bekijken, maar kun je er in leven?
Je kunt ook het verleden achter je laten. Vooruit kijken en verder gaan. Soms is dat goed. Niet alles in het verleden is immers goed geweest. Maar raak je dan ook niet je geschiedenis kwijt? De geschiedenis die je gevormd heeft tot nu toe. In onze steden en dorpen is veel gesloopt. Soms terecht. Er moet ruimte komen voor het nieuwe, voor de toekomst. Soms is het wel heel radicaal gebeurd, zonder respect voor de eigen groei van een stad of dorp.
Een uitdaging is het om  het verleden met respect te benaderen, het te wegen. Wat neem je mee, wat niet? Hoe kun je de waardevolle dingen uit het verleden zo met je meenemen dat ze je nu inspireren, dat ze je verder brengen op weg naar de toekomst.
In 2010 is in Apeldoorn de hernieuwde Politieacademie geopend. In de 30-er jaren gebouwd als kleinseminarie ( internaat en school voor jongens die priester wilden worden). De architecten ( Atelier PRO, Studio Leon Thier) hebben het oorspronkelijke gebouw herschapen in een prachtige plek waar de geschiedenis voelbaar is, maar waar ook nu met plezier gewerkt en gestudeerd kan worden!
Tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 10 en zondag 11 september is de Politieacademie van 10 tot 5 open voor het publiek. De moeite waard!

Menno en Frans-Jan: bedankt voor jullie gastvrijheid en de toestemming om foto’s te maken!

Naar nog meer van mijn foto’s van de politieacademie op Flickr

de kapel is nu restaurant - the former chapel is a restaurant

de sacristie is vergaderkamer -- the sacristy is meeting-room

There happen to be different ways of dealing with the past.
One could cherish the past, even idealize it. Everything has to stay the way it used to be. Buildings are restored according to old designs. Beautiful. Monuments of the past. One can look at them, but could one also live in them?
One could also leave the past behind. Look to the future and go on. Sometimes that might be ok. Not everything in the past happens to be good. By doing this, aren’t you losing your history as well?  Your history that made you the person you are now.
In our towns a lot of things are demolished. Sometimes it is justified. There must be room for new things, for the future. Sometimes it was done too radically , without respect for the development of a town.
It’s a challenge to approach the past with respect and to weigh it. What do you bring with you, what do you leave behind?  How could you take precious things from the past with you in a way they’ll inspire you on your road to the future?
In 2010 the renewed Police Academy of the Netherlands is opened. Built in the 30’s as a minor seminary of the diocese of Utrecht. The architects   ( Atelier PRO, Studio Leon Thier) reshaped the original building into a magnificent place. One could feel history, but also work and study with pleasure in a modern setting!

Menno and Frans-Jan: Thank you for your hospitality and the opportunity I got to take photos!

More of my photos of the Police Academy on Flickr